Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch tháng 10/2014

đăng 06:42 13 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                              KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

-Tiếp tục thực hiện đúng PPCT như năm ngoái ,bám sát chuẩn KT_KN, để soạn giảng theo đúng quy   định, đảm bảo ngày giờ công ra vào lớp đúng thời gian .

-Thực hiện phê sổ đầu bài, lên lịch giảng dạy kịp thời, hoàn thành các loại hồ sơ theo qui định .

- BGK hội giảng,hội thi  theo dõi lịch hội giảng,thi đi dự giò đúng thời gian.

-                 - Những GV không có tiết tham gia dự hội giảng-hội thi để học tập rút Knghiệm.

-Tăng cường sử dụng đddh với những tiết có sử dụng đddh ,chú ý cho học sinh nghe băng máy .

-Tổ chức tốt việc sinh hoạt nhóm  , tổ chuyên môn có hiệu quả hơn.

-Có KH kiểm tra công tác soạn giảng, lên lớp đội xuất của giáo viên ,kiểm tra hồ sơ đột xuất .

-Đăng ký hội giảng , hội thi tại bảng chuyên môn.

-Thực hiện tốt việc chấm trả bài một tiết, 15phut thống kê chất lượng vào sổ KHCN.

-GVCN tăng cường theo dõi HS, nắm chắc số HS vắng học, bỏ tiết kết hợp  xử lí những HS vi phạm.

- GV được phân công có kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi Anh văn có hiệu quả.

- Phụ đạo HS yếu kém.

-Các GV dạy lớp chọn hướng dẫn HS của mình thi IOE , English festival ,thực hành nhiều hơn để thi có kết quả cao.

-III>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 10 NĂM 2014

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 7

29/9-4/10

-Đăng ký hội giảng,thi

-Kiểm tra 1tiet  các khối

-Lên lịch giảng dạy

-Lên lịch dự giờ

-BGK

Coi kiểm tra

GV

TT

-Cả tổ tham dự

-GVđược P.công

-Từng thành viên

BGH

- trên lớp

-Phòng GV

 

 

Tuần 8

6/10-11/10

-Kiểm tra hồ sơ -GA

-Trả bài kiểm tra 1tiet

-Họp tổ, nhóm chuyên môn

-Nộp báo cáo tháng về CM

TT

GV

TT

TT

Cả tổ

GV

BGK

BGH

-PhòngHọp

- trên lớp --phòng hop

 

Tuần 9

13/10-18/10

-Tiếp tục soạn giảng,lên lớp

-Hội giảng, thi

TT

GV

 

TT

- Cả tổ thực hiện

 

BGH

 

-Dạy trên lớp

 

Tuần 10

20/10-25/10

-Tiếp tục soạn giảng,lên lớp

-Dạy phụ đạo theo kế hoạch

-Hội giảng, thi

-Cả tổ

-GV

-cả tổ

- GV trong tổ

BGH

-Tại phòng giáo viên

- trên lớp

 

 

Tuần 11

27/10-1/11

-Tiếp tục soạn giảng,lên lớp

-Dạy phụ đạo theo kế hoạch

-Cả tổ

-GV

-cả tổ

- GV trong tổ

BGH

-Tại phòng giáo viên

- trên lớp

 

  Duyệt BGH Nhà trường                                               Hòa Hiệp, Ngày 6 thang 10 năm 2014

                                                                                                            Tổ trưởng

                                                                                                       Hoàng văn Tiến

 

 

                                                                                                       


Comments