Anh Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2010

đăng 07:11 8 thg 11, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

                                                             TỔ: ANH VĂN   - Năm học: 2010 – 2011

I / ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10:

  1. Ưu điểm

Đa số GV thực hiện tốt nề nếp chuyên môn ;nề nếp ra vào lớp ổn định,hồ sơ giáo án dầy đủ,công tác hội giảng cấp tổ nhiệt tình, BGK dự giờ đảm bảo theo kế hoạch .

  2. Tồn tại:

Việc đăng ký hội giảng chưa kịp thời; thống kê điểm 15 phút còn chậm; điểm kiểm tra miệng của 1 vài lớp còn ít,sổ dự giờ chưa ghi người cùng dự.

1I/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11:

- Chủ đề thi đua dạy tốt , học tốt để chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11

-Tiếp tục thực hiện  nề nếp chuyên môn , đảm bảo ngày giờ công ra vào lớp đúng thời gian

-Thực hiện việc ra đề bảo mật ,coi và chấm trả bài nghiêm túc đúng thời gian qui định.

-Thực hiện phê sổ đầu bài, lên lịch giảng dạy kịp thời, hoàn thành các loại hồ sơ theo qui định.

-Tiếp tục đăng ký hội giảng cấp trường và đăng ký dạy tiết thứ 3 tại bảng đăng ký của tổ.

- Sử dụng đddh thường xuyên hơn  ,chú ý cho học sinh nghe băng máy ở các khối 6789

-Kiểm tra  soạn giảng, lên lớp, hồ sơ của giáo viên.định kỳ vào ngày 15 hàng tháng ..

-Thanh tra chuyên đề ,toàn diện theo kế hoạch.

-Tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường nhân ngày 20/11

-GVCN tăng cường theo dõi HS, nắm chắc số HS vắng học, bỏ tiết kết hợp Đoàn Đội,   Quản sinh  xử lí những HS vi phạm.

-Lên kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi Anh văn , Phụ đạo HS yếu kém.

III>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 11 NĂM 2010

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 13

1/11-6/11

-Hội giảng trường,Làm đề ktra 1 tiết- Lên lịch giảng dạy,nộp đề kiểm tra 1tiet

-BGK

Tổ trưởng

-Cả tổ

 

BGH

- Dạy trênlớp

-Phòng giáo viên

 

Tuần 14

8/11-13/11

-Tiếp tục lên lớp

-Dạy bồi dưởng HS giỏi 9

-Chấm bài ktra 1tiết

- lên kế hoạch dự giờ

-Giáo viên

 

-Giáo viên

 

-Cả tổ

-Cả tổ

 

 

BGH

-Phòng Họp

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 15

15/11-20/11

-Nộp báo cáo tháng,tiếp tục soạn giảng,lên lớp

-Dạy bồi dưởng HS giỏi 9

-Kiểm tra giáo án định kỳ

-Kỷniệm 20/11nhà giáo

Tổtrưởng

Tổ trưởng,

 

-Giáo viên

 

 

- Cả tổ thực hiện

 

 

 

BGH

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 16

22/11-27/11

- Tiếp tục soạn giảng, lên lớp-Dạy bồi dưởng HS giỏi 9

-Dạy phụ đạo theo kế hoạch
-Trả bài ktra 1tiet

-Cả tổ

 

-GV

-cả tổ

- GV trong tổ

 

BGH

-Tại phòng giáo viên

-Dạy trên lớp

 

 

Duyệt BGH Nhà trường                        Hòa Hiệp, Ngày 6 thang 11 năm 2010

                                                                                  Tổ trưởng

 

 

                                                                             Hòang văn Tiến

Comments