Anh Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2011

đăng 02:30 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

 

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP            KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2011

                Tổ - Anh Văn                                       Năm học 2010 – 2011

I / Nhiệm vụ :

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyên môn của nhà trường đúng quy định .

- Ổn định mọi nề nếp hoạt động của tổ chuyên môn .

- Ngày giờ công thực hiện đảm bảo, không ra sớm vào muộn, không cắt xén chương trình .

- Thực hiện việc soạn giảng và làm hồ sơ sổ sách đúng quy chế chuyên môn

- Lên lịch báo giảng, kí nhận xét sổ đầu bài đầy đủ và kịp thời .

- Duy trì và thực hiện việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Tham dự đầy đủ kịp thời các buổi chào cờ và họp giao ban GVCN .

- Thực hiện tốt nề nếp trước, trong và sau tết Tân mão nghiêm túc

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời và đầy đủ .

II>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 2 NĂM 2011

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần25 CM

14/2-19/2

-Dạy &học bình thường

-Kiểm tra hồ sơ giáo án

-Lên lịch giảng dạy

-Nộp báo cáo tháng

 

Tổ trưởng

-Cả tổ tham dự

-Từng thành viên lên lịch

 

BGH

 -Dạy trên lớp

 

 

Tuần26 CM

21/2-26/2

-Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

 

 Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

II /  Biện pháp thực hiện :

- Động viên, nhắc nhở kịp thời các giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

- Thường xuyên gần gũi, lắng nghe ý kiến của tập thể giáo viên và học sinh để có biện pháp xử lý phù hợp và kịp thời . 

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất giờ dạy và hồ sơ giáo án giáo viên .

- Thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên đề và toàn diện cùa giáo viên trong tháng 2 / 2007 .

- Sau mỗi lần thanh, kiểm tra cần phải có nhận xét, đánh giá giờ dạy đúng quy chế chuyên môn .

- Tuyên dương kịp thời các giáo viên hoàn thành nhiệm vụ tốt .

- Xử lý kịp thời các giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao .

                                                                Hòa Hiệp , Ngày 14 / 2 / 2011

                                                                             Tổ Trưởng .

 

                                                

 

                                                                       Hoàng văn Tiến

                                                                        

 

Comments