Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch tháng 1/2015

đăng 23:55 3 thg 2, 2015 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

 

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1-2015-HK2

                                TỔ: ANH VAN Năm học: 2014 – 2015

I . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12:

1. Ưu điểm: 

-Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn ,ổn định  ra vào lớp , hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời, nhận xét sổ đầu bài, . Hoàn thành cộng điểm, xếp loại học sinh, ghi phiếu liên lạc đúng thời gian,

2. Tồn tại:

-Coi kiểm tra các môn trường ra đề , họp xét 2 mặt GD còn chậm trể về thời gian

-Iên kế hoạch GDạy  , thống kê chất lượng BM chưa kịp thời .

II.KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG THÁNG 1/2015

-Thực hiện chương trình tuần 20,21,22,23,24 bắt đầu HK2

-Tổ chức các chuyên đề để tìm các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

-Tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thống nhất bài dạy khó trong nhóm nhằm thường xuyên nâng cao chất lượng bộ môn từng khối ở HK2

-Thực hiện tốt HSGA chuẩn bị cho việc kiểm tra định kỳ or đột xuất.

-Tiếp tục thanh tra chuyên đề, toàn diện  theo đúng kế hoạch 

-Xây dựng tính kỷ luật, tính tự giác có tinh thần trách nhiệm cao đồng thời mỗi GV trong tổ cần có b/pháp dạy học nhằm nâng cao chất luơng học của HS trong HK2,đảm bảo đúng vượt chỉ tiêu đăng ký đầu năm.

-Thực hiện tốt việc nghỉ tết đúng thời gian qui định

-GVCN chuẩn bị và hoàn thành tốt cuộc họp  PHHS

-Hoàn thành việc ghi phiếu liên lạc,sơ kết HK1 và đề ra phương hướng hoạt động HK2  lớp mình,

-Cần bám sát lớp nhiều hơn, có b/pháp tốt cụ thể để nâng cao đồng thời chú ý HS cá biệt..

- Xếp loại thi đua tháng

III.KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 1 NĂM 2015

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 20

29/12-3/1

-Dạy &học bình thường

-Lên lịch giảng dạy

Tổ trưởng

-Cả tổ

    -GV

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

 

Tuần21

5/1-10/1

-Dạy &học bình thường

-Lên lịch giảng dạy

-nộp HS_GA kiểm tra

 -Nộp b/c tháng

Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần22

12/1-17/1

Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

 

Tổ trưởng

GV

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần23

19/1-24/1

Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

 

Tổ trưởng

GV

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần24

26/1-31/1

Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

-GV Nộp đề KT 6789

Tổ trưởng

GV

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Động viên, nhắc nhở kịp thời các giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất giờ dạy và hồ sơ giáo án giáo viên

- Tuyên dương kịp thời các giáo viên hoàn thành nhiệm vụ tốt .

- Xử lý kịp thời các giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao

      Duyệt BGH Nhà trường                                                                                                                       Hòa Hiệp , Ngày 05 / 01 / 2015

                                                                  Tổ Trưởng                                             

                                                   Hoàng văn Tiến

Comments