Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch chuyên môn tháng 2/2010

đăng 20:59 6 thg 2, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02

           TỔ: ANH VĂN                                       Năm học: 2009 - 2010

                                                                      

1/ Kế hoạch

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn , chú ý trước trong và sau tết Canh Dần

-Thực hiện chương trình,hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách theo đúng qui định

-Lên lịch giảng dạy, dự giờ đúng theo quy định của chuyên môn

-Có kế hoạch dạy bù các tiết chậm, theo PPCT của ngành

-Tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

-Thực hiện đầy đủ, đúng, kịp thời việc chấm trả bài cho học sinh .

-Dạy phụ đạo cho học sinh khối 9+8 tiến hành họp GVCN khối 8+9 theo kế hoạch.

-Thực hiện nghiêm túc việc thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề theo lịch.

-Tham gia tích cực các hoạt động thi đua trong nhà trường đã đề ra

-Thực hiện tốt việc ra đề kiểm tra 1 tiết đúng , đảm bảo theo kế hoạch

2/ Kế hoạch cụ thể hoạt động tháng 2/2010

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

 Lựclượng tham gia

 Cộng   tác      viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

    Tuần26
(CM tuần 25)

   1/2-6/2/10

-Dạy &học bình thường

-coi kiểm tra 1 tiết

-Lên lịch giảng dạy

 

 

Tổ trưởng

-Cả tổ tham dự

-Từng thành viên lên lịch

 

    -BGH

 -Dạy trên lớp

 

 

     Tuần

 (nghỉ tết)
8/2-13/2
 

        

   Nghỉ tết Canh Dần

 

 

    Nghỉ tết

 

 
Nghỉ tết

 

     Tuần

 (nghỉ tết)

15/2-20/2
 
        
   Nghỉ tết Canh Dần

 

   

   Nghỉ tết

 

  
Nghỉ tết

 

    Tuần29
(CM tuần 26)

22/2-27/2/10

Tiếp tục soạn giảng, lên lớp

-Nộp báo cáo tháng theo kế hoạch chung

- Họp ban thi đua

Dạy & học bình thường

 -Cả tổ

 
-tổtrưởng
 
 
 -GV

   -cả tổ

 

- GV trong tổ

 

 

   -BGH

-Tại phòng giáo viên

-Dạy trên lớp

 

 

3/Biện pháp thực hiện:

-Kết hợp BGH, công đoàn, các đoàn thể động viên giáo viên thực hiện tốt nề nếp, quy chế chuyên môn trước, trong và sau tết Canh Dần.

-Kiểm tra việc dự giờ của giáo viên theo đúng qui định

-Kết hợp chuyên môn kiểm tra các sổ kế hoạch giảng dạy, sổ biên bản các nhóm.

-Động viên giáo viên thực hiện tốt công tác phụ đạo học sinh yếu kém. Tiến hành ôn tập học sinh khối 9 + 8 theo lịch nhà trường phân công.

                                                                  Hoà Hiệp, Ngày 06 tháng 02 năm 2010

                                                                                       Tổ trưởng

 

                                                                                   

                                                                                   Hoàng văn Tiến

Comments