Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 2/2013

đăng 06:28 23 thg 3, 2013 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP            KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2013

            Tổ - Anh Văn                                       Năm học 2012 – 2013

I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2013

 a. Ưu điểm: Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn ,ổn định  ra vào lớp , nhận xét sổ đầu bài kịp thời, nghỉ tết  đúng thời gian,

  b. Tồn tại: kế hoạch GDạy lên chưa kịp thời, , thông tin báo cáo  còn chậm

I / Nhiệm vụ :

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyên môn của nhà trường đúng quy định .

--Thực hiện đúng mẫu ra đề + đáp án  kiểm tra 1tiet ở HK2 theo qui định.  .

- Ngày giờ công  đảm bảo, không ra sớm vào muộn, không cắt xén chương trình .

- Thực hiện việc soạn giảng và làm hồ sơ sổ sách đúng quy chế chuyên môn

- Lên lịch báo giảng, kí nhận xét sổ đầu bài đầy đủ và kịp thời .

 -Chấm ,coi kiểm tra 1 tiết theo kế hoạch,dạy phụ đạo HS khối 9

- Duy trì và thực hiện việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Tham dự đầy đủ kịp thời các buổi chào cờ và họp giao ban GVCN .

- Thực hiện tốt nề nếp  sau tết Quí tỵ nghiêm túc

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời và đầy đủ .

II>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 2 NĂM 2013

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần25 CM

18/2-23/2

-Dạy &học bình thường

-Lên lịch giảng dạy

- ktra 1 tiết theo PPCT

 

Tổ trưởng

-Cả tổ tham dự

 

 

BGH

 -Dạy trên lớp

 

 

Tuần26 CM

25/2-2/3

-Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

-lên kế hoạch dự giờ

 

 Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

II /  Biện pháp thực hiện :

- Động viên, nhắc nhở kịp thời các giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất giờ dạy và hồ sơ giáo án giáo viên .

- Thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên đề và toàn diện cùa giáo viên trong tháng 2  .

- Tuyên dương kịp thời các giáo viên hoàn thành nhiệm vụ tốt .

- Xử lý kịp thời các giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao .

                                                                Hòa Hiệp , Ngày 1 / 2 / 2013

                                                                             Tổ Trưởng .

                                                                         

 

                                                                       Hoàng văn Tiến

                                          

Comments