KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN -THÁNG 9 NĂM 2010

đăng 02:19, 1 thg 9, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp  

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9  /2010

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  8

1.      Nề nếp:

 Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường , thực hiện đúng 45 phút trên lớp , không có giáo viên ra sớm vào trễ , GVCN thực hiện tương đối nghiêm túc việc trực 15 phút đầu giờ .Tuy nhiên vẫn còn một vài giáo viên nhầm TKB , vẫn còn tình trạng học sinh nghỉ học không lý do , trốn tiết học trái buổi.Giáo viên dạy bù chưa thực hiện đúng kế hoạch đã lên của nhà trường

2.      Công tác chuyên môn:

-Nhìn chung thực hiện tốt công tác chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

-Các tổ đã xây dựng được kế hoạch kiểm tra 15 phút và 1 tiết của năm học theo quy định

-Đã tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, tổng hợp số liệu báo cáo kịp thời . Tuy nhiên, chất lượng khảo sát 2 môn toán văn còn rất thấp.

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 9

 

I . KẾ HOẠCH CHUNG

3.      Nề nếp:

-Tiếp tục ổn định nề nếp tổ chức lớp học  , nề nếp chuyên môn của nhà trường.

- Thực hiện đúng 45 phút trên lớp .

-GVCN tăng cường việc trực 15 phút đầu giờ .

-BGH theo dõi, giám sát giáo viên chủ nhiệm trực 15 phút đầu giờ

- Tổng phụ trách , trực quản sinh theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời những học sinh vi phạm về nội quy của nhà trường.

- GVCN , GVBM chấn chỉnh nề nếp học sinh đặc biệt các lớp  học thực hành tin, TD trái buổi .

-GVCN theo dõi sát  nề nếp học tập của học sinh đặc biệt đối với các học sinh hay vắng học

2.   Công tác chuyên môn:

      - Các tổ thực hiện công tác hội giảng , sắp xếp lịch  dự giờ các tiết hội giảng.

-Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp.BGH sẽ kiểm tra đột   xuất giáo án của một số giáo viên và kế hoạch dự giờ của các đ/c tổ trưởng

- Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy kịp thời  ,đúng quy định.

- Phê sổ đầu bài chính xác, hạn chế việc tẩy xóa.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình dạy tích hợp , dạy lồng ghép một số nội dung ở một số môn học đã quy định.

- GV chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp thời , dạy bù phải đăng ký ở sổ dạy bù của nhà trường.

- Lên kế hoạch dạy phụ đạo học sinh yếu kém đặc biệt học sinh lớp 8, 9.

- Nộp  đăng ký chất lượng bộ môn các môn học, kế hoạch kiểm tra 15 phút và 1 tiết

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 9

- Lập danh sách và có kế hoạch dạy phụ đạo học sinh yếu kém khối 8,9

- Lập danh sách đội tuyển thi kỷ năng thực hành và casio

- Nộp đề kiểm tra làm tư liệu cho PGD

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và một tiết theo đúng PPCT .

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 5 ( chuyên môn tuần 4)  ( Từ 30 tháng  8 đến 04    tháng  9 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB và PCCM mới, lên kế hoạch dạy HĐNGLL

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 6, lên kế hoạch  giảng kịp thời , dạy bù chậm chương trình.

-Các tổ lên kế hoạch đăng ký hội giảng

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

- Lập danh sách học sinh tham gia đội tuyển thi kỷ năng thực hành , thi casio

- Cho đăng ký danh sách học sinh khối 9 tham gia học phụ đạo.

- Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học

2. Tuần 6 ( chuyên môn tuần 5) (Từ  6  tháng  9  đến 11 tháng 9 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB và PCCM 

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 5

- Thực hiện dự giờ các tiết hội giảng

-Tiếp tục lập danh sách học sinh tham gia đội tuyển thi kỷ năng thực hành , thi casio

- Lên kế hoạch coi kiểm tra 1 tiết

- Hoàn tất danh sách lớp 9 đăng ký tham gia học phụ đạo, lên lịch dạy phụ đạo khối 9

     3. Tuần 7 ( chuyên môn tuần 6)  ( Từ 13  tháng 9  đến   18  tháng 9  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB và PCCM 

-Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

-Lên lịch  giảng dạy tuần , lên kế hoạch thực hành thí nghiệm tuần 7

-Các tổ báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyên môn tháng 9 về cho CM trường .

-Kiểm tra hồ sơ giáo án của GV toàn trường.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

- Tổ chức dạy phụ đạo khối 9

4. Tuần 8 ( chuyên môn tuần 7 ) ( Từ 20  tháng 9 đến 25   tháng 9  )

-Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn.

-Các tổ tiếp tục có kế  họach dự giờ các tiết hội giảng

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 8

-Lên kế hoạch thực hành, thí nghiệm tuần 8  .

-Kiểm tra  đột xuất hồ sơ giáo án và sổ điểm các nhân  của một số giáo viên

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn định kỳ.

5. Tuần 9 ( chuyên môn tuần 8 ) ( Từ 27  tháng 9 đến  02   tháng 10  )

-Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn.

-Các tổ chủ động lên kế họach dự giờ

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 9

-Lên kế hoạch thực hành, thí nghiệm tuần 9  .

-Kiểm tra  đột xuất hồ sơ giáo án và sổ điểm các nhân  của một số giáo viên

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn định kỳ.

-Tổ chức bồi dưỡng học sinh tham gia thi kỹ năng thực hành

 

 

                                                            Hòa Hiệp , ngày  29  tháng 8 năm 2010

                                                                                    Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

         Nguyễn Văn Sinh

 

 

Comments