KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2015

đăng 14:25, 30 thg 12, 2014 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh   [ đã cập nhật 15:20, 18 thg 3, 2015 ]

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01 /2015

 

A.      NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  12

1.     Nề nếp:

- Nhìn chung thực hiện nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp, các giáo viên được phân công coi kiểm tra học kỳ thực hiện khá nghiêm túc khâu coi kiểm tra. Tuy nhiên vẫn còn một số giáo viên làm việc riêng trong khi coi kiểm tra, một số tổ nộp đề kiểm tra học kỳ 1 còn chậm: tổ Sử -GD, Địa-Công nghệ.

2.     Công tác chuyên môn:

- Tổ chức tốt công tác ôn tập kiểm tra học kỳ 1, tổ chức coi chấm bài kiểm tra học kỳ nghiêm túc, vào điểm trên trang mạng nhìn chung kịp thời, hoàn thành các loại con điểm đúng tiến độ.

- Các tổ chuyên môn tổ chức duyệt sổ điểm cá nhân, tổ chức kiểm tra việc thực hiên chương trình của các thành viên trong tổ.

- Tổ chức họp xét 2 mặt giáo dục đúng tiến độ.

- Giáo viên bộ môn hoàn thành chương trình học kỳ 1, đồng thời tổ chức dạy bù các lớp chậm chương trình.

- Tổng hợp các bài kiểm tra kịp thời.

- Tồn tại:

- Một số đồng chi đi coi kiểm tra còn trể ( có trong biên bản), vào điểm trang mạng còn chậm, một số chưa vào điểm đúng thời gian quy định.

- Việc kiểm tra thực hiện chương trình của giáo viên còn chậm, thanh tra toàn diện chưa đúng kế hoạch, chưa kịp thời.

B.       KẾ HOẠCH THÁNG 01

 

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.     Nề nếp:

-Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối  9 theo dõi lịch  học phụ đạo để thực hiện đúng giờ giấc, đồng thời nhắc nhỡ học sinh thực hiện tốt nề nếp các lớp học ôn.

- Giáo viên thực hiện tốt nề nếp giảng dạy 45 phút trên lớp, ra vào lớp đúng giờ .

2.     Công tác chuyên môn:

-        Một số cộng việc cụ thể:

-        Sắp xếp phân công lại chuyên môn học kỳ 2, chú ý đến các môn giảm, tăng tiết, bố trí sắp xếp CM học kỳ 2 hợp lí.

-        Các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn công khai chất lượng đạt được các môn học do tổ quản lí để tìm biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn.

-        Tổ Toán, Ngữ văn, Lý-Tin và Tiếng anh hoàn thành hội thi tiết bốc thăm và hội giảng.

-        Tổ chức thi lý thuyết hội thi giáo viên dạy giỏi trường, tổ chức chấm sáng kiến kinh nghiệm.

-        Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học.

1.     Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, soạn giảng đúng theo chuẩn kỹ năng kiến thức đã được tập huấn và chú trọng đến nội dung dạy tích hợp,  nội dung dạy lồng ghép. Chú ý kiến thức dạy tăng cường cho các lớp chọn

2.     Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời đúng PPCT, thống kê chất lượng bài kiểm tra vào sổ kế hoạch. .

3.     Dự giờ : các tổ lên kế hoạch  dự giờ thăm lớp giữa các thành viên trong tổ một cách cụ thể nhất .

4.     Hội giảng , chuyên đề :Tiếp tục hoàn thành hội giảng học kỳ 2, tổ chức các chuyên đề theo kế hoạch đã đăng ký.

5.      Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường. Các tổ lên kế hoạch làm ĐDDH trong năm.

6.     Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời, dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trưởng .

7.     Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Lưu ý trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức, các môm thuộc bộ môn khoa học xã hội cần phải tăng cường câu hỏi mở để phát huy tính sáng tạo của HS .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu,TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh, cũng không quá khó, mà cũng không dễ quá . Yêu cầu đề ra phải đúng mẫu đã quy định, đề cùng đáp án nộp một lúc. Nộp trước ngày KT ít nhất 5 ngày .

8.     Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp từ tuần 2 của tháng . Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên kế hoạch  ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

9.     Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém : Tiếp tục dạy ôn cho học sinh khối 9 và phụ đạo học sinh yếu kém các khối

10. Bồi  dưỡng học sinh giỏi: Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa theo kế hoạch.

11. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

 

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 23 ( chuyên môn tuần 20 )  ( Từ 29 tháng 12 đến 03  tháng  01/2015 )

- Thực hiện chuyên môn theo TKB học kỳ II.

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 21, lên kế hoạch giảng dạy kịp thời

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Tiếng anh trên Internet đến hết vòng thứ 20 để tham gia thi cấp huyện.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Toán trên Internet để tham gia vòng thi cấp trường vòng thứ 12.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa

- Thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 1  theo kế hoạch đã phân công.

- Dạy ôn cho học sinh khối 9 và các lớp phụ đạo học sinh yếu kém theo lịch.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch.

- Dạy nghề tin 8 theo kế hoạch

2. Tuần 24 ( chuyên môn tuần 21 ) (Từ  05 tháng 01 đến 10 tháng 01/2015 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 22, lên kế hoạch giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình. Các tổ  tiếp tục tổ chức chức các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Tiếng anh trên Internet đến hết vòng thứ 20 để tham gia thi cấp huyện vào ngày 10 và 11 tháng 1.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Toán trên Internet để tham gia vòng thi cấp trường vòng thứ 12.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa

-Kiểm tra hồ sơ định kỳ theo quy định.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

-Tiếp tục thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 01  theo kế hoạch đã phân công

-Các tổ trưởng báo cáo chuyên môn tháng 01 về cho bộ phận phụ trách CM

       

3. Tuần 25 ( chuyên môn tuần 22 )  ( Từ 12 tháng  01  đến 17 tháng  01/2015  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 23, lên kế hoạch giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình. Các tổ  tiếp tục tổ chức chức các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Toán trên Internet để tham gia vòng thi cấp trường vòng thứ 12.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa, đội tuyển học sinh giỏi VH tham gia thi cấp huyện vào ngày 15/1

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Học sinh tham gia thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh

4. Tuần 26 ( chuyên môn tuần 23 ) ( Từ 09  tháng 01 đến  24   tháng 01/2015  )

-Tiếp tục thực hiện  nề nếp chuyên môn theo TKB.

-Các tổ  tiếp tục tổ chức chức các tiết  hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 24, kế hoạch giảng dạy tuần 24.

-Duy trì tốt nề nếp các tiết dạy phụ đạo theo dõi để có chấn chỉnh kịp thời khâu nề nếp, sĩ số..

5. Tuần 27 ( chuyên môn tuần 24 ) ( Từ 26  tháng 01 đến  31   tháng 01/2015  )

-Tiếp tục thực hiện  nề nếp chuyên môn theo TKB.

-Các tổ  báo cáo kết quả hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 04 tổ còn lại.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 25, kế hoạch giảng dạy tuần 25.

-Duy trì tốt nề nếp các tiết dạy phụ đạo theo dõi để có chấn chỉnh kịp thời khâu nề nếp, sĩ số..

-Lên kế hoạch thi học sinh giỏi cấp trường đối với 03 môn Toán, Ngữ văn, Anh văn khối 6,7,8

 

                                                       Hòa Hiệp , ngày  30  tháng 12  năm 2014

                                                                         Phó Hiệu Trưởng

                                                                                (Đã ký)

 

 

 

                            Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

Comments