Anh Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 4-2010

đăng 00:36 22 thg 4, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

    TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04

            TỔ: ANH VĂN                                          Năm học: 2009 - 2010

             1. Kế hoạch chung:

-         Tiếp tục thực hiện chương tình, nề nếp chuyên môn theo đúng qui định

-         Hoàn thành tốt các loại hồ sơ, sổ sách . Chú ý hoàn thành sổ đầu bài, lịch báo giảng đúng qui định ,theo PPCT của ngành. Nếu thiếu phải đăng ký dạy bù tại văn thư không được dạy dồn ,ép.

-         Bảo đảm ngày giờ công,thực hiện tốt việc ra vào lớp đúng giờ qui định tránh ra sớm vào muộn

-         Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời.

-         Tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn , có chất lượng hiệu quả, chú ý những dạng bài khó.

-         Ra đề kiểm tra viết 1 tiết  và nộp về tổ trưởng đúng thời gian qui định

-         Phụ đạo HS khối 9, 8 theo kế hoạch của nhà trường

-         Ra đề kiểm tra học kỳ 2+đáp án mỗi nhóm một đề kiểm tra và nộp  đúng thời gian qui định

-         Kiểm tra hồ sơ theo định kỳ vào ngày 15 hàng tháng theo qui định.

-         Tiếp tục  thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề theo kế hoạch chung của tổ

-         Tăng cường kiểm tra 15 phút  chấm trả bài 1 tiết đúng thời gian qui định

-         Nghỉ phép phải có người dạy thay và có giấy xin phép đầy đủ theo qui định.

-         Thực hiện tốt việc ghi sổ đầu bài và đánh giá XL cụ thể .

-         II>Kế hoạch cụ thể tháng 4-2010

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

LL.tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiệnthựchiện

Ghi chú

 

Tuần 31

28/03-3/4

-Làmđềktra1tiết 6789

-Lên lịch giảng dạy

-Nộp đề kiểm tra 1tiet cho CMon

-BGK

Tổ trưởng

Cảtổtham dự

Cảtổtham dự

-Từngthành viên lên lịch

 

BGH

Dạy trên lớp

Phònggiáoviên

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 32

5/4-10/4

-Tiếp tục lên lớp

-Họp tổ chuyên môn

-Chấm bài ktra 1tiết

- Lên lịch giảng dạy

 BGH

 BGH 

Tổ trưởng

Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

 

 

 

BGH

-Phòng Họp

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

 

Tuần 33

12/4-17/4

-Nộp báo cáo tháng

Ttụcsoạn giảng,lên lớp

-Kiểmtragiáoánđịnh kỳ

-Trả bài 1 tiết

Tổ trưởng

Tổtrưởng,phó

BGHnhàtrường

Cả tổ thực hiện

 Cảtổtham gia

 

 

 

BGH

TạiphòngCM

Dạy trên lớp

Tạiphònggiáo viên

 

Tuần 34

19/4-24/4

 

 

 

 


Tuần 35

26/4-1/5

- Tiếp tục soạn giảng, lên lớp

-Dạy phụ đạo theo kế hoạch

 

 

- Tiếp tục soạn giảng, lên lớp, ôn tập

-Dạy phụ đạo theo kế hoạch

-Cả tổ

GV

 

 

 

 

-Cả tổ

GV

-cả tổ

GV trong tổ

 

 

 

 

cả tổ

GV trong tổ

 

 

BGH

 

 

 

BGH

TạiphòngGviên

Dạy trên lớp

 

 

 

 

TạiphòngGviên

Dạy trên lớp

 

 

 

 Duyệt BGH Nhà trường                           Hòa Hiệp, Ngày 3 thang 4 năm 2010

                                                                                         Tổ trưởng

 

 

                                                                                   HòangvănTiến                                                                                                   

 

Comments