Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch tháng 2/2012

đăng 03:13 8 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

 

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP            KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2012

                Tổ - Anh Văn                                       Năm học 2011 – 2012

I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2012

 a. Ưu điểm: Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn ,ổn định  ra vào lớp , nhận xét sổ đầu bài kịp thời, nghỉ tết  đúng thời gian,

  b. Tồn tại: kế hoạch GDạy lên chưa kịp thời, , thông tin báo cáo  còn chậm ,sử dụng đddh chưa được nhiều

I / Nhiệm vụ :

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyên môn của nhà trường đúng quy định .

--Thực hiện đúng mẫu ra đề + đáp án  kiểm tra 1tiet ở HK2 theo qui định.  .

- Ngày giờ công  đảm bảo, không ra sớm vào muộn, không cắt xén chương trình .

- Thực hiện việc soạn giảng và làm hồ sơ sổ sách đúng quy chế chuyên môn

- Lên lịch báo giảng, kí nhận xét sổ đầu bài đầy đủ và kịp thời .

 -Chấm ,coi kiểm tra 1 tiết theo kế hoạch,dạy phụ đạo HS khối 9

- Duy trì và thực hiện việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Tham dự đầy đủ kịp thời các buổi chào cờ và họp giao ban GVCN .

- Thực hiện tốt nề nếp  sau tết Nhâm thìn nghiêm túc

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời và đầy đủ .

II>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 2 NĂM 2012

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần23 CM

30/1-4/2

-Dạy &học bình thường

-Lên lịch giảng dạy

- dạy thay đ/c diễm (bệnh)

 

Tổ trưởng

-Cả tổ tham dự

 

 

BGH

 -Dạy trên lớp

 

 

Tuần24 CM

6/2-11/2

-Tiếp tục dạy thay đ/c diễm (bệnh)

-Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

-lên kế hoạch dự giờ

-Nộp đề ktra 1 tiết

 Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần25 CM

13/2-18/2

-Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

-Kiểm tra hồ sơ giáo án

-Nộp báo cáo tháng

 Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần26 CM

20/2-25/2

-Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

 Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần27 CM

27/2-3/3

-Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

-Họp tổ CM -2/3

 Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

II /  Biện pháp thực hiện :

- Động viên, nhắc nhở kịp thời các giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất giờ dạy và hồ sơ giáo án giáo viên .

- Thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên đề và toàn diện cùa giáo viên trong tháng 2  .

- Tuyên dương kịp thời các giáo viên hoàn thành nhiệm vụ tốt .

- Xử lý kịp thời các giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao .

                                                                Hòa Hiệp , Ngày 1 / 2 / 2012

                                                                             Tổ Trưởng .

                                                                           Hoàng văn Tiến

                                          

Comments