Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch tháng 11/2013

đăng 06:14 10 thg 11, 2013 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

                                                     TỔ: ANH VĂN   - Năm học: 2013 – 2014

I / ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10:

  1. Ưu điểm:

 -Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn ;nề nếp ra vào lớp ổn định,hồ sơ giáo án  nộp dầy đủ,sử dụng tốt đddh .

 -Thực hiện tốt việc kiềm tra chéo hồ sơ –giáo án,BGK cùng GV trong tổ dự giờ đúng thời gian, đóng  góp  giờ dạy-RKN kịp thời.

  2. Tồn tại:

- Thống kê điểm 15 phút còn chậm; điểm kiểm tra miệng của 1 vài lớp còn ít, sổ KHCN lên lịch  chưa kịp thời.

1I/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11:

- Chủ đề thi đua dạy tốt , học tốt để chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11

-Tiếp tục thực hiện  nề nếp chuyên môn , đảm bảo ngày giờ công ra vào lớp đúng thời gian

-Thực hiện tốt  việc ra đề số 2-HK1-đáp án-ma trận bảo mật ,coi và chấm trả bài nghiêm túc đúng thời gian qui định.

-Thống kê con điểm  kịp thời.

-Tiếp tục soạn giảng ,bám sát chuẩn KT-KN và PPCT mới.

-Tiếp tục hội giảng , hội thi theo kế hoạch của  nhà trường

-Thực hiện phê sổ đầu bài, lên lịch giảng dạy kịp thời, hoàn thành các loại hồ sơ .

- Sử dụng đddh thường xuyên hơn  ,chú ý cho học sinh nghe băng máy ở các khối 6789

-Kiểm tra chéo giáo án, hồ sơ của giáo viên theo qui định họp tổ hàng tháng ..

-Thanh tra chuyên đề ,toàn diện theo kế hoạch.

-Tham gia tốt các hoạt động phong trào của nhà trường nhân ngày 20/11

-GVCN tăng cường theo dõi HS, nắm chắc số HS vắng học, bỏ tiết kết hợp Đoàn Đội,   quản sinh  xử lí những HS vi phạm.

- Bồi dưỡng HS giỏi Anh văn , Phụ đạo HS yếu kém theo kế hoạch

III>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 11 NĂM 2013

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

LLtham gia

CT viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 12

4/11-9/11

-Tiếp tuc hội giảng ,thi

- Lên lịch giảng dạy

-Bồi dưởng HS giỏi

-Bốc thăm hội thi

-BGK

-GV tỏ

-Gvđược PC

GVthi

-Cả tổ

Cả tổ

GV

GV

 

BGH

- Dạy trênlớp

-Phòng GV

-Phòng PĐạo

- Phòng GV

 

Tuần 13

11/11-16/11

-Tiếp tục lên lớp

- ktra 1tiet số 2-HK1

-Nộp SKKN

-Ktra HS-GA

-Nộp báo cáo tháng,

-Giáo viên

- GV

-GV thi

- TT

- TT

-Cả tổ

-Cả tổ

-GV thi

-Cả tổ

 

 

BGH

-Phòng Học

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 14

18/11-23/11

- bồi dưởng HS giỏi 9

-chấm đề 1tiết ,trả bài KTra

- Tiếp tục lên lớp

Kỷ niệm 20/11nhà giáo

GVđược PC

GV,

-Giáo viên

GV

- Cả tổ

-cả tổ

 

 

 

BGH

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 15

25/11-30/11

Tiếp tục soạn giảng, lên lớp- -bồi dưởng HS giỏi 9-

 

-Cả tổ

-GV

-cả tổ

- GV t

 

BGH

- phòng GV

-Dạy trên lớp

 

 

           Duyệt BGH Nhà trường                                       Hòa Hiệp, Ngày 1 thang 11 năm 2013

                                                                                                            Tổ trưởng

                                                                                                         Hoàng văn Tiến

Comments