Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch tháng 10/2011

đăng 01:37 1 thg 11, 2011 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến   [ đã cập nhật 01:40 1 thg 11, 2011 ]

     TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                      KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

                  TỔ: ANH VĂN                                          Năm học: 2011 - 2012

 I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9

     I. Ưu điểm:

 - Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn ,ổn định nề nếp ra vào lớp

       -Nộp  hồ sơ giáo án   đủ số lượng

       - Nhận xét sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

       -  Việc ra đề kiểm tra 1 tiết  nhìn chung đảm bảo bí mật

       - Tập huấn các chuyên đề do BGH nhà trường tổ chức  tại hội trường tương đối đấy đủ

         II. Tồn tại:

       -Việc thông tin ,báo cáo chưa kịp thời

       - Việc lên lớp nhìn chung cũng chưa đảm bảo thời gian.

       - Thực hiện sổ KHCN chưa ghi đúng theo qui định..

      -   Về HSGA một vài sổ như sổ dự giờ ghi chép chưa cụ thể.

         1I/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG THÁNG 10/2011

-          Tiếp tục thực hiện đúng PPCTmới, bám sát chuẩn KT_KN, giảm tải để soạn giảng  theo đúng quy định.
-      Đảm bảo ngày giờ công ra vào lớp đúng thời gian qui định.

-          Thực hiện phê sổ đầu bài, lên lịch giảng dạy kịp thời, hoàn thành các loại hồ sơ theo qui định.

-          BGK hội giảng,hội thi HK1 theo dõi lịch hội giảng đi dự giò đúng thời gian.
  -    Những GV không có tiết tham gia dự hội giảng để học tập rút Knghiệm.

-          Tăng cường sử dụng đddh với những tiết có sử dụng đddh ,chú ý cho học sinh nghe băng máy ở các khối 6789

-          Tổ chức tốt việc sinh hoạt nhóm , tổ chuyên môn có hiệu quả theo đúng qui định.

-          Kiểm tra công tác soạn giảng, lên lớp đội xuất của giáo viên. Kiểm tra hồ sơ định kỳ vào ngày 15 hàng tháng ..

-          Thực hiện tốt việc chấm trả bài một tiết,thống kê điểm 15', một tiết kịp thời..

-          Tiếp tục hội giảng ,thi  theo kế hoạch chung của nhà trường..

-          GVCN tăng cường theo dõi HS, nắm chắc số HS vắng học, bỏ tiết kết hợp Đoàn Đội, Quản sinh xử lí những HS vi phạm.

-          Có kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi Anh văn. Phụ đạo HS yếu kém.

-          III>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 10 NĂM 2011

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 8

3/10-8/10

-Hội giảng

-Kiểm tra 1tiết khối 9

-Lên lịch giảng dạy

 

-BGK

Coi kiểm tra

-Cả tổ tham dự

-GVđược P.công

-Từng thành viên lên lịch

BGH

 - Dạy trên lớp

-Phòng giáo viên

Dạy trên lớp

 

Tuần 9

10/10-15/10

-Kiểm tra hồ sơ định kỳ

-Trả bài kiểm tra 1tiet đúng kế hoạch

-Tiếp tuc hội giảng

-Họp tổ, nhóm chuyên môn

-Kiểmtra 15’ theo kế hoạch

Tổ trưởng, tổ phó

Tổ trưởng

Tổ trưởng

Tổ trưởng

 

 

BGK

Tất cả GV

Tất cả GV

 

BGH

-Phòng Họp

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 10

17/10-22/10

-Nộp báo cáo tháng về CM

Tiếp tục soạn giảng,lên lớp

-coi kiểm tra theo kế hoạch

Tiếp tục ktra 15’

Tổ trưởng

 

GV

 

 

- Cả tổ thực hiện

GVđược P.công

- Cả tổ tham gia

 

BGH

Tại phòng CM

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 11

24/10-29/10

- Tiếp tục soạn giảng, lên lớp

-Dạy phụ đạo theo kế hoạch

-Hoàn thành HG vòng tổ nộp  kết quả về CM

-Cả tổ

 

GV

-cả tổ

 

- GV trong tổ

BGH

 

-Tại phòng giáo viên

 

-Dạy trên lớp

 

 

   Duyệt BGH Nhà trường                                               Hòa Hiệp, Ngày 7 thang 10 năm 2011

                                                                                                                Tổ trưởng

                                                                                   

                                                                                                          Hoàng văn Tiến                                                                  

Comments