Anh Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2010

đăng 18:22 12 thg 10, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

     TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                                      KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

                  TỔ: ANH VĂN                                                          Năm học: 2010 - 2011

 I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9

     I. Ưu điểm:

    -Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn ,ổn định nề nếp ra vào lớp

          -Thực hiện  hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

         - Nhận xét sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

          -Việc ra đề, chấm trả bài kiểm tra nhìn chung đảm bảo .

           -Tập huấn chuẩn kiến thức bộ môn anh văn tại hội trường đảm bảo

            II. Tồn tại:

          -Việc thông tin ,báo cáo chưa kịp thời

          - Tiết kiểm tra 15’ chưa soạn và đáp án trong giáo án theo PPCT.

          - Một vài giáo viên chưa đảm bảo ngày giờ công,vắng dạy có phép.

          - Hội giảng một số đ/c ít tham gia dự hội giảng chủ yếu là BGK đi dự.

        1I/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG THÁNG 10/2010

           -  Tiếp tục thực hiện đúng PPCT, nề nếp chuyên môn theo đúng quy định, đảm bảo ngày giờ công ra vào lớp đúng thời gian .

           -Thực hiện phê sổ đầu bài, lên lịch giảng dạy kịp thời, đúng qui định. Hoàn thành các loại hồ sơ theo qui định.

           - BGK hội giảng HK1 theo dõi lịch hội giảng đi dự giò đúng thời gian.

          -  Những GV không có tiết tham gia dự hội giảng để học tập rút Knghiệm.

          - Tăng cường sử dụng đddh với những tiết có sử dụng đddh ,chú ý cho học sinh nghe băng máy ở các khối 6789

           -Tổ chức tốt việc sinh hoạt nhóm , tổ chuyên môn có hiệu quả theo đúng qui định.

           -Kiểm tra công tác soạn giảng, lên lớp của giáo viên. Kiểm tra hồ sơ định kỳ vào ngày 15 hàng tháng ..

            -Thực hiện tốt việc chấm trả bài một tiết đúng qui định.

           -Tiếp tục hội giang đúng theo kế hoạch chuyên môn theo qui định.

           -GVCN tăng cường theo dõi HS, nắm chắc số HS vắng học, bỏ tiết kết hợp Đoàn Đội, Quản sinh xử lí những HS vi phạm.

           -Có kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi Anh văn. Phụ đạo HS yếu kém.

         III>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 10 NĂM 2009

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 10

4/10-9/10

-Hội giảng

-Kiểm tra 1tiet khối 6789

-Lên lịch giảng dạy

 

-BGK

Coi kiểm tra

-Cả tổ tham dự

-Cả tổ tham dự

-Từng thành viên lên lịch

BGH

 - Dạy trên lớp

-Phòng giáo viên

Dạy trên lớp

 

Tuần 11

11/10-16/10

-Kiểm tra hồ sơ định kỳ

-Trả bài kiểm tra 1tiet đúng kế hoạch

-Tiếp tuc hội giảng

-Họp tổ, nhóm chuyên môn

-Kiểmtra 15’ theo kế hoạch

Tổ trưởng, tổ phó

Tổ trưởng

Tổ trưởng

Tổ trưởng

 

 

BGK

Tất cả GV

Tất cả GV

 

BGH

-Phòng Họp

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 12

18/10-23/10

-Nộp báo cáo tháng về CM

Tiếp tục soạn giảng,lên lớp

-coi kiểm tra theo kế hoạch

Tiếp tục ktra 15’

Tổ trưởng

 

 

BGH nhà trường

 

- Cả tổ thực hiện

 

- Cả tổ tham gia

 

BGH

Tại phòng CM

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 13

25/10-30/10

- Tiếp tục soạn giảng, lên lớp

-Dạy phụ đạo theo kế hoạch

-Hoàn thành HG vòng tổ nộp  kết quả về CM

-Cả tổ

 

GV

-cả tổ

 

- GV trong tổ

BGH

 

-Tại phòng giáo viên

 

-Dạy trên lớp

 

 

        Duyệt BGH Nhà trường                                                Hòa Hiệp, Ngày 7 thang 10 năm 2010

                                                                                                                 Tổ trưởng

                                                                                                               HòangvănTiến                                                                     

Comments