Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 3/2013

đăng 06:34 23 thg 3, 2013 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

 

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2013

        TỔ: ANH VĂN                                              Năm học: 2012 – 2013

I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2013

a. Ưu điểm:

-Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn ,ổn định  ra vào lớp ,hồ sơ giáo án soạn đầy đủ

- Thực hiện việc ra đề kiểm tra,coi kiểm tra nghiêm túc và chấm trả bài kịp thời

b. Tồn tại:

-Việc lên kế hoạch GD , lịch báo giảng chưa kịp thời

-Bài kiểm tra 1 tiết một vài lớp hơi thấp .

II.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2013

-  Chủ điểm thi đua dạy tốt , học tốt để chào mừng ngày thành lập Đoàn , 8/3.

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn. Thực hiện chương trình, hoàn thành tốt các loại hồ sơ, sổ sách theo đúng qui định. Chú ý chất lượng bài soạn.

-Chuẩn bị tốt các loại hồ sơ giáo án để kiểm tra định kỳ đột xuất

-Các GV tham gia hội giảng chuẩn bị tốt tiết dạy dể đạt kết quả cao,ra đề ktra 1tiet

-Bảo đảm ngày giờ công, ra vào lớp đúng giờ, nghỉ có việc phải làm đúng thủ tục, hợp lệ có chữ ký của người dạy thay tránh tình trạng đổi tiết dạy mà không báo cáo .

-Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời đầy đủ.

-Tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo định kỳ hàng tháng

-Thực hiện đầy đủ, đúng, kịp thời việc kiểm tra, chấm trả bài cho học sinh 15 phút , 1tiết theo đúng kế hoạch (PPCT)

-Tiếp tục dạy phụ đạo cho học sinh khối 9

-Kiểm tra hồ sơ theo định kỳ vào ngày 15 hàng tháng.

-Tham dự đầy đủ và nghiêm túc các buổi họp hội đồng, chuyên môn .

-Thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức khi đến trường công tác.

-Có kế hoạch thanh tra toàn diện,  chuyên đề theo lịch. Hoàn thành hội giảng dợt  2 và báo cáo kết quả về chuyên môn.

III>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 3 NĂM 2013

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 27CM

4/3-9/3

-Dạy &học bình thường

-Lên lịch giảng dạy

 

Tổ trưởng

-Cả tổ

-Từng thành viên lên lịch

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần

28CM

11/3-16/3

-Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

-Kiểm tra hồ sơ giáo án

-Nộp báo cáo tháng

Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần 29CM

18/3-23/3

-Tiếp tục soạn giảng,lên lớp

-Tiếp tục hội giảng

Nộp dề ktra 1 tiết

Tổ trưởng

,phó

tổ thực hiện

tổ tham gia

 

 

 

BGH

- trên lớp

Tại phòng họp

 

 

Tuần 30CM

25/3-30/3

-T tục soạn giảng, lên lớp

-Tiếp tục hội giảng

 

-Cả tổ

GV

-cả tổ

- GV trong tổ

 

BGH

Tại phòng giáo viên

 

 

 

                                                                   Hoà Hiệp, Ngày 01 tháng 03 năm 2013

                                                                                          Tổ Trưởng

                                                                                     Hoàng Văn Tiến

 

Comments