Anh Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 9

đăng 22:33 12 thg 12, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

     TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9

               TỔ: ANH VĂN                                                      Năm học: 2009 - 2010

      1. NHIỆM VỤ CHUNG

-         Chủ đề thi đua dạy tốt , học tốt  dể chào mừng năm học mới

-         Thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp, đơn xin phép , phân công dạy thay , sổ đầu bài đúng qui định

-         Chú trọng công tác soạn giảng, hồ sơ, sổ sách đủ đúng qui định

-         Tổ chức dự giờ, thăm lớp, có góp ý xây dựng đầy đủ.

-         Tổ chức ra đề kiểm tra đảm bảo bí mật và nộp đề kiểm tra trước 1 tuần ktra.

-         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn hiệu quả.                                                                                  II>
       2.KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 9 NĂM 2009

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 4

31/8-5/9

-Họp hội đồng

-Chuẩn bị tốt ngày khai giảng

-Lên lịch giảng dạy

Tổ trưởng, tổ phó cùng nhóm trưởng

-Cả tổ tham dự

-Cả tổ tham dự

-Từng thành viên lên lịch

 

-Hội trường

-Sân trường

-Phòng giáo viên

 

Tuần 5

7/9-12/9

- Dự giờ (theo lịch phân công)

- Tiếp tục soạn giảng

-Lên lịch giảng dạy

-Họp tổ và các nhóm trưởng

Tổ trưởng, tổ phó cùng nhóm trưởng

 

 

Tổ trưởng

-Các thành viên không có tiết đi dự giờ

-Cả tổ

 

-Dạy trên lớp

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 6

14/9-19/9

-Kiểm tra hồ sơ,giáo án định kỳ vào ngày 15 hàng tháng

-Hội giảng cấp trường

-Nộp báo cáo tháng

Tổ trưởng, tổ phó

 

Ban giám khảo 

-Tổ trưởng

- Cả tổ thực hiện

 

 

-thành viên không có tiết

 

Tại phòng họp

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 7

21/9-26/9

-Nộp đề + đáp án vào đầu tuần 7 để ktra 1tiet

-Tiếp tục hội giảng theo lịch.

-Tổ trưởng

 

 

 

BGK

-Các thành viên các lớp ra đề+đáp án nộp USB

-thành viên không có tiết

đi dự giờ

 

 

-Tại phòng giáo viên

 

-Dạy trên lớp

 

 

           3.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Động viên, nhắc nhở kịp thời các giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất giờ dạy và hồ sơ giáo án giáo viên

- Tuyên dương kịp thời các giáo viên hoàn thành nhiệm vụ tốt .

- Xử lý kịp thời các giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao

    Duyệt BGH Nhà trường                            Hòa Hiệp, Ngày 7 thang 9 năm 2009

                                                                                              Tổ trưởng

 

 

                                                                                   

 

                                                                                           Hòang văn Tiến                                                                          

            

Comments