LỊCH HỌC PHỤ ĐẠO KHỐI 9 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010

đăng 09:12 26 thg 12, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy
Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc
Trường THCS Hòa Hiệp
LỊCH HỌC PHỤ ĐẠO KHỐI 9 (HỌC KỲ II )
( Bắt đầu từ  11    .tháng 01  năm 2010)
Thứ  2  9A1(P32) 9A4(P33) 9A6(P34) 9A8 (P TD) 9A9 (P12) Ghi chú
Toán - Long Toán - Oanh Av- Sinh Toán-Lịch Văn - Tuyết  
Toán - Long Toán - Oanh Av- Sinh Toán-Lịch Văn - Tuyết  
Văn-Dương Av- Tiến Toán-Lịch Văn - Tuyết Toán-Hưng  
Văn-Dương Av- Tiến Toán-Lịch Văn - Tuyết Toán-Hưng  
Thứ  3  9A3(P32) 9A2(P33) 9A7(P34) 9A10(P TD) 9A11(P12)  
Av- Tiến Toán - Oanh Toán-Lịch Toán-Hưng Văn - Phi  
Av- Tiến Toán - Oanh Toán-Lịch Toán-Hưng Văn - Phi  
Toán - Oanh Av- Tiến Văn - Tuyết Văn - Phi Toán-Hưng  
Toán - Oanh Av- Tiến Văn - Tuyết Văn - Phi Toán-Hưng  
Thứ 4             
           
Nghỉ dành phòng để kiểm tra trái buổi khối 9 
           
           
Thứ 5             
           
Nghỉ dành phòng để kiểm tra trái buổi khối 6 
           
           
Thứ  6  9A3(P32) 9A4(P33) 9A6(P34) 9A9(P12) 9A10(PTD)  
Toán - Oanh Văn - Nhung Toán-Lịch Toán-Hưng Av- Bình  
Toán - Oanh Văn - Nhung Toán-Lịch Toán-Hưng Av- Bình  
Văn-Dương Toán - Oanh Văn - Nhung Av- Bình Toán-Hưng  
Văn-Dương Toán - Oanh Văn - Nhung Av- Bình Toán-Hưng  
Thứ 7   9A1(P32) 9A2(P33) 9A7(P34) 9A8(PTD) 9A11(P12)  
Toán - Long Toán - Oanh Av- Sinh Toán-Lịch Av- Bình  
Toán - Long Toán - Oanh Av- Sinh Toán-Lịch Av- Bình  
Av- Tiến Văn-Dương Toán-Lịch Av- Bình Toán-Hưng  
Av- Tiến Văn-Dương Toán-Lịch Av- Bình Toán-Hưng  
Ghi chú : Mỗi lớp học 04 tiết Toán , 02 tiết Av, 02 tiết  Văn/ tuần
GV : Long dạy Toán 9a1 ,Lịch dạy  Toán 9a6,7,8 , Oanh Toán 9a2,3,4, Hưng Toán 9a9,10,11
GV : Sinh dạy Av 9a6,7, Tiến Av 9a1,2,3,4 , Bình 9a 8,9,10,11
GV: Phi dạy văn 9a10,11, Nhung 9a4,6, Tuyết 9a7,8,9, Dương 9a1,2,3
Số tiết mỗi  GV dạy trong 1 tuần :
Long : 04
Sinh : 04 Tuyết : 06
Lịch : 12 Nhung: 04
Oanh: 12 Phi :04
Hưng : 12 Dương: 06 Hòa Hiệp , ngày  8   tháng  01  năm 2010
Tiến ; 08 KT hiệu trưởng 
Bình ; 08 Phó HT
Nguyễn Văn Sinh
Comments