Anh Văn‎ > ‎

Kế hoạch tháng 9/2010

đăng 02:44 11 thg 9, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

                          

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9

               TỔ: ANH VĂN                                          Năm học: 2010 - 2011

     1. KẾ HOẠCH THÁNG 9 :

-         Thực hiện tốt việc sử dụng đddh phải thường xuyên hơn.

-         Chú trọng công tác soạn giảng, hồ sơ, giáo án đầy đủ, dự giờ thăm lớp đúng qui định

-         GV chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp thời , dạy bù phải đăng ký ở sổ dạy bù của nhà trường.

-         Tiếp tục đăng ký hội giảng theo kế hoạch

-         Thực hiện sổ kế hoạch giảng dạy năm học mới theo qui định.

-         Tổ chức dự giờ, thăm lớp, hội giảng có góp ý xây dựng đầy đủ.

-         Tổ chức ra đề kiểm tra đảm bảo bí mật và nộp đề kiểm tra trước 1 tuần ktra.

-         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn hiệu quả, chất lượng cần đi sâu vào chuyên môn.

-         Kiểm tra hồ sơ – giáo án định kỳ đúng ngày 15 hàng tháng.

-         Lập danh sách để thanh tra toàn diện ,chuyên đề,thành lập ban giám khảo hội giảng  năm học10-11

-         Phối hợp cùng chuyên môn, công đoàn tổ chức cho giáo viên đăng ký các danh hiệu thi đua trong HNCB-CC đầu năm.

II>KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG 9 NĂM 2010

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Đ/kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 4

31/8-4/9

-Họp hội đồng

-Phân công dạy thay

-Chuẩn bị tốt ngày khai giảng

-Họp tổ chuyên môn

Tổ trưởng, tổ phó cùng nhóm trưởng

-Cả tổ tham dự

-Cả tổ tham dự

-Từngthành viên lên lịch

 

 BGH

-Hội trường

-Sân trường

-Phòng giáo viên

 

Tuần 5

6/9-11/9

- Dự giờ

-Đăng ký hội giảng

- Tiếp tục soạn giảng

-Lên lịch giảng dạy

Tổ trưởng, tổ phó cùng nhóm trưởng

Tổ trưởng

-Các thành viên không có tiết đi dự giờ

-Cả tổ

  
  BGH 

-Dạytrên lớp

-Dạytrên lớp

-Tạiphòng giáo viên

 

Tuần 6

13/9-18/9

-Kiểm tra hồ sơ,giáoán ngày 15 hàng tháng

-Hội giảng cấp trường

-Nộp báo cáo tháng

-Nộp đề + đáp án vào đầu tuần 7 để ktra 1tiet

Tổ trưởng, tổ phó

Bangiám khảo 

-Tổ trưởng

- Cả tổ thực hiện

-thành viên không có tiết

-Các thành viên cáclớprađề+đáp án gởi mail

 
 
 
   BGH

Tạiphòng họp

-Dạy trên lớp

-Tại phòng giáo viên

 

Tuần 7

20/9-25/9

-Tiếp tục hội giảng theo lịch.

-Lên lịch giảng dạy

- Dự giờ

-Tổ trưởng

 

 

BGK

-GV không có tiết

đi dự giờ

 

   BGH

 

 

 

-Tại phòng giáo viên

 

-Dạy trên lớp

 

 

Tuần 8

26/9-2/10

- Dự giờ

- hội giảng

- Tiếp tục soạn giảng

-Lên lịch giảng dạy

Tổ trưởng, tổ phó cùng nhóm trưởng

Tổ trưởng

-Các thành viên không có tiết đi dự giờ

-Cả tổ

 
    BGH

-Dạytrên lớp

-Dạytrên lớp

-Tạiphòng giáo viên

 

III/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Động viên, nhắc nhở kịp thời các giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất giờ dạy và hồ sơ giáo án giáo viên

- Tuyên dương kịp thời các giáo viên hoàn thành nhiệm vụ tốt .

- Xử lý kịp thời các giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao

    Duyệt BGH Nhà trường                            Hòa Hiệp, Ngày 7 thang 9 năm 2010

                                                                                              Tổ trưởng

 

 

                                                                                  

 

                                                                                           Hòang văn Tiến                                                                          

Comments