Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 9/2011

đăng 08:23 22 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

                          

   TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9

               TỔ: ANH VĂN                                          Năm học: 2011 - 2012

      1. KẾ HOẠCH CHUNG:

-         Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn, dạy và học bình thường..

-         Chú trọng công tác soạn giảng, hồ sơ, sổ sách đủ, dự giờ thăm lớp đúng qui định

-         GV chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp thời , dạy bù phải đăng ký ở sổ dạy bù của nhà trường.

-         Tiếp tục đăng ký hội giảng theo kế hoạch

-         Thực hiện sổ kế hoạch giảng dạy năm học mới theo qui định.

-         Tổ chức dự giờ, thăm lớp, hội giảng có góp ý xây dựng đầy đủ.

-         Tổ chức ra đề kiểm tra đảm bảo bí mật và nộp đề kiểm tra trước 1 tuần ktra.

-         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn hiệu quả.

-         Kiểm tra hồ sơ – giáo án định kỳ  ngày 15 hàng tháng.

-         Làm kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn trong năm học 2011-2012 nộp BGH duyệt.

-         Nộp danh sách đăng ký thi đua các danh hiệu năm học 2011-2012

II>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 9 NĂM 2011

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 3

29/8-3/9

-Họp hội đồng

-Phân công dạy thay

-Chuẩn bị tốt ngày khai giảng

-Họp tổ chuyên môn

Tổ trưởng, tổ phó cùng nhóm trưởng

-Cả tổ tham dự

-Cả tổ tham dự

-Từngthành viên lên lịch

 

BGH

-Hội trường

-Sân trường

-Phòng giáo viên

 

Tuần 4

5/9-10/9

- Dự giờ

-Làm kế hoạch

- Tiếp tục soạn giảng

-Lên lịch giảng dạy

Tổ trưởng, tổ phó cùng nhóm trưởng

Tổ trưởng

-Các thành viên không có tiết đi dự giờ

-Cả tổ

BGH

-Dạytrên lớp

-Dạytrên lớp

-Tạiphòng giáo viên

 

Tuần 5

12/9-17/9

-Kiểm tra hồ sơ,giáoán ngày 15 hàng tháng

-Hội giảng cấp trường

-Nộp báo cáo tháng

 

Tổ trưởng, tổ phó

Bangiám khảo 

-Tổ trưởng

- Cả tổ thực hiện

-thành viên không có tiết

 

BGH

Tạiphòng họp

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 6

19/9-24/9

-Tiếp tục hội giảng theo lịch.

-Lên lịch giảng dạy

- Dự giờ

-Nộp đề + đáp án vào đầu tuần 7 để ktra 1tiet

-Tổ trưởng

 

 

BGK

-GV không có tiết

đi dự giờ

-Các thành viên cáclớprađề+đáp án gởi mail

BGH

 

 

 

 

-Tại phòng giáo viên

 

-Dạy trên lớp

 

Tuần 7

26/9-1/10

- Dự giờ

- hội giảng

- Tiếp tục soạn giảng

-Lên lịch giảng dạy

Tổ trưởng, tổ phó cùng nhóm trưởng

Tổ trưởng

-Các thành viên không có tiết đi dự giờ

-Cả tổ

BGH

-Dạytrên lớp

-Dạytrên lớp

-Tạiphòng giáo viên

 

III/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Động viên, nhắc nhở kịp thời các giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất giờ dạy và hồ sơ giáo án giáo viên

- Tuyên dương kịp thời các giáo viên hoàn thành nhiệm vụ tốt .

- Xử lý kịp thời các giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao

    Duyệt BGH Nhà trường                            Hòa Hiệp, Ngày 7 thang 9 năm 2011

                                                                                              Tổ trưởng

 

 

                                                                             

                                                                                          Hòang văn Tiến                                                                          

Comments