Anh Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 VÀ THÁNG 9/2012

đăng 08:28 5 thg 9, 2012 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

 

     TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                             KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  8

               TỔ: ANH VĂN                                                        Năm học: 2012 - 2013

1.      NHIỆM VỤ CHUNG

.    Giữ vững lập trường tư tưởng vững vàng. Nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ

-     Hoàn thành các loại hồ  sơ theo qui định

-         Thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp, ổn định sĩ số lớp

-         Chú trọng công tác soạn giảng, đầu tư tiết dạy đạt hiệu quả cao 

-         Họp tổ phân công  chuyên môn  và các hoạt đông khác trong năm hoc 2012-2013

-        Thamgiađầyđủcáccuộchọpcủatổ ,trường.                                                                                                                                         

II>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 8 NĂM 2012

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 1

20/8-25/8

-Họp hội đồng

-Lên lịch giảng dạy

-ổn định nề nếp-chuyên môn

   Cả tổ

-Cả tổ tham dự

-Cả tổ tham dự

-Từng thành viên lên lịch

  BGH

-Hội trường

-Trên lớp

-Phòng giáo viên

 

Tuần 2

27/8-1/9

-Dạyhọc bình thường

-Nộp báo cáo tháng

-Họp tổ chuyên môn

-Phân công dạy thay

Tổ trưởng,

 

  Cả tổ

-Giáo viên trong tổ

BGH

-Dạy trên lớp

-Dạy trên lớp

 

 

    Duyệt BGH Nhà trường                            Hòa Hiệp, Ngày 20 thang 8 năm 2012

                                                                                              Tổ trưởng

                                                                                          Hòang văn Tiến   
 

                          

     TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9

               TỔ: ANH VĂN                                                   Năm học: 2012 - 2013

      1. KẾ HOẠCH CHUNG:

-         Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn, dạy và học bình thường..

-         Chú trọng công tác soạn giảng, hồ sơ, sổ sách đủ, dự giờ thăm lớp đúng qui định

-         GV chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp thời , dạy bù phải đăng ký ở sổ dạy bù của nhà trường.

-         Tiếp tục đăng ký hội giảng theo kế hoạch

-         Thực hiện sổ kế hoạch giảng dạy năm học mới theo qui định.

-         Tổ chức dự giờ, thăm lớp, hội giảng có góp ý xây dựng đầy đủ.

-         Tổ chức ra đề kiểm tra đảm bảo bí mật và nộp đề kiểm tra trước 1 tuần ktra.

-         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn hiệu quả.

-         Kiểm tra hồ sơ – giáo án định kỳ  ngày 15 hàng tháng.

-         Làm kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn trong năm học 2012-2013 nộp BGH duyệt.

-         Nộp danh sách đăng ký thi đua các danh hiệu năm học 2012-2013

II>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 9 NĂM 2012

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 3

3/9-8/9

-Họp hội đồng

-Phân công dạy thay

-Chuẩn bị tốt ngày khai giảng

Tổ trưởng, tổ phó cùng nhóm trưởng

-Cả tổ tham dự

-Cả tổ tham dự

-Từngthành viên lên lịch

 

BGH

-Hội trường

-Sân trường

-Phòng giáo viên

 

Tuần 4

10/9-15/9

- Dự giờ lên KH

-Làm kế hoạch CN

- Tiếp tục soạn giảng

-Lên lịch giảng dạy

-Kiểm tra hồ sơ,giáoán ngày 15 hàng tháng

Tổ trưởng, tổ phó cùng nhóm trưởng

Tổ trưởng

-Các thành viên không có tiết đi dự giờ

-Cả tổ

BGH

-Dạytrên lớp

-Dạytrên lớp

-Tạiphòng giáo viên

 

Tuần 5

17/9-22/9

-Hội giảng cấp trường

-Nộp báo cáo tháng

 

Tổ trưởng, tổ phó

Ban BGK 

-Tổ trưởng

- Cả tổ thực hiện

-thành viên không có tiết

 

BGH

Tạiphòng họp

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 6

24/9-29/9

-Tiếp tục hội giảng theo lịch.

-Lên lịch giảng dạy

- Dự giờ

-Nộp đề + đáp án+ma trận  để ktra 1tiet

-Tổ trưởng

 

 

BGK

-GV không có tiết

đi dự giờ

-Các thành viên cáclớprađề+đáp án gởi mail

BGH

 

 

 

 

-Tại phòng giáo viên

 

-Dạy trên lớp

 

III/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Động viên, nhắc nhở kịp thời các giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất giờ dạy và hồ sơ giáo án giáo viên

- Tuyên dương kịp thời các giáo viên hoàn thành nhiệm vụ tốt .

- Xử lý kịp thời các giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao

    Duyệt BGH Nhà trường                            Hòa Hiệp, Ngày 7 thang 9 năm 2012

                                                                                           Tổ trưởng

                                                                                        HòangvănTiến                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                  

 

                             
                                          

 

Comments