Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch tháng 11/2009

đăng 16:58 29 thg 11, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

    1/ KẾ HOẠCH CHUNG:

    -     Chủ đề thi đua dạy tốt , học tốt để chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11/09

-         Tiếp tục thực hiện đúng PPCT, nề nếp chuyên môn theo đúng quy định, đảm bảo ngày giờ công ra vào lớp đúng thời gian .

-         Thực hiện tốt việc ra đề bảo mật và nộp đề kiểm tra 1 tiết  đúng thời gian

-         Coi và chấm trả bài nghiêm túc theo đúng qui chế chuyên môn.

-         Thực hiện phê sổ đầu bài, lên lịch giảng dạy kịp thời và hoàn thành các loại hồ sơ theo qui định.

-         Lên lịch  dự giờ ở bảng tổ chuyên môn để GV dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn trong tháng

-         Tăng cường sử dụng đddh với những tiết có sử dụng đddh ,chú ý cho học sinh nghe băng máy ở các khối 6789

-         Kiểm tra công tác soạn giảng, lên lớp của giáo viên. Kiểm tra hồ sơ định kỳ vào ngày 15 hàng tháng .....

-         Thanh tra chuyên đề ,toàn diện theo kế hoạch đầu năm.

-         Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào thể dục, thể thao của nhà trường nhân ngày 20/11/2009

-         GVCN tăng cường theo dõi HS, nắm chắc số HS vắng học, bỏ tiết kết hợp Đoàn Đội, Quản sinh xử lí những HS vi phạm.

-         Có kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi Anh văn. Phụ đạo HS yếu kém.

-         II>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 11 NĂM 2009

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 13

2/11-7/11

-Hội giảng huyện

-Làm đề ktra 1 tiét 6789

-Lên lịch giảng dạy

-Nộp đề kiểm tra 1tiet cho CMon

-BGK

Tổ trưởng

-Cả tổ tham dự

-Cả tổ tham dự

-Từng thành viên lên lịch

 

BGH

 - Dạy trên lớp

-Phòng giáo viên

Dạy trên lớp

 

Tuần 14

9/11-14/11

-Tiếp tục lên lớp

-Coi kiểm tra theo khoạch

-Chấm bài ktra 1tiet

- lên kế hoạch dự giờ

- Lên lịch giảng dạy

 BGH

 

 BGH 

 

 

Tổ trưởng

 

Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

 

 

 

BGH

-Phòng Họp

 

-Dạy trên lớp

 

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 15

16/11-21/11

-Nộp báo cáo tháng

Tiếp tục soạn giảng,lên lớp

-Kiểm tra giáo án định kỳ

-Kỷniệm 20/11nhà giáo

-Trả bài 1 tiết

- Họp tổ chuyên môn

Tổ trưởng

Tổ trưởng,phó

BGH nhà trường

 

- Cả tổ thực hiện

 

- Cả tổ tham gia

 

 

 

BGH

Tại phòng CM

 

 

-Dạy trên lớp

 

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 16

23/11-28/11

- Tiếp tục soạn giảng, lên lớp

-Dạy phụ đạo theo kế hoạch

-Cả tổ

 

GV

-cả tổ

 

- GV trong tổ

 

 

BGH

 

-Tại phòng giáo viên

 

-Dạy trên lớp

 

 

   Duyệt BGH Nhà trường                                                       Hòa Hiệp, Ngày 6 thang 11 năm 2009

                                                                                                                                Tổ trưởng

 

 

                                                                                                                         Hòang văn Tiến                                                                                                    

Comments