THÔNG TIN CHI ĐOÀN TRƯỜNG

 • KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 3/2015 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 3- 2015   I.NHIỆM VỤ CHUNG Chủ điểm : Thi đua lập thành tích dạy tốt ...
  Được đăng 07:37 17 thg 3, 2015 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH CHI ĐÀON THÁNG 1+2/2015 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 1+ 2 – 2014 I.NHIỆM VỤ CHUNG: -         Tiếp tục giữ vững lập trường tư tưởng, chính ...
  Được đăng 07:32 17 thg 3, 2015 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 12/2014 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 12        I. NHIỆM VỤ CHUNG: -         Tiếp tục ổn định nề nếp trong sinh ...
  Được đăng 07:30 17 thg 3, 2015 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 11/2014 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 11 –¬—   I. NHIỆM VỤ CHUNG: -         Tiếp tục ổn định tổ chức nề nếp trong ...
  Được đăng 07:29 17 thg 3, 2015 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 10/2014 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 10     I. NHIỆM VỤ CHUNG: - Tiếp tục ổn định nề nếp trong sinh hoạt chi Đoàn ...
  Được đăng 04:51 5 thg 10, 2014 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 8 - 9 / 2014 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 8 + 9        I. NHIỆM VỤ CHUNG: -         Ổn định tổ chức nề nếp ...
  Được đăng 04:49 5 thg 10, 2014 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 4/ 2013 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 4/ 2013   I.NHIỆM VỤ CHUNG Chủ điểm : Thi đua lập thành tích dạy tốt ...
  Được đăng 16:00 11 thg 4, 2014 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 3- 2014 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 3- 2014   I.NHIỆM VỤ CHUNG Chủ điểm : Thi đua lập thành tích dạy tốt ...
  Được đăng 15:56 11 thg 4, 2014 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 1+ 2 – 2014 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 1+ 2 – 2014 I.NHIỆM VỤ CHUNG: -         Tiếp tục giữ vững lập trường tư tưởng, chính ...
  Được đăng 00:25 24 thg 2, 2014 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 12 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 12        I. NHIỆM VỤ CHUNG: -         Tiếp tục ổn định nề nếp trong sinh ...
  Được đăng 00:23 24 thg 2, 2014 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 11 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 11 –¬—   I. NHIỆM VỤ CHUNG: -         Tiếp tục ổn định tổ chức nề nếp trong ...
  Được đăng 18:07 18 thg 11, 2013 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 10/2013 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 10     I. NHIỆM VỤ CHUNG: - Tiếp tục ổn định nề nếp trong sinh hoạt chi Đoàn ...
  Được đăng 06:21 14 thg 10, 2013 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 8 -9 /2013 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 8 + 9        I. NHIỆM VỤ CHUNG: -         Ổn định tổ chức nề nếp ...
  Được đăng 06:15 14 thg 10, 2013 bởi Trần Văn Tuân
 • kế hoạch chi đoàn tháng 4 năm 2013 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 4/ 2013   I.NHIỆM VỤ CHUNG Chủ điểm : Thi đua lập thành tích dạy tốt ...
  Được đăng 16:04 15 thg 4, 2013 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 3 NĂM 2013 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 3- 2013   I.NHIỆM VỤ CHUNG Chủ điểm : Thi đua lập thành tích dạy tốt ...
  Được đăng 15:58 15 thg 4, 2013 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 1+2/2013 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 1+ 2 – 2013 I.NHIỆM VỤ CHUNG: -         Tiếp tục giữ vững lập trường tư tưởng, chính ...
  Được đăng 15:45 5 thg 1, 2013 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 12/2012 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 12        I. NHIỆM VỤ CHUNG: -         Tiếp tục ổn định nề nếp trong sinh ...
  Được đăng 04:47 5 thg 12, 2012 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 11/2012 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 11 –¬—   I. NHIỆM VỤ CHUNG: -         Tiếp tục ổn định tổ chức nề nếp trong ...
  Được đăng 20:32 20 thg 11, 2012 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 10 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 10/2012     I. NHIỆM VỤ CHUNG: - Tiếp tục ổn định nề nếp trong sinh hoạt chi ...
  Được đăng 20:34 20 thg 11, 2012 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 8+9/2012 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 8 + 9        I. NHIỆM VỤ CHUNG: -         Ổn định tổ chức nề nếp ...
  Được đăng 20:25 20 thg 11, 2012 bởi Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 03/2011
  Được đăng 23:31 6 thg 3, 2011 bởi BT Chi đoàn: Trần Văn Tuân
 • BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI 26/03/2011
  Được đăng 23:29 6 thg 3, 2011 bởi BT Chi đoàn: Trần Văn Tuân
 • BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN THAM GIA HỘI TRẠI 26/03/2011
  Được đăng 23:27 6 thg 3, 2011 bởi BT Chi đoàn: Trần Văn Tuân
 • KẾ HOẠCH ĐOÀN 26/03/2011
  Được đăng 23:25 6 thg 3, 2011 bởi BT Chi đoàn: Trần Văn Tuân
Hiển thị bài đăng 1 - 24trong tổng số 24. Xem nội dung khác »

KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 3/2015

đăng 07:37 17 thg 3, 2015 bởi Trần Văn Tuân

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP

 

KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 3- 2015

 

I.NHIỆM VỤ CHUNG

Chủ điểm : Thi đua lập thành tích dạy tốt học tốt chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8- 3 và ngày thành lập Đoàn 26-3

-         Tiếp tục giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng

-         Tăng cường công tác ổn định nề nếp học sinh

-         Duy trì tốt phong trào ngày học tốt, tuần học tốt

-         Hoàn thành các loại hố sơ chi Đoàn

-         Họp BCH chi Đoàn để có kế hoạch chuẩn bị cho ngày 8-3 và 26- 3.

-         Tổ chức cho hs tham quan và các cuộc thi như :múa dân vũ; thi thuyết trình về ATGT nhằm chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3

-         Tổ chức cho hs khối 8 và 9 cắm trại nhân ngày chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

-         Cùng với Công Đoàn tổ chức cho giáo viên tham quan nhân ngày 8/3

-         GV dạy mỗi tiết chú ý điểm danh học sinh, quản lý tốt HS, lưu ý HS trốn tiết, có biện pháp xử lý kịp thời

-         Kết hợp với BQS và TPT để cùng quản lí tốt nề nếp học sinh đầu năm.

II.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

-         Họp BCH chi Đoàn và có kế hoạch tổ chức sinh hoạt chi Đoàn chuẩn bị hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nự 8- 3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26- 3

-         Hỗ trợ với Đội TNTP để tổ chức

-         Họp BCH chi Đoàn triển khai kế hoạch tổ chứ hội trại cho hs

-         Tham mưu cùng BGH nhà trường, tổng phụ trách đội  để thành lập danh sách Đoàn viên tham gia quản lí học sinh.

-         Nhắc nhở các đồng chí đoàn viên, nhất là những đ/c đoàn viên giáo viên mới ra trường hoàn thành tốt hồ sơ giáo án. Đảm  nề nếp ra vào lớp

Trên đây là hoạt động đoàn thang 3. Để công việc tháng 3 hoàn thành tốt yêu cầu các đ/c thực hiện tốt các kế hoạch trên.

                                                                                                                  

                                                                                   Hòa Hiệp, ngày 4 tháng 3 năm 2015

                                                                                                        BÍ THƯ 

 

 

                                                                                                           TRẦN VĂN TUÂN


 

KẾ HOẠCH CHI ĐÀON THÁNG 1+2/2015

đăng 07:32 17 thg 3, 2015 bởi Trần Văn Tuân

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP

 

KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 1+ 2 – 2014

I.NHIỆM VỤ CHUNG:

-         Tiếp tục giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng.

-         Tăng cường công tác ổn định nề nếp học sinh.

-         Duy trì tốt phong trào ngày học tốt, tuần học tốt.

-         Hoàn thành các hồ sơ chi đoàn.

-         Kết hợp vơi công Đoàn nhà trường tham gia tích cực có hiệu quả các hoạt động do TTVH Xã tổ chức.

-         Phát động phong trào quyên góp giúp đở bạn nghèo vui xuân.

-         Đối với đoàn viên GV Chuẩn bị tốt hồ sơ giáo án, ra vào lớp đúng thời gian.

-         GV dạy mỗi tiết chú ý điểm danh học sinh, quản lý tốt HS, lưu ý HS trốn tiết, có biện pháp xử lý kịp thời.

II.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

-         Làm việc có hiệu quả với tổng phụ trách, tăng cường kiểm tra nề nếp. Đội sao đỏ, tiến hành công tác kiểm tra học sinh

-         Có kế hoạch ôn lại truyến thống ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

-         Cùng ủy viên thư kí- thủ quỷ kiểm tra lại các loại hồ sơ sổ sách trong học kì I.

-         Phát động phong trào giúp đở học sinh nghèo bằng việc ôn tập miễn phí cho học sinh.

-         Nhắc nhở các đồng chí đoàn viên, nhất là những đ/c đoàn viên giáo viên mới ra trường hoàn thành tốt việc soạn hồ sơ giáo án.

-         Động viên những GV xa nhà không về quê ăn tết đươc, ở lại vui vẽ, hạnh phúc.

-         Những Gv về quê phải thực hiện đúng thời gian.

-         Trên đây là hoạt động đoàn thang 1+2. Để công việc tháng 1+2 hoàn thành tốt yêu cầu các đ/c thực hiện tốt các kế hoạch trên.

                                                                                                                  

                                                                                    Hòa Hiệp ngày 4 tháng 1 năm 2015

                                                                                                                 BÍ THƯ

 

                                                                                                           Trần Văn Tuân

 

KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 12/2014

đăng 07:30 17 thg 3, 2015 bởi Trần Văn Tuân

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 12

 

     I. NHIỆM VỤ CHUNG:

-         Tiếp tục ổn định nề nếp trong sinh hoạt chi Đoàn.

-         Họp BCH chi Đoàn để triển khai công tác Đoàn tháng 12

-         Lập kế hoạch tổ chức lễ trưởng thành Đoàn cho các đoàn viên lớn tuổi trong chi đoàn

-         Phối kết hợp với TPT  và BQS để tiếp tục đưa ra biện pháp xữ lí những học sinh thường xuyên vi phạm đặc biệt vào tháng cuối năm.

-         Tham mưu với ban thể dục để tổ chức giải bóng đa cho giáo viên nam và giải cầu lông cho giáo viên nữ

-         Thường xuyên nhặc nhở, động viên đoàn viên thực hiện tốt các kế hoạch của nhà trường, đặc biệt là việc coi thi và chấm trả bài học kì I.

-         Chuẩn bị tốt cho buổi giao lưu với bộ đội đóng trên địa bàn.

     II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

-         Họp BCH chi Đoàn để đánh giá ưu, khuyết điểm đồng thời triển khai kế hoạch tháng 12.

-         BCH chi Đoàn tiếp tục quán triệt nề nếp trong sinh hoạt Đoàn.

-         Thường xuyên nhặc nhở, động viên đoàn viên thực hiện tốt các kế hoạch của nhà trường, đặc biệt là việc coi thi, chấm trả bài và vào điểm học kì I.

-         Họp BCH chi Đoàn và lên kế hoạch tổ chức hội thao cho giáo viên trong trường

-         Lên kế hoạch giao lưu TDTT với chi đoàn bạn

-         Vận động Đoàn viên giáo viên tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn Trường.

     Trên đây là kế hoạch hoạt động Đoàn tháng 12

Hòa Hiệp ngày 03 tháng 12 năm 2014

                                                                              TM BCH CHI ĐOÀN

                                                                                         BÍ THƯ

 

 

 

 

                                                                                    Trần Văn Tuân

 

háng 11 năm 2014

                                                                          TM BCH CHI ĐOÀN

                                                                                         BÍ THƯ

 

 

 

 

                                                                              Trần Văn Tuân

KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 11/2014

đăng 07:29 17 thg 3, 2015 bởi Trần Văn Tuân

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 11

–¬—

 

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

-         Tiếp tục ổn định tổ chức nề nếp trong sinh hoạt Đoàn.

-         Họp ban chấp hành chi Đoàn tháng 11 nhằm chuẩn bị kế hoạch hoạt động phong trào chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

-         Có kế hoạch cộng tác với ban chỉ huy Liên đội.

-         Làm việc với ban quản sinh để có kế hoạch xử lí những học sinh thường xuyên vi phạm

-         Kiến nghị với BGH nhà trường chuẩn bị cho lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20- 11.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

-         Tiếp tục ổn định nề nếp trong sinh hoạt chi Đoàn, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đoàn viên.

-         Họp BCH chi Đoàn tháng 11, tổng kết kế hoạch tháng 10 triển khai kế hoạch tháng 11 chú trọng hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

-         Phối kết hợp với BCH Liên đội triển khai kế hoạch các phong trào trong học sinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

-         Phối hợp cùng với BQS trong việc  giáo dục những học sinh có hạnh kiểm chưa tốt, tăng cường đội sao đỏ trực cổng và quản lí tốt nề nếp học sinh.

-         Tiến hành họp ban TDTT  và có kế hoạch cụ thể việc giao lưu thi thể thao giữa các tổ trong nhà trường.

-         Phối hợp với nhà trường tổ chức lễ kỹ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

-         Giáo dục truyền thống trong học sinh, truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, động viên các lớp thực hiện tuần hoa tươi, tham gia đầy đủ hội thi bông hoa điểm 10; thi làm tập san.

Trên đây là kế hoạch hoạt động của chi Đoàn trong tháng 11.

                                                           Hòa Hiệp, ngày 03 tháng 11 năm 2014

                                                                          TM BCH CHI ĐOÀN

                                                                                         BÍ THƯ

 

 

 

 

                                                                              Trần Văn Tuân

KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 10/2014

đăng 04:51 5 thg 10, 2014 bởi Trần Văn Tuân

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP

 

KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 10

 

 

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

- Tiếp tục ổn định nề nếp trong sinh hoạt chi Đoàn.

- Họp BCH chi Đoàn triển khai nội dung công tác Đoàn tháng mười.

- Tổ chức lễ trưởng thành Đoàn cho các đoàn viên trong trường

- Phối hợp với tổng phụ trách  để có kế hoạch tiếp tục ổn định nề nếp trong học sinh.

- Phối hợp với  BQS để đưa ra biện pháp quản lí, xử lí học sinh vi phạm kịp thời.

- Lên kế hoạch tham mưu với với ban thể dục thể thao chuẩn bị tốt cho công tác tập luyện để tiến hành hội thao cấp Trường.

- Các đoàn viên tích cực tham gia hội thi – hội giảng cấp trường  và chuẩn bị để tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

- Ban chấp hành chi Đoàn mới lên kế hoạch họp triển khai nội dung công việc trong tháng mười.

- Tiếp tục quan triệt tư tưởng của từng Đoàn viên.

- Lên kế hoạch cụ thể về việc tổ chức lễ trưởng thành Đoàn.

- Hổ trợ tổng phụ trách tiếp tục ổn định nề nếp của học sinh, theo giỏi việc chấm sao đỏ hàng ngày, hàng tuần đồng thời phân công đội xung kích làm việc có hiệu quả.

- Đôn đúc nhắc nhở BQS trực đúng giờ theo giỏi xử lí những học sinh có biểu hiện sai về hạnh kiểm.

- Tăng cường công tác trực, ổn định nề nếp học sinh nhất là giữa giờ ra chơi.

- Tham mưu với ban thể dục thể thao triển khai tốt công tác hội thao cấp trường, vận động đoàn viên tham gia tích cực để lựa chọn những học sinh có năng khiếu tham gia cấp huyện.

- Vận động Đoàn viên giáo viên tham gia tích cực có hiệu quả hội giảng vòng một.

- Lên kế hoạch chuẩn bị cho kế hoạch chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

 Trên đây là bản kế hoạch hoạt động Đoàn tháng 10

 

                                                                                                                    Hòa Hiệp ngày 4 tháng 10 năm 2014

                                                                                                                                                           TM BCH CHI ĐOÀN

                                                                                                                              BÍ THƯ

 


                                                                                                                                                         TRẦN VĂN TUÂN

 

KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 8 - 9 / 2014

đăng 04:49 5 thg 10, 2014 bởi Trần Văn Tuân

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 8 + 9

 

     I. NHIỆM VỤ CHUNG:

-         Ổn định tổ chức nề nếp trong sinh hoạt Đoàn đầu năm.

-         Tổ chức tổng vệ sinh dọn cây cảnh khu vực trường.

-         Tiến hành họp BCH chi Đoàn triển  khai nội dung kế hoạch đầu năm.

-         Kết hợp BGH, công Đoàn nhà Trường tổ chức tốt lễ hội khai giảng đầu năm học.

-         Chuẩn bị kế hoạch làm lễ trưởng thành Đoàn cho Đoàn viên giáo viên.

-         Làm việc với tổng phụ trách triển khai kế hoạch đầu năm.

-         Làm việc với BQS để phân công trực tạm thời.

-         Tiến hành họp trù bị phân Đoàn giáo viên để chuẩn bị công tác Đại hội Đoàn.

    II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

-         Bí thư chi Đoàn lên kế hoạch hoạt động đầu năm.

-         Ổn định tổ chức sau hè có kế hoạch sinh hoạt chi Đoàn theo định kì.

-         Bí thư chi Đoàn phân công các thành viên trong BCH nhận xét ưu khuyết điểm hàng năm của các đồng chí đoàn viên .

-         Tổng kết, dự kiến phương hướng hoạt động nhiệm kì mới Họp cùng

-         BCH có kế hoạch hổ trợ các buổi lễ đầu năm: Lễ khai giảng đầu năm học…

-         Làm việc cùng tổng phụ trách, BQS nhằm tìm ra các biện pháp ổn định trật tự nề nếp học sinh đầu năm.

 

                                                          Hòa Hiệp, ngày 20 tháng 8 năm 2014

                                                                          TM BCH CHI ĐOÀN

                                                                                         BÍ THƯ

 

 

 

 

                                                                              TRẦN VĂN TUÂN

 

KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 4/ 2013

đăng 16:00 11 thg 4, 2014 bởi Trần Văn Tuân

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP

 

KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THÁNG 4/ 2013

 

I.NHIỆM VỤ CHUNG

Chủ điểm : Thi đua lập thành tích dạy tốt học tốt chào mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/04 và ngày quốc tế lao động ngày 01/05

-         Tiếp tục giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng

-         Tăng cường công tác ổn định nề nếp học sinh

-         Hoàn thành các loại hố sơ chi Đoàn

-         Họp BCH chi Đoàn để có kế hoạch chuẩn bị cho ngày 30/04 và 01/05

-         GV dạy mỗi tiết chú ý điểm danh học sinh, quản lý tốt HS, lưu ý HS trốn tiết, có biện pháp xử lý kịp thời

-         Kết hợp với BQS và TPT để cùng quản lí tốt nề nếp học sinh.

II.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

-   Họp BCH chi Đoàn và có kế hoạch tổ chức sinh hoạt chi Đoàn chuẩn bị hoạt động chào mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/04 và ngày quốc tế lao động ngày 01/05

-         Tham mưu cùng BGH nhà trường, tổng phụ trách đội  để thành lập danh sách Đoàn viên tham gia quản lí học sinh.

-         Nhắc nhở các đồng chí đoàn viên, nhất là những đ/c đoàn viên giáo viên mới ra trường hoàn thành tốt hồ sơ giáo án. Đảm bảo nề nếp ra vào lớp

-         Các đoàn viên có kế hoạch ôn tập tốt cho học sinh để chuẩn bị thi học kỳ II

Trên đây là hoạt động đoàn tháng 4. yêu cầu các đ/c theo dõi và thực hiện tốt các kế hoạch trên.

                                                                                                                  

                                                                                   Hòa Hiệp, ngày 4 tháng 4 năm 2014

                                                                                              BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

 

 

 

 

                                                                                                                TRẦN VĂN TUÂN

 

KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 3- 2014

đăng 15:56 11 thg 4, 2014 bởi Trần Văn Tuân

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP

 

KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 3- 2014

 

I.NHIỆM VỤ CHUNG

Chủ điểm : Thi đua lập thành tích dạy tốt học tốt chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8- 3 và ngày thành lập Đoàn 26-3

-         Tiếp tục giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng

-         Tăng cường công tác ổn định nề nếp học sinh

-         Duy trì tốt phong trào ngày học tốt, tuần học tốt

-         Hoàn thành các loại hố sơ chi Đoàn

-         Họp BCH chi Đoàn để có kế hoạch chuẩn bị cho ngày 8-3 và 26- 3.

-         Tổ chức cho hs tham quan và các cuộc thi như :múa dân vũ; thi thuyết trình về ATGT nhằm chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3

-         Cùng với Công Đoàn tổ chức cho giáo viên tham quan nhân ngày 8/3

-         GV dạy mỗi tiết chú ý điểm danh học sinh, quản lý tốt HS, lưu ý HS trốn tiết, có biện pháp xử lý kịp thời

-         Kết hợp với BQS và TPT để cùng quản lí tốt nề nếp học sinh đầu năm.

II.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

-         Họp BCH chi Đoàn và có kế hoạch tổ chức sinh hoạt chi Đoàn chuẩn bị hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nự 8- 3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26- 3

-         Hỗ trợ với Đội TNTP để tổ chức cho các em hs tham quan vui vẽ và an toàn

-         Tham mưu cùng BGH nhà trường, tổng phụ trách đội  để thành lập danh sách Đoàn viên tham gia quản lí học sinh.

-         Nhắc nhở các đồng chí đoàn viên, nhất là những đ/c đoàn viên giáo viên mới ra trường hoàn thành tốt hồ sơ giáo án. Đảm  nề nếp ra vào lớp

Trên đây là hoạt động đoàn thang 3. Để công việc tháng 3 hoàn thành tốt yêu cầu các đ/c thực hiện tốt các kế hoạch trên.

                                                                                                                  

                                                                                   Hòa Hiệp, ngày 4 tháng 3 năm 2014

                                                                                             BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

 

 

 

 

 

                                                                                                                TRẦN VĂN TUÂN

 

 

KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 1+ 2 – 2014

đăng 00:25 24 thg 2, 2014 bởi Trần Văn Tuân

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP

 

KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 1+ 2 – 2014

I.NHIỆM VỤ CHUNG:

-         Tiếp tục giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng.

-         Tăng cường công tác ổn định nề nếp học sinh.

-         Duy trì tốt phong trào ngày học tốt, tuần học tốt.

-         Hoàn thành các hồ sơ chi đoàn.

-         Kết hợp vơi công Đoàn nhà trường tham gia tích cực có hiệu quả các hoạt động do TTVH Xã tổ chức.

-         Phát động phong trào quyên góp giúp đở bạn nghèo vui xuân.

-         Đối với đoàn viên GV Chuẩn bị tốt hồ sơ giáo án, ra vào lớp đúng thời gian.

-         GV dạy mỗi tiết chú ý điểm danh học sinh, quản lý tốt HS, lưu ý HS trốn tiết, có biện pháp xử lý kịp thời.

II.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

-         Làm việc có hiệu quả với tổng phụ trách, tăng cường kiểm tra nề nếp. Đội sao đỏ, tiến hành công tác kiểm tra học sinh

-         Có kế hoạch ôn lại truyến thống ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

-         Cùng ủy viên thư kí- thủ quỷ kiểm tra lại các loại hồ sơ sổ sách trong học kì I.

-         Phát động phong trào giúp đở học sinh nghèo bằng việc ôn tập miễn phí cho học sinh.

-         Nhắc nhở các đồng chí đoàn viên, nhất là những đ/c đoàn viên giáo viên mới ra trường hoàn thành tốt việc soạn hồ sơ giáo án.

-         Động viên những GV xa nhà không về quê ăn tết đươc, ở lại vui vẽ, hạnh phúc.

-         Những Gv về quê phải thực hiện đúng thời gian.

-         Trên đây là hoạt động đoàn thang 1+2. Để công việc tháng 1+2 hoàn thành tốt yêu cầu các đ/c thực hiện tốt các kế hoạch trên.

                                                                                                                  

                                                                                    Hòa Hiệp ngày 4 tháng 1 năm 2014

                                                                                   BÍ THƯ

 

 

 

 

                                                                            Trần Văn Tuân

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 12

đăng 00:23 24 thg 2, 2014 bởi Trần Văn Tuân

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 12

 

     I. NHIỆM VỤ CHUNG:

-         Tiếp tục ổn định nề nếp trong sinh hoạt chi Đoàn.

-         Họp BCH chi Đoàn để triển khai công tác Đoàn tháng 12

-         Lập kế hoạch tổ chức lễ trưởng thành Đoàn cho các đoàn viên lớn tuổi trong chi đoàn

-         Phối kết hợp với TPT  và BQS để tiếp tục đưa ra biện pháp xữ lí những học sinh thường xuyên vi phạm đặc biệt vào tháng cuối năm.

-         Tham mưu với ban thể dục để tổ chức giải bóng đa cho giáo viên nam và giải cầu lông cho giáo viên nữ

-         Thường xuyên nhặc nhở, động viên đoàn viên thực hiện tốt các kế hoạch của nhà trường, đặc biệt là việc coi thi và chấm trả bài học kì I.

-         Chuẩn bị tốt cho buổi giao lưu với bộ đội đóng trên địa bàn.

     II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

-         Họp BCH chi Đoàn để đánh giá ưu, khuyết điểm đồng thời triển khai kế hoạch tháng 12.

-         BCH chi Đoàn tiếp tục quán triệt nề nếp trong sinh hoạt Đoàn.

-         Thường xuyên nhặc nhở, động viên đoàn viên thực hiện tốt các kế hoạch của nhà trường, đặc biệt là việc coi thi, chấm trả bài và vào điểm học kì I.

-         Họp BCH chi Đoàn và lên kế hoạch tổ chức hội thao cho giáo viên trong trường

-         Lên kế hoạch giao lưu TDTT với chi đoàn bạn

-         Vận động Đoàn viên giáo viên tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn Trường.

     Trên đây là kế hoạch hoạt động Đoàn tháng 12

Hòa Hiệp ngày 03 tháng 12 năm 2013

                                                                              TM BCH CHI ĐOÀN

                                                                                         BÍ THƯ

 

 

 

 

                                                                                    Trần Văn Tuân

 

 

1-10 of 24