Anh Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2010-2011

đăng 18:31 24 thg 8, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

 

 

     TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  8

               TỔ: ANH VĂN                                        Năm học: 2010 - 2011

1.      NHIỆM VỤ CHUNG

-     Thực hiện phê sổ đầu bài, lên lịch giảng dạy kịp thời, đúng qui định.

-      Hoàn thành các loại hồ  sơ theo qui định

-         Thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp, đơn xin phép , phân công dạy thay , sổ đầu bài đúng qui định

-         Chú trọng công tác soạn giảng, đầu tư tiết dạy đạt hiệu quả cao

-         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn hiệu quả.   

-         Phân công nhóm tổ họp di sâu vào chuyên môn từng bài dạy , tiết dạy cụ thể

-    Lập danh sánh ban giám khảo năm học 2010-2011  và nộp về BGH.

-    Lập kế hoạch kiểm tra một tiết và 15 phút trong năm học nộp về chuyên môn.

-                                                                                                                                                   

 II>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 8 NĂM 2010

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 1

9/8-14/8

-Họp hội đồng

-Lên lịch giảng dạy

Tổ trưởng, tổ phó cùng nhóm trưởng

-Cả tổ tham dự

-Cả tổ tham dự

-Từng thành viên lên lịch

 

-Hội trường

-Trên lớp

-Phòng giáo viên

 

Tuần 2

16/8-21/8

- Tập huấn chuyên đề tai trường Quang trung

-Dạyhọc bình thường

-Nộp báo cáo tháng

Tổ trưởng, tổ phó cùng nhóm trưởng

Tổ trưởng

- Giáo viên trong tổ

 

-Dạy trên lớp

-Dạy trên lớp

 

 

Tuần 3

23/8-28/8

Dạy và học bình thường

Tổ trưởng, tổ phó

 

 

- Cả tổ thực hiện

 

 

 

 

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 4

29/8-3/9

Dạy và học bình thường

-Tổ trưởng

 

 

 

 

- Cả tổ thực hiện

 

 

-Tại phòng giáo viên

Dạy trên lớp

 

 

    Duyệt BGH Nhà trường                            Hòa Hiệp, Ngày 5 thang 8 năm 2010

                                                                                              Tổ trưởng

 

 

                                                                                   

 

                                                                                           Hòang văn Tiến                                                                          

            

 

Comments