Anh Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2009

đăng 22:27 12 thg 12, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

     TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

               TỔ: ANH VĂN                                        Năm học: 2009 - 2010

     1/ KẾ HOẠCH :

-         Tiếp tục thực hiện đúng PPCT, nề nếp chuyên môn theo đúng quy định, đảm bảo ngày giờ công ra vào lớp đúng thời gian .

-         Thực hiện phê sổ đầu bài, lên lịch giảng dạy kịp thời, đúng qui định. Hoàn thành các loại hồ sơ theo qui định.

-         BGK hội giảng vòng 1-HK1 theo dõi lịch hội giảng đi dự giò đúng thời gian.

-         Những GV không có tiết tham gia dự hội giảng để học tập rút Knghiệm.

-         Tăng cường sử dụng đddh với những tiết có sử dụng đddh ,chú ý cho học sinh nghe băng máy ở các khối 6789

-         Kiểm tra công tác soạn giảng, lên lớp của giáo viên. Kiểm tra hồ sơ định kỳ vào ngày 15 hàng tháng ..

-         Thực hiện tốt việc coi , chấm trả bài một tiết đúng qui định.

-         Hoàn thành tốt hội giang vòng 1S. Tổng hợp kết quả, báo cáo về chuyên môn.

-         GVCN tăng cường theo dõi HS, nắm chắc số HS vắng học, bỏ tiết kết hợp Đoàn Đội, Quản sinh xử lí những HS vi phạm.

-         Có kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi Anh văn. Phụ đạo HS yếu kém.

-         III>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 10 NĂM 2009

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 9

5/10-10/10

-Hội giảng

-Kiểm tra 1tiet khối 6

-Lên lịch giảng dạy

-Trả bài kiểm tra 1tiet đúng kế hoạch

-BGK

Coi kiểm tra

-Cả tổ tham dự

-Cả tổ tham dự

-Từng thành viên lên lịch

 

 - Dạy trên lớp

-Phòng giáo viên

Dạy trên lớp

 

Tuần 10

12/10-17/10

-Kiểm tra hồ sơ định kỳ

-Hoàn thành hội giảng

-Họp BGK hội giảng,tổ

Nộp DS bồi dưỡng HS giỏi

-Nộp DSGV thi Huyện

Tổ trưởng, tổ phó

Tổ trưởng

Tổ trưởng

Tổ trưởng

 

 

BGK

Nhóm 9

Nhóm 9

 

-Phòng Họp

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 11

19/10-24/10

-Nộp báo cáo tháng

Tiếp tục soạn giảng,lên lớp

-coi kiểm tra theo kế hoạch

-Tập huấn Trường học thân thiện tai hội trường

Tổ trưởng

 

 

BGH nhà trường

 

- Cả tổ thực hiện

 

- Cả tổ tham gia

 

 

Tại phòng CM

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 12

26/10-31/10

- Tiếp tục soạn giảng, lên lớp

-Dạy phụ đạo theo kế hoạch

-Cả tổ

 

GV

-cả tổ

 

- GV trong tổ

 

 

-Tại phòng giáo viên

 

-Dạy trên lớp

 

 

   Duyệt BGH Nhà trường                        Hòa Hiệp, Ngày 7 thang 10 năm 2009

                                                                                         Tổ trưởng

 

 

                                                                                   

 

                                                                                     Hòang văn Tiến                                                                          

Comments