Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch tháng 4/2012

đăng 07:59 26 thg 4, 2012 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2012

        TỔ: ANH VĂN                                                  Năm học: 2011 – 2012

I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2012

         a. Ưu điểm: 

         -Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn ,ổn định  ra vào lớp , hồ sơ giáo án đầy đủ.

         -Đảm bào ngày giờ công,  tham gia hội giảng hội thi theo kế hoạch đúng thời gian,   

           BGK tham gia nhiệt tình, thực hiện tốt việc dạy thay theo phân công.

          b. Tồn tại:

         -Việc thống kê điểm 1 tiết , 15’  chưa kịp thời trong sổ KHGD, thực hiện  chế độ    

         thông tin, báo cáo chưa kịp thời.      

I.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2012

-         Tiếp tục thực hiện chương tình, nề nếp chuyên môn theo đúng qui định

-         Hoàn thành tốt các loại hồ sơ, sổ sách . Chú ý hoàn thành sổ đầu bài, lịch báo giảng đúng qui định ,theo PPCT của ngành. Nếu thiếu phải đăng ký dạy bù tại văn thư không được dạy dồn ,ép.

-         Bảo đảm ngày giờ công,thực hiện tốt việc ra vào lớp đúng giờ qui định tránh ra sớm vào muộn

-         Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời.

-         Tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn , có chất lượng hiệu quả, chú ý những dạng bài khó.

-         Ra đề kiểm tra viết 1 tiết  và nộp về tổ trưởng đúng thời gian qui định

-         Phụ đạo HS khối 6,7,9, 8 theo kế hoạch của nhà trường

-         Ra đề kiểm tra học kỳ 2+đáp án + ma trận và nộp  đúng thời gian qui định

-         Kiểm tra hồ sơ theo định kỳ vào ngày 15 hàng tháng theo qui định.

-         Tiếp tục  thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề theo kế hoạch chung của tổ

-         Tiếp tục kiểm tra 15 phút  chấm trả bài  đúng thời gian qui định

  II>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 4 NĂM 2012

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 32CM

2/4-7/4

-Dạy &học bình thường

-Lên lịch giảng dạy

-Ra đề kiểm tra 1 tiết

-Họp tổ chuyên môn

 

Tổ trưởng

-Cả tổ

-Từng thành viên lên lịch

 

BGH

 -Dạy trên lớp

 

Tuần

33CM

9/4-14/4

- Lên lịch giảng dạy

-Dạy &học bình thường

- Kiểm tra giáo án định kỳ

-Coi kiểm tra 1 tiết chấm trả bài kịp thời

Ra đề ktra HK2+ đáp án nộp phòng GD

Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần 34CM

16/4-21/4

-Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

-Kiểm tra hồ sơ giáo án

-Nộp báo cáo tháng

Tổ trưởng

,phó

  tổ thực hiện

  tổ tham gia

 

 

 

BGH

- trên lớp

Tại phòng họp

 

 

Tuần 35CM

23/4-28/4

T tục soạn giảng, lên lớp

 

-Cả tổ

GV

 -cả tổ

- GV trong tổ

 

BGH

Tại phòng giáo viên

 

 

 

                                                             Hoà Hiệp, Ngày 01 tháng 04 năm 2012

                                                                                Tổ Trưởng

                                                                                                   

 

                                                                            Hoàng Văn Tiến                                                                                   

Comments