Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 2/2014

đăng 19:01 21 thg 2, 2014 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

 

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP            KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2014

            Tổ - Anh Văn                                       Năm học 2013 – 2014

I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2014

 a. Ưu điểm: Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn ,ổn định  ra vào lớp , nhận xét sổ đầu bài kịp thời, nghỉ tết  đúng thời gian,

  b. Tồn tại: kế hoạch GDạy lên chưa kịp thời, , thông tin báo cáo  còn chậm .

I / Nhiệm vụ :

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyên môn của nhà trường đúng quy định .

--Thực hiện đúng mẫu ra đề + đáp án  kiểm tra 1tiet ở HK2 theo qui định.  .

- Ngày giờ công  đảm bảo, không ra sớm vào muộn, không cắt xén chương trình .

- Thực hiện việc soạn giảng và làm hồ sơ sổ sách đúng quy chế chuyên môn

- Lên lịch báo giảng, kí nhận xét sổ đầu bài đầy đủ và kịp thời .

 -Chấm ,coi kiểm tra 1 tiết theo kế hoạch,dạy phụ đạo HS khối 9

- Duy trì và thực hiện việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Tham dự đầy đủ kịp thời các buổi chào cờ và họp giao ban GVCN .

- Thực hiện tốt nề nếp  sau tết Giáp ngọ nghiêm túc

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời và đầy đủ .

II>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 2 NĂM 2014

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Từ

27/1-8/2

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Nghỉ tết

 

Tuần24 CM

10/2-15/2

-Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

-Họp tổ CM-KTHS-Gán

-Nộp báo cáo tháng

-Nộp đề k.tra 678

Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần25 CM

17/2-22/2

-Dạy &học bình thường

-kiểm tra a.van khối 6,7

- Lên lịch giảng dạy

-Nộp đề ktra lớp 9

 Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần26 CM

24/2-1/3

-Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

-Kiểm tra1tiết khối 8+9

 Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

.

                                                                Hòa Hiệp , Ngày 1 / 2 / 2014

                                                                             Tổ Trưởng .

                                                                          

 

                                                                        Hoàng văn Tiến

                                          

Comments