Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch tháng 10/2013

đăng 06:05 10 thg 11, 2013 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

                                 TỔ: ANH VĂN -Năm học: 2013 - 2014

I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/13

 A. Ưu điểm:

- Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn ,ổn định nề nếp ra vào lớp

-Nộp  hồ sơ giáo án  đầy đủ đúng thời gian

- Nhận xét sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

-Tham gia tập huấn ma trận tại trường xuyên mộc đúng thời gian

-  Việc ra đề kiểm tra 1 tiết  nhìn chung đảm bảo bí mật,đúng thời gian.

 B. Tồn tại:

-Việc thông tin ,báo cáo chưa kịp thời

- Thực hiện sổ KHCN còn  chậm,

- Việc ra đề kiểm tra chưa theo đúng trình tự của ma trận,

1I/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG THÁNG 10/2013

Tiếp tục thực hiện đúng PPCT như năm ngoái ,bám sát chuẩn KT_KN, để soạn giảng  theo đúng quy định, đảm bảo ngày giờ công ra vào lớp đúng thời gian .

-Thực hiện phê sổ đầu bài, lên lịch giảng dạy kịp thời, hoàn thành các loại hồ sơ theo qui định mà nhà trường đã gởi mail đặc biệt là GVCN.

-Thành lập BGK hội giảng,hội thi  theo dõi lịch hội giảng,thi đi dự giò đúng thời gian.

-                        - Những GV không có tiết tham gia dự hội giảng để học tập rút Knghiệm.

-Tăng cường sử dụng đddh với những tiết có sử dụng đddh ,chú ý cho học sinh nghe băng máy ở các khối 6789

-Tổ chức tốt việc sinh hoạt nhóm  , tổ chuyên môn có hiệu quả theo đúng qui định.

-Có KH kiểm tra công tác soạn giảng, lên lớp đội xuất của giáo viên ,kiểm tra hồ sơ đột xuất của GV trong tổ

-Đăng ký hội giảng , hội thi tại bảng chuyên môn.

-Thực hiện tốt việc chấm trả bài một tiết,thống kê chất lượng đúng qui định.

-Dự hội nghị CCVC vào ngày 6/10/2013

-GVCN tăng cường theo dõi HS, nắm chắc số HS vắng học, bỏ tiết kết hợp Đoàn Đội, Quản sinh xử lí những HS vi phạm.

-Có kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi Anh văn. Phụ đạo HS yếu kém.

-III>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 10 NĂM 2013

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 7

30/9-5/10

-Đăng ký hội giảng,thi

-Kiểm tra 1tiet  các khối

-Lên lịch giảng dạy

-Sinh hoạt tổ CM

-Họp hội đồng

-BGK

Coi kiểm tra

GV

TT

BGH

-Cả tổ tham dự

-GVđược P.công

-Từng thành viên

- Cả tổ

- GV

BGH

- trên lớp

-Phòng GV

 

 

 

Tuần 8

7/10-12/10

-Kiểm tra hồ sơ -GA

-Trả bài kiểm tra 1tiet

-Họp tổ, nhóm chuyên môn

-Kiểmtra 15’ theo kế hoạch

TT

GV

 

Cả tổ

GV

BGK

GV

BGH

-PhòngHọp

- trên lớp --phòng hop

 

Tuần 9

14/10-19/10

-Nộp báo cáo tháng về CM

-Tiếp tục soạn giảng,lên lớp

-Tiếp tục ktra 15

-Hội giảng, thi

TT

GV

GV

GV

TT

- Cả tổ thực hiện

GV

GV

BGH

 

-Dạy trên lớp

 

Tuần 10

21/10-26/10

-Tiếp tục soạn giảng,lên lớp

-Dạy phụ đạo theo kế hoạch

-Hội giảng, thi

-Cả tổ

-GV

-cả tổ

- GV trong tổ

BGH

-Tại phòng giáo viên

- trên lớp

 

 

Tuần 11

28/10-2/11

-Tiếp tục soạn giảng,lên lớp

-Dạy phụ đạo theo kế hoạch

-Cả tổ

-GV

-cả tổ

- GV trong tổ

BGH

-Tại phòng giáo viên

- trên lớp

 

Duyệt BGH Nhà trường                                               Hòa Hiệp, Ngày 3 thang 10 năm 2013

                                                                                                               Tổ trưởng

                                                                                                            Hòang văn Tiến

 

Comments