Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 8/2011

đăng 08:18 22 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

 

 

 

     TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP              KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  8

               TỔ: ANH VĂN                                          Năm học: 2011 - 2012

1.      NHIỆM VỤ CHUNG

.    Giữ vững lập trường tư tưởng vững vàng. Nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ

-      Hoàn thành các loại hồ  sơ theo qui định

-         Thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp, ổn định sĩ số lớp

-         Chú trọng công tác soạn giảng, đầu tư tiết dạy đạt hiệu quả cao 

-         Họp tổ phân công  chuyên môn  và các hoạt đông khác trong năm hoc 2011-2012

                                                                                                                                              

 II>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 8 NĂM 2011

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 1

15/8-20/8

-Họp hội đồng

-Lên lịch giảng dạy

   Cả tổ

-Cả tổ tham dự

-Cả tổ tham dự

-Từng thành viên lên lịch

  BGH

-Hội trường

-Trên lớp

-Phòng giáo viên

 

Tuần 2

22/8-27/8

- Tập huấn chuyên đề tai trường Phước buu

-Dạyhọc bình thường

-Nộp báo cáo tháng

Tổ trưởng,

 

  Cả tổ

- Giáo viên trong tổ

BGH

-Dạy trên lớp

-Dạy trên lớp

 

 

    Duyệt BGH Nhà trường                            Hòa Hiệp, Ngày 1 5 thang 8 năm 2011

                                                                                              Tổ trưởng

 

 

                                                                                   

 

                                                                                           Hòang văn Tiến                                                                          

            

 

Comments