KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2012

đăng 16:37, 30 thg 1, 2012 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01  /2012

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  12

1.      Nề nếp: Nhìn chung thực hiện khá nghiêm túc về nề nếp CM của nhà trường. Đảm bảo giờ giấc ra vào lớp, đảm bảo giờ ngày công.

2.      Công tác chuyên môn: Thực hiện tốt công tác soạn giảng , chấm trả bài kiểm tra học kỳ .Tuy nhiên trong công tác chấm bài kiểm tra học kỳ một vài giáo viên chấm chưa kịp thời .

Đa số giáo viên vào điêm kịp thời , chính xác tuy nhiên vẫn còn một số giáo viên sửa điểm chưa đúng quy định.

Các giáo viên được phân công dạy bồi dưỡng học sinh giỏi thực hiện được các buổi bồi dưỡng các môn văn hóa theo đúng kế hoạch.

Thực hiện các buổi dạy hoạt động ngoài giờ đúng theo kế hoạch chủ điểm tháng 1.

Thực hiện công tác soạn giảng , lên kế hoạch giảng dạy kịp thời.

Thực hiện công tác thanh kiểm tra và dự giờ theo đúng kế hoạch .

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 01

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.      Nề nếp:

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN nhắc học sinh cập nhật TKB mới . Chấn chỉnh nề nếp học nghề tin khối 8.

.

2.      Công tác chuyên môn:

1.      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, tích cực sử dụng BĐTD trong việc soạn giảng và giảng dạy trên lớp , chú trọng đến chuẩn kỹ năng kiến thức, đến nội dung giảm tải, chú trọng đến nội dung lồng ghép, dạy tích hợp đặc biệt bám sát PPCT mới.

2.      Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT một tiết, kiểm tra 15 phút kịp  thời chính xác , khách quan.

3.      Dự giờ : Tăng cường dự giờ thăm lớp của tổ trưởng , giáo viên dự giờ đúng số tiết quy định tối thiểu, chú trọng đến nội dung ghi chép trong sổ dự giờ.

4.      Sổ kế hoạch giảng dạy: Lên kế hoạch tháng tuần kịp thời, thống kê chất lượng các bài kiểm tra đầy đủ đúng thời gian quy định, nội dung dạy bù, dạy HĐNG, dạy phụ đạo đều phải lên đầy đủ ở sổ kế hoạch giảng dạy.

5.      Hội giảng ,hội thi , chuyên đề :Tổ chức thi lý thuyết cho những  giáo viên tham gia hội thi GV dạy giỏi cấp trường  .Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

6.       Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.Các tổ thống kê số tiết sử dùng ĐDDH hàng tháng chính xác.

7.      Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trưởng .

8.      Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp đúng thời gian quy định, phải lên lịch trước 01 tuần . Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

9.      Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém :Các lớp học phụ đạo khối 9 và 6,7,8  tạm nghỉ. Riêng đối với khối 6,7,8 nhà trường chấn chỉnh lại nề nếp và sẽ học sau khi nghỉ Tết .

10. Bồi  dưỡng học sinh giỏi:  Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi  văn hóa theo kế hoạch.

11. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

12. Dạy nghề : Theo dõi và nhắc nhỡ tình hình học sinh tham gia các lớp học nghề tin 8. GVCN lớp 9 nhắc nhỡ học sinh tham gia đầy đủ các buổi học hướng nghiệp.

 

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 22 ( chuyên môn tuần 21 )  ( Từ 02 tháng  01 đến 07    tháng  01/2012 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Tiếp tục tổ chức dạy bồi dưỡng các môn tham gia thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện.

-Dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9. Duy trì tốt các lớp dạy nghề tin học lớp 8

-Thực hiện dạy HĐNG chủ điểm tháng 1,2-Mừng Đảng, mừng Xuân

-Hoàn thành phiếu điểm học sinh tham gia thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện

2. Tuần 23 ( chuyên môn tuần 22 ) (Từ 09  tháng  01  đến 14 tháng 01/2012 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Tiếp tục tổ chức dạy bồi dưỡng các môn tham gia thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện.

-Tiếp tục dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9. Duy trì tốt các lớp dạy nghề tin học lớp 8

-Thực hiện dạy HĐNG chủ điểm tháng 1,2-Mừng Đảng, mừng Xuân.

-Hoàn thành phiếu điểm học sinh tham gia thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện

-Thanh tra công tác chấm trả bài kiểm tra học kỳ I

-PCCM sắp xếp lại TKB cho các GV nghỉ hậu sản.

       3. Tuần 24,25  ( Từ 16   tháng  01  đến   29  tháng  01/2012  )

      Nghỉ Tết Nguyên Đán

Hòa Hiệp , ngày  30  tháng 01 năm 2012

                                                                                      Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

                           Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

Comments