Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch tháng 11/2011

đăng 01:53 1 thg 11, 2011 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

                                                                     TỔ: ANH VĂN   - Năm học: 2011 – 2012

I / ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10:

  1. Ưu điểm

Đa số GV thực hiện tốt nề nếp chuyên môn ;nề nếp ra vào lớp ổn định,hồ sơ giáo án  nộp dầy đủ,sử dụng đddh đảm bảo , BGK dự giờ đảm bảo đúng thời gian .

  2. Tồn tại:

Việc đăng ký hội giảng chưa kịp thời; thống kê điểm 15 phút còn chậm; điểm kiểm tra miệng của 1 vài lớp còn ít,đề kiểm tra 1 tiết chưa có đáp án, sổ KHCN kế hoạch tháng chưa cụ thể.

1I/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11:

- Chủ đề thi đua dạy tốt , học tốt để chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11

-Tiếp tục thực hiện  nề nếp chuyên môn , đảm bảo ngày giờ công ra vào lớp đúng thời gian

-Thực hiện việc ra đề  bảo mật ,coi và chấm trả bài nghiêm túc đúng thời gian qui định.

-Tiếp tục soạn giảng ,bám sát chuẩn KT-KN và PPCT mới.

-Thực hiện phê sổ đầu bài, lên lịch giảng dạy kịp thời, hoàn thành các loại hồ sơ .

-Tiếp tục đăng ký hội giảng cấp trường và  tại bảng đăng ký của tổ.

- Sử dụng đddh thường xuyên hơn  ,chú ý cho học sinh nghe băng máy ở các khối 6789

-Kiểm tra  soạn giảng, lên lớp, hồ sơ của giáo viên.định kỳ vào ngày 15 hàng tháng ..

-Thanh tra chuyên đề ,toàn diện theo kế hoạch tháng 11.

-Tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường nhân ngày 20/11

-GVCN tăng cường theo dõi HS, nắm chắc số HS vắng học, bỏ tiết kết hợp Đoàn Đội, Quản sinh  xử lí những HS vi phạm.

-Có kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi Anh văn , Phụ đạo HS yếu kém.

III>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 11 NĂM 2011

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 12

1/11-5/11

-Hội giảng ,Làm đề ktra 1 tiết- Lên lịch giảng dạy,nộp đề kiểm tra 1tiet –hạn chót nộp 5/11

-BGK

 -cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

- Dạy trênlớp

-Phòng giáo viên

 

Tuần 13

7/11-12/11

-Tiếp tục lên lớp-phụ đạo

-Dạy bồi dưởng HS giỏi 9

-Coi,chấm bài ktra 1tiet

- lên kế hoạch dự giờ
-Bốc thăm hội giảng, thi.

-Giáo viên

 

-Giáo viên

 

-Cả tổ

-Cả tổ

 

 

BGH

-Phòng Họp

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 14

14/11-19/11

-Nộp báo cáo tháng,tiếp tục.
-Tiếp tục hội giảng ,thi

-Dạy bồi dưởng HS giỏi 9

-Kiểm tra giáo án định kỳ

-Kỷniệm 20/11nhà giáo

Tổtrưởng

Tổ trưởng,

 

-Giáo viên

 

 

- Cả tổ thực hiện

 

 

 

BGH

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 15

21/11-26/11

- Tiếp tục soạn giảng, lên lớp--Dạy bồi dưởng HS giỏi 9

-Dạy phụ đạo theo kế hoạch
-Tiếp tục hội giảng ,thi

-Cả tổ

 

-GV

-cả tổ

- GV trong tổ

 

BGH

-Tại phòng giáo viên

-Dạy trên lớp

 

 

Tuần 16

28/11-3/12

- Tiếp tục soạn giảng, lên lớp-Dạy bồi dưởng HS giỏi 9

-Dạy phụ đạo theo kế hoạch
-Tiếp tục hội giảng ,thi

-Cả tổ

 

-GV

-cả tổ

- GV trong tổ

 

BGH

-Tại phòng giáo viên

-Dạy trên lớp

 

 

Duyệt BGH Nhà trường                        Hòa Hiệp, Ngày 1 thang 11 năm 2011

                                                                                  Tổ trưởng

 

                                                                              Hòang văn Tiến                 

Comments