Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 9/2013

đăng 06:02 27 thg 9, 2013 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

                           

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9

        TỔ: ANH VĂN                         Năm học: 2013 - 2014

      1. KẾ HOẠCH CHUNG:

-    Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn, dạy và học bình thường..

-         Chú trọng công tác soạn giảng, hồ sơ, sổ sách đủ, dự giờ thăm lớp đúng qui định

-         GV chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp thời , dạy bù phải đăng ký ở sổ dạy bù của nhà trường.

-         Tiếp tục đăng ký hội giảng theo kế hoạch

-         Thực hiện sổ kế hoạch giảng dạy năm học mới theo qui định.

-         Tổ chức dự giờ, thăm lớp, hội giảng có góp ý xây dựng đầy đủ.

-         Tổ chức ra đề kiểm tra đảm bảo bí mật và nộp đề kiểm tra trước 1 tuần ktra.

-         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn hiệu quả.

-         Kiểm tra hồ sơ – giáo án (kiểm tra chéo theo KH tổ).

-         Làm kế hoạch  tổ chuyên môn trong năm học 2013-2014 nộp BGH duyệt.

-         Nộp danh sách đăng ký thi đua các danh hiệu năm học 2013-2014

-         Hoàn thành đăng ký chất lượng bộ môn năm học 2013-2014 nộp CM

-         Dự ĐHCCVC toàn trường.

II>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 9 NĂM 2013

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 3

3/9-7/9

-Dạy học theo TKB

-Chuẩn bị tốt ngày khai giảng

- Họp PHHS

 -Giaovien

-Giaovien

 

-Giaovien CN

-Cả tổ tham dự

-Cả tổ tham dự

 

-Chủ nhiệm lớp

 

BGH

-Trên lớp

-Sân trường

-Phòng học các lớp

 

Tuần 4

9/9-14/9

- Dự giờ thăm lớp

-Lên lịch giảng dạy

-Kiểm tra hồ sơ,giáoán

 -Giáo viên

 -Giáo viên

  -GV

-Giáo viên đứng lớp

-Cả tổ

-Giáo viên

BGH

-Dạytrên lớp

-Dạytrên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 5

16/9-21/9

-Hội giảng cấp trường

-Nộp báo cáo tháng

 

 -Ban BGK 

-Tổ trưởng

- Cả tổ thực hiện

-thành viên không có tiết

 

BGH

Tạiphòng họp

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 6

23/9-28/9

-Tiếp tục hội thi,giảng

-Lên lịch giảng dạy

- Dự giờ

-Nộp đề + đáp án+ma trận  để ktra 1tiet

BGK

GV

GV

GV

-GV không có tiết

đi dự giờ

-Các thành viên cáclớprađề+đáp án gởi mail

BGH

 

 

 

 

-Tại phòng giáo viên

 

-Dạy trên lớp

 

III/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Động viên, nhắc nhở kịp thời các giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất giờ dạy và hồ sơ giáo án giáo viên

- Tuyên dương kịp thời các giáo viên hoàn thành nhiệm vụ tốt .

- Xử lý kịp thời các giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao

    Duyệt BGH Nhà trường                            Hòa Hiệp, Ngày 7 thang 9 năm 2013

                                                                                 Tổ trưởng


                                                                            Hòang văn Tiến                                                                          

Comments