LỊCH HỌC PHỤ ĐẠO KHỐI 9 -THỰC HIỆN TỪ 27/9/2010

đăng 23:14 26 thg 9, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy
Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc
Trường THCS Hòa Hiệp
LỊCH HỌC PHỤ ĐẠO KHỐI 9 (HỌC KỲ I )
( Bắt đầu từ  27   tháng 09  năm 2010)
Thứ  2  9A2(P 9) 9A4(P 10) 9A10(P 11) 9A11 (P 13)      
Toán-Lịch Av- Sinh Toán - Oanh Av- Bình      
Toán-Lịch Av- Sinh Toán - Oanh Av- Bình      
AV- Hương Toán-Lịch Av- Bình Toán - Oanh      
AV- Hương Toán-Lịch Av- Bình Toán - Oanh      
Thứ  3  9A1(P  9) 9A3(P11  ) 9A4(P 10) 9A 7(P 13 ) 9A8(P14) 9A 9(P15)  
Toán - Long Văn - Thơ Toán-Lịch Toán-Hưng Av- Tiến Toán -Hùng  
Toán - Long Văn - Thơ Toán-Lịch Toán-Hưng Av- Tiến Toán -Hùng  
Văn - Nhung Toán-Lịch Văn - Thơ Av- Tiến Toán -Hùng Av- Bình  
Văn - Nhung Toán-Lịch Văn - Thơ Av- Tiến Toán -Hùng Av- Bình  
Thứ 4               
             
Nghỉ dành phòng để kiểm tra trái buổi khối 9   
             
             
Thứ 5  9A5 (P 9 ) 9A6(P 10 )          
Toán-Hưng Văn- Nga          
Toán-Hưng Văn- Nga Khối 6 kiểm tra trái buổi
Văn - Nhung Toán-Hưng          
Văn - Nhung Toán-Hưng          
Thứ  6  9A2(P 9) 9A3(P 11) 9A7(P13) 9A8(P14) 9A9(P 15) 9A10(P16) 9A11(P 10)
Toán-Lịch AV- Hương Văn - Thơ Văn-Phi Toán -Hùng Toán - Oanh Văn- Nga
Toán-Lịch AV- Hương Văn - Thơ Văn-Phi Toán -Hùng Toán - Oanh Văn- Nga
Văn - Nhung Toán-Lịch Toán-Hưng Toán -Hùng Văn-Phi Văn- Nga Toán - Oanh
Văn - Nhung Toán-Lịch Toán-Hưng Toán -Hùng Văn-Phi Văn- Nga Toán - Oanh
Thứ 7   9A1(P 9 ) 9A5(P 11) 9A6(P 10)        
Toán - Long Av- Sinh Toán-Hưng        
Toán - Long Av- Sinh Toán-Hưng        
AV- Hương Toán-Hưng Av- Sinh        
AV- Hương Toán-Hưng Av- Sinh        
Hòa Hiệp , ngày  8   tháng  01  năm 2010
KT hiệu trưởng 
Phó HT
Nguyễn Văn Sinh
Comments