HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Hiển thị bài đăng 1 - 55trong tổng số 55. Xem nội dung khác »

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

đăng 23:58 28 thg 11, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh


Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 21:05 31 thg 10, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 10_2019

Thời khóa biểu phụ đạo số 4 năm học 2018-2019

đăng 17:59 11 thg 1, 2019 bởi Hoàng Ngọc Duy

Quý thầy cô và các em học sinh có thể xem hoặc tải về tại đây!

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I 2018-2019

đăng 00:09 6 thg 12, 2018 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh


TKB phụ đạo số 2 năm học 2018-2019

đăng 15:10 29 thg 9, 2018 bởi Hoàng Ngọc Duy


Thời khóa biểu phụ đạo năm học 2018-2019

đăng 01:07 8 thg 9, 2018 bởi Hoàng Ngọc Duy


LỊCH KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2017 - 2018 THỰC HIỆN TUẦN 34, 35, 36.

đăng 19:29 15 thg 4, 2018 bởi Phó hiệu trưởng : Lê Xuân Ánh

LỊCH KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2017 - 2018 THỰC HIỆN TUẦN 34, 35, 36.

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

đăng 18:43 4 thg 12, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2016 - 2017

đăng 21:11 31 thg 7, 2017 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2017-2018

đăng 09:50 31 thg 7, 2017 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến


1-10 of 55