LỊCH HOC PHỤ ĐẠO KHỐI 9 ÁP DỤNG TỪ 15 THANG 3 NĂM 2010

đăng 17:23 11 thg 3, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy
Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc
Trường THCS Hòa Hiệp
                              LỊCH HỌC PHỤ ĐẠO KHỐI 9 (HỌC KỲ II )
                                 ( Bắt đầu từ  15    .tháng 03  năm 2010)
Thứ  2    9A4(P33) 9A6(P34) 9A8 (P TD) 9A9 (P12) Ghi chú
  Toán - Oanh Av- Sinh Toán-Lịch Văn - Phi  
  Toán - Oanh Av- Sinh Toán-Lịch Văn - Phi  
  Av- Tiến Toán-Lịch Văn - Phi Toán-Hưng  
  Av- Tiến Toán-Lịch Văn - Phi Toán-Hưng  
Thứ  3  9A 1,3(P32) 9A2(P33) 9A7(P34) 9A10(P TD) 9A11(P12)  
Av- Tiến Toán - Oanh Toán-Lịch Toán-Hưng Văn - Phi  
Av- Tiến Toán - Oanh Toán-Lịch Toán-Hưng Văn - Phi  
Toán - Oanh Av- Tiến Văn - Nhung Văn - Phi Toán-Hưng  
Toán - Oanh Av- Tiến Văn - Nhung Văn - Phi Toán-Hưng  
Thứ 4             
           
Nghỉ dành phòng để kiểm tra trái buổi khối 9 
           
           
Thứ 5             
           
Nghỉ dành phòng để kiểm tra trái buổi khối 6 
           
           
Thứ  6  9A1,3(P32) 9A4(P33) 9A6(P34) 9A9(P12) 9A10(PTD)  
Toán - Oanh Văn - Nhung Toán-Lịch Toán-Hưng Av- Bình  
Toán - Oanh Văn - Nhung Toán-Lịch Toán-Hưng Av- Bình  
Văn-Dương Toán - Oanh Văn - Nhung Av- Bình Toán-Hưng  
Văn-Dương Toán - Oanh Văn - Nhung Av- Bình Toán-Hưng  
Thứ 7     9A2(P33) 9A7(P34) 9A8(PTD) 9A11(P12)  
  Toán - Oanh Av- Sinh Toán-Lịch Av- Bình  
  Toán - Oanh Av- Sinh Toán-Lịch Av- Bình  
  Văn-Dương Toán-Lịch Av- Bình Toán-Hưng  
  Văn-Dương Toán-Lịch Av- Bình Toán-Hưng  
Ghi chú : Mỗi lớp học 04 tiết Toán , 02 tiết Av, 02 tiết  Văn/ tuần
Bắt đầu từ 15 tháng 3 ghép lớp 9a1 với 9a3
Hòa Hiệp , ngày  12   tháng  3  năm 2010
                                              KT hiệu trưởng 
                                               Phó HT
            Nguyễn Văn Sinh
Comments