Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 3/2015

đăng 17:23 7 thg 3, 2015 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến   [ đã cập nhật 17:26 7 thg 3, 2015 ]

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3-2015-HK2

                                            TỔ: ANH VAN Năm học: 2014 – 2015

I . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2:

  1. Ưu điểm:

-Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn ,ổn định  ra vào lớp ,hồ sơ giáo án soạn đầy đủ

- Thực hiện việc ra đề kiểm tra,coi kiểm tra nghiêm túc và chấm trả bài kịp thời

  2.Tồn tại:

-Việc lên kế hoạch GD , lịch báo giảng chưa kịp thời

-Bài kiểm tra 1 tiết một vài lớp thấp nhất là các lớp yếu.

II.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3-2015

-  Chủ điểm thi đua dạy tốt , học tốt để chào mừng ngày thành lập Đoàn , 8/3.

-Tham gia tốt các hoạt động tại nhà trường  nhân ngày QTPN 8/3/2015

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn. Thực hiện chương trình, hoàn thành tốt các loại hồ sơ, sổ sách theo đúng qui định. --Chú ý chất lượng bài soạn.

-Chuẩn bị tốt các loại hồ sơ giáo án để kiểm tra ngày 5/3-thứ năm.

-Các GV tham gia hội giảng đợt 2 chuẩn bị tốt tiết dạy dể đạt kết quả cao

-Bảo đảm ngày giờ công, ra vào lớp đúng giờ, nghỉ có việc phải làm đúng thủ tục, hợp lệ có chữ ký của người dạy thay tránh tình trạng đổi tiết dạy mà không báo cáo .

-Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời đầy đủ.

-Tăng cường sử dụng đddh ở các tiết dạy.

-Thực hiện đầy đủ, đúng, kịp thời việc kiểm tra, chấm trả bài cho học sinh 15 phút , 1tiết .

-Tiếp tục dạy phụ đạo cho học sinh các khối

-Có kế hoạch thanh tra toàn diện,  chuyên đề theo lịch.

-Đối với GVCN cần quan tâm nhiều hơn ý thức rèn luyện đạo đức tác phong+chất lượng học tập của lớp mình đảm nhận.

- Xếp loại thi đua tháng.

III.KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 3 NĂM 2015

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 27CM

2/3-7/3

-Dạy &học bình thường

-Lên lịch giảng dạy

-Lên lịch dự giờ

-Kiểm tra hồ sơ giáo án

 

Tổ trưởng

-Cả tổ

-Từng thành viên lên lịch

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần

28CM

9/3-14/3

-Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

-Nộp báo cáo tháng

Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần 29CM

16/3-21/3

-Tiếp tục soạn giảng,lên lớp

-Tiếp tục hội giảng

 

Tổ trưởng,

tổ phó

tổ thực hiện

tổ tham gia

 

 

 

BGH

- trên lớp

Tại phòng họp

 

Tuần 30CM

23/3-28/3

-Tiếp tục soạn giảng, lên lớp

-Tiếp tục hội giảng

 

-Cả tổ

GV

-cả tổ

- GV trong tổ

 

BGH

Tại phòng giáo viên

 

 

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

-Lên phương án thích hợp, tổ chức hội giảng đúng thời gian nhà trường qui định, tham mưu cùng BGH thành lập BGK và phân công cụ thể GK cho từng tiết hội giảng.

-Kết hợp cùng chuyên môn trường theo dõi, góp ý, xây dựng cho giáo viên  thực hiện tốt các tiết hội giảng cấp tổ, trường.

         Duyệt BGH Nhà trường                         Hoà Hiệp, Ngày 05 tháng 03 năm 2015

                                                                                          Tổ Trưởng

                                                                                       Hoàng Văn Tiến                                

Comments