Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch tháng 4/2015

đăng 15:54 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4-2015- HK2

                              TỔ: ANH VAN Năm học: 2014 – 2015

I . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3:

    1. Ưu điểm: 

  -Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn ,ổn định  ra vào lớp , hồ sơ giáo án đầy đủ.

  -Đảm bào ngày giờ công,  tham gia hội trại theo kế hoạch đúng thời gian,   

 - Nộp đề kiểm tra 1 tiết tương đối đúng thời gian .

  -Thực hiện tốt việc dạy thay theo phân công.

     2.Tồn tại:

-Việc thống kê điểm 1 tiết , 15’ chưa kịp thời,ra đề chưa đúng cấu trúc dề (đ/cMinh)

-thực hiện  chế độ   thông tin, báo cáo còn chậm,chưa nhập điểm trên mạng.     

II.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4-2015

-Tiếp tục thực hiện chương tình, nề nếp chuyên môn theo đúng quy định

-Hoàn thành tốt các loại hồ sơ, sổ sách . Chú ý hoàn thành sổ đầu bài, lịch báo giảng đúng quy định ,theo PPCT của ngành. Nếu thiếu phải đăng ký dạy bù tại văn thư không được dạy dồn ,

-Bảo đảm ngày giờ công,thực hiện tốt việc ra vào lớp đúng giờ quy định tránh ra sớm vào muộn

-Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời.

-Tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn , có chất lượng hiệu quả, chú ý tập trung ma trận đề HK2 đẻ ôn tập cho học sinh..

-Ra đề kiểm tra viết 1 tiết , nộp về tổ trưởng đúng thời gian quy định

-Phụ đạo học sinh khối 6,7,9, 8 theo kế hoạch của nhà trường

-Kiểm tra hồ sơ theo định kỳ vào ngày 6 /4.

-Tiếp tục  thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề theo kế hoạch chung của tổ

-Tiếp tục kiểm tra 15 phút  chấm trả bài  đúng thời gian quy định

-XẾP LOẠI THI ĐUA THÁNG 3 (có bản tự nhận xét từng người thông qua ghi vào biên bản

Ngoài kế hoạch của tổ ra thì thực hiện kế hoạch như của trường trong cuộc họp ngày 2/4/2015..

  III.KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 4 NĂM 2015

Thời gian

Nội dung công việc

Người ph.trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiệ

Ghi chú

Tuần 32CM

30/3-4/4

-Dạy &học bình thường

-Lên lịch giảng dạy

-Nộp đề kiểm tra 1 tiết+ĐA+MT

 

Tổ trưởng

-Cả tổ

-Từng thành viên lên lịch

 

BGH

 -Dạy trên lớp

 

Tuần

33CM

6/4-11/4

- Kiểm tra giáo án định kỳ

-Sinh hoạt tổ CM-KTGAn

-Nộp báo cáo tháng

Tổ trưởng

-Cả tổ

-Cả tổ

 

BGH

-Dạy trên lớp

 

Tuần 34CM

13/4-18/4

-Dạy &học bình thường

- Lên lịch giảng dạy

 

Tổ trưởng

phó

  tổ thực hiện

  tổ tham gia

 

 

 

BGH

-trên lớp

Tại P.H

 

Tuần 35CM

20/4-25/4

T tục soạn giảng, lên lớp

-Trả bài KT 1 tiết

-Cả tổ

GV

 -cả tổ

- GV trong tổ

 

BGH

Tại ph.G.V

 

 

 IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

-Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở việc thực hiện chương trình của giáo viên thông qua lịch báo giảng và sổ đầu bài.

  Duyệt BGH Nhà trường                                     Hoà Hiệp, Ngày 01 tháng 04 năm 2015

                                                                                                    Tổ Trưởng

Comments