Giải pháp: Truy cập internet & IPTV đồng thời trên cùng 1 PC với 1 card mạng

đăng 06:52 16 thg 12, 2012 bởi Hoàng Ngọc Duy


Nguyên lý hoạt động:
Khi chúng ta truy cập internet, VOD, EPG (Unicast): Gói tin sẽ chạy theo bảng route
Khi chúng tra truy cập Live TV với STB hay VLC: Gói tin là Multicast sẽ chạy theo IGMP proxy.

Lưu ý:
- Router 01 (Trong hình là DrayTek Vigor): Phải cho phép tắt chức năng IGMP Proxy
- Router 02 (Trong hình là TOTOLINK): Phải hỗ trợ IGMP Proxy
Comments