Anh Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2011

đăng 02:34 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2011

        TỔ: ANH VĂN                                                  Năm học: 2010 – 2011

I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2011

         a. Ưu điểm: 

         -Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn ,ổn định  ra vào lớp , hồ sơ giáo án đầy đủ.

         -Đảm bào ngày giờ công, nghỉ tết đúng thời gian qui định.

         - Thực hiện việc ra đề kiểm tra và chấm trả bài kịp thời

          b. Tồn tại:

         -Việc lên kế hoạch GD  chưa khớp với CM nhà trường

         -Bài kiểm tra 1 tiết một số lớp còn thấp ,sử dụng đddh chưa được nhiều.

II.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2011

-     Chủ điểm thi đua dạy tốt , học tốt để chào mừng ngày thành lập Đoàn , 8/3.

-         Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn. Thực hiện chương trình, hoàn thành tốt các loại hồ sơ, sổ sách theo đúng qui định. Chú ý chất lượng bài soạn.

-         Chuẩn bị tốt các loại hồ sơ giáo án để kiểm tra định kỳ đột xuất

-         Các GV tham gia hội giảng đợt 2 chuẩn bị tốt tiết dạy dể đạt kết quả cao.

-         Bảo đảm ngày giờ công, ra vào lớp đúng giờ, nghỉ có việc phải làm đúng thủ tục, hợp lệ có chữ ký của người dạy thay tránh tình trạng đổi tiết dạy mà không báo cáo với tổ trưởng, BGH.

-         Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời đầy đủ.

-         Tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo định kỳ hàng tháng

-         Thực hiện đầy đủ, đúng, kịp thời việc kiểm tra, chấm trả bài cho học sinh 15 phút , 1tiết theo đúng kế hoạch (PPCT)

-         Dạy phụ đạo cho học sinh khối 9,học sinh các khối còn lại theo lịch.

-         Kiểm tra hồ sơ theo định kỳ vào ngày 15 hàng tháng.

-          Tham dự đầy đủ và nghiêm túc các buổi họp hội đồng, chuyên môn .

-         Thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức khi đến trường công tác.

-         Thực hiện nghiêm túc việc thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề theo lịch. Hoàn thành hội giảng dợt  2 ( mỗi GV 4 tiết)và báo cáo kết quả về chuyên môn.

  III>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 3 NĂM 2011

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 27CM

28/2-5/3

-Dạy &học bình thường

-Bốc thăm thi GVdạy giỏi,thi lý thuyết GV dạy giỏi

-Lên lịch giảng dạy

 

Tổ trưởng

-Cả tổ

-Từng thành viên lên lịch

 

BGH

 -Dạy trên lớp

 

Tuần

28CM

7/3-12/3

Thi thực hành GV dạy giỏi

- Lên lịch giảng dạy

 

 Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần 29CM

14/3-19/3

Tiếp tục soạn giảng,lên lớp

-Kiểm tra giáo án định kỳ

-Tiếp tục hội giảng

- Nộp báo cáo tháng

Tổ trưởng

,phó

  tổ thực hiện

  tổ tham gia

 

 

 

BGH

- trên lớp

Tại phòng họp

 

 

Tuần 30CM

21/3-26/3

T tục soạn giảng, lên lớp

-Tiếp tục hội giảng

-Cả tổ

GV

 -cả tổ

- GV trong tổ

 

BGH

Tại phòng giáo viên

 

 

Tuần 31CM

28/3-2/4

- Ttục soạn giảng, lên lớp

-Dạy học bình thường

-Cả tổ

 

GV

-cả tổ

 

- GV trong tổ

 

 

BGH

Dạy trên lớp

 

 

                                                                               Hoà Hiệp, Ngày 01 tháng 03 năm 2011

                                                                                                    Tổ Trưởng

                                                                                                 Hoàng Văn Tiến                                                                                    

Comments