Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 1/2014

đăng 18:59 21 thg 2, 2014 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP

         TỔ ANH VĂN                                                                                             

                             KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2014-HK2

                                                      Năm học : 2013-2014

I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12

 a. Ưu điểm: Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn ,ổn định  ra vào lớp , hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời, nhận xét sổ đầu bài, . Hoàn thành cộng điểm, xếp loại học sinh, ghi phiếu liên lạc đúng thời gian,

  b. Tồn tại:-Coi kiểm tra các môn trường ra đề , họp xét 2 mặt GD còn chậm trể về thời gian, lên kế hoạch GDạy  , thống kê chất lượng BM chưa kịp thời .

II.KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG THÁNG 1/2014

-Thực hiện chương trình tuần 20,21,22,23 bắt đầu HK2

-Thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp đúng thời gian qui định.

-Tổ chức các chuyên đề để tìm các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

-Tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thống nhất bài dạy khó trong nhóm nhằm thường xuyên nâng cao chất lượng bộ môn từng khối ở          HK2

-Thực hiện tốt HSơ- GAn chuẩn bị cho việc kiểm tra định kỳ  đột xuất.

-Tiếp tục thanh tra chuyên đề, toàn diện  theo đúng kế hoạch 

-Xây dựng tính kỷ luật, tính tự giác có tinh thần trách nhiệm cao đồng thời mỗi GV trong tổ cần có b/pháp dạy học nhằm nâng cao chất luơng học của HS trong HK2,đảm bảo đúng vượt chỉ tiêu đăng ký đầu năm.

-Thực hiện tốt việc nghỉ tết đúng thời gian qui định

-Đối với GVCN:

 -GVCN chuẩn bị  hoàn thành tốt cuộc họp  PHHS vào ngày 5/1/2014

-Hoàn thành việc ghi phiếu liên lạc,sơ kết HK1 , đề ra phương hướng hoạt động HK2 ở lớp mình,

-Cần bám sát lớp nhiều hơn, có b/pháp tốt cụ thể để nâng cao chất lượng đồng thời chú ý HS cá biệt..

III>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 1 NĂM 2014

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 20

30/12-4/1

-Dạy &học bình thường

-Lên lịch giảng dạy

Tổ trưởng

-Cả tổ

          -GV

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

 

Tuần21

6/1-11/1

Dạy &học bình thường

-         Lên lịch giảng dạy

-          

Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần22

13/1-18/1

Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

-nộp HS_GA kiểm tra

-Nộp b/c tháng

Tổ trưởng

GV

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần23

20/1-25/1

Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

 

Tổ trưởng

GV

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

 

                                                                                                 Hòa Hiệp , Ngày 05 / 01 / 2014

 

                                                                                                                 Tổ Trưởng .

 

                                                                                                              Hoàng văn Tiến

                                                    

Comments