Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 2/2015

đăng 17:12 7 thg 3, 2015 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2-2015-HK2

                          TỔ: ANH VAN Năm học: 2014 – 2015

  I . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1:

  1.Ưu điểm: 

  -Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn ,ổn định  ra vào lớp , nhận xét sổ đầu bài   kịp thời, nghỉ tết đúng thời gian,

      2. Tồn tại:

    -Kế hoạch GDạy lên chưa kịp thời, , thông tin báo cáo  còn chậm .

II.KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG THÁNG 2-2015

    - Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyên môn của nhà trường đúng quy định .

    --Thực hiện đúng mẫu ra đề + đáp án  kiểm tra 1tiet ở HK2 theo qui định.  .

- Ngày giờ công  đảm bảo, không ra sớm vào muộn, không cắt xén chương trình .

- Thực hiện việc soạn giảng và làm hồ sơ sổ sách đúng quy chế chuyên môn

- Lên lịch báo giảng, kí nhận xét sổ đầu bài đầy đủ và kịp thời .

 -Chấm ,coi kiểm tra 1 tiết theo kế hoạch,dạy phụ đạo HS khối 9

- Duy trì và thực hiện việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Tham dự đầy đủ kịp thời các buổi chào cờ và họp giao ban GVCN .

- Thực hiện tốt nề nếp  sau tết ẤT MÙI nghiêm túc

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời và đầy đủ .

- Xếp loại thi đua tháng

III.KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 2 NĂM 2015

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần25 CM

2/2-7/2

-Dạy &học bình thường

-Nộp HS-GA kiểm tra.

- Lên lịch giảng dạy

-Họp tổ CM-KTHS-G-án

-Nộp báo cáo tháng

-TTNộp đề ktra 6789

Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần26 CM

9/2-14/2

-Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

- Kiểm tra 1 tiết 789

Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Từ 16/2 -23/2

NGHỈ TẾT ẤT MÙI

 

 

 

 

 

Tuần26 CM

24/2-28/2

-Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

-Kiểm tra1tiết khối 6

Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

-Kết hợp chặt chẽ cùng BGH thường xuyên kiểm tra đôn đốc, động viên giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

-Hàng tháng tổ chức họp, sinh hoạt chuyên môn để phân tích, rút ra ưu, khuyết điểm của từng thành viên, góp ý cùng nhau tiến bộ.

-Tìm những bộ giáo án, hồ sơ tốt để giáo viên cùng nhau phân tích, học hỏi, rút kinh nghiệm.

Triển khai đầy đủ mọi thông tin chuyên môn đến từng thành viên

     

   Duyệt BGH Nhà trường                                                 Hòa Hiệp , Ngày 5 / 2 / 2015

                                                                                                                  Tổ Trưởng .

                                                                                                               Hoàng văn Tiến     

                                                                                                                      

Comments