KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2010

đăng 19:34, 7 thg 1, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG  2/2010

Trường THCS Hòa Hiệp

 

A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG  01

I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện tương đối nghiêm túc nề nếp chuyên môn của nhà trường. Đa số giáo viên đảm bảo giờ ngày công , không có hiện tượng nghĩ không phép.Tuy nhiên trong tháng vừa qua vẫn còn giáo viên đi trễ,  một vài  giáo viên đã nhầm TKB, một số buổi giáo viên dạy phụ đạo khối 9 , tiết 5 còn ra sớm  .Số lượng hs vắng các giờ thực hành tin học có giảm so với  học kỳ 1 nhưng vẫn còn học sinh vắng mỗi lớp từ 2 đến 4 em có lớp vượt hơn .

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1.      Soạn giảng : Qua kiểm tra đột xuất 16 giáo viên , nhìn chung giáo viên thực hiện đầy đủ, kịp thời  việc soạn bài trước khi lên lớp.

2.      Lên kế hoạch giảng dạy : Đa số giáo viên lên kế hoạch giảng dạy kịp thời nhưng bên cạnh đó vẫn còn một vài đ/c lên kế hoạch giảng dạy còn chậm , thống kế chất lượng bộ môn chưa đúng theo mẫu quy định , một số đ/c đến bây giờ chưa thống kê chất lượng bộ môn học kỳ 1 .

3.      Kiểm tra ,chấm , trả bài kiểm tra : Thực hiện việc chấm trả bài kiểm kịp thời ( bài kiểm tra 15 phút).

4.      Sổ đầu bài: qua kiểm tra sổ đầu bài còn một số tồn tại sau: một số tiết giáo viên chưa nhận xét xếp loại giờ dạy , chưa ghi tiết PPCT, một số giáo viên chủ nhiệm chưa tổng hợp sổ kịp thời , chưa nhận xét đánh giá giờ chào cờ. ( Có hồ sơ lưu cụ thể từng lớp)

5.      Dự giờ thăm lớp: Thực hiện đúng kế hoạch của tổ trưởng, các tổ trưởng lên kế hoạch dự giờ kịp thời , các thành viên trong tổ , nhóm tham gia dự giờ đầy đủ.

6.      Hội giảng, chuyên đề : Trong tháng 1 chưa tổ chức được các chuyên đề .

7.      Sử dụng ĐDDH, dạy các tiết thực hành thí nghiệm : Thực hiện khá đầy đủ các tiết có sử dụng đồ dùng dạy học và các tiết thực hành thí nghiệm.

8.      Dạy bù chương trình : Thực hiện dạy bù kịp thời

9.      Việc ra đề kiểm tra nộp đề kiểm tra  kịp thời, đúng thời gian quy định.

10. Dạy thêm học thêm , phụ đạo học sinh yếu kém : đã  tổ chức dạy phụ đạo khối 9 sang tháng thứ 3, khối 8 sang tháng thứ 2 . Tuy nhiên nề nếp các lớp học phụ đạo ở tháng thứ 3 có chiều hướng đi xuống , sĩ số ở một số lớp chưa đảm bảo như 9a2, 9a3,9a6.Ý thức của một số học sinh tham gia ở các buổi học phụ đạo chưa cao.

11. Bồi dưỡng học sinh giỏi: Đang tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi 02 môn văn hóa: Địa và lịch sử cho hs tham gia thi cấp tỉnh  , nhìn chung giáo viên được phân công dạy thực hiện nghiêm túc , đúng kế hoạch đăng ký.

12. Chế độ thông tin báo cáo :nhìn chung thực hiện kịp thời, đúng tiến độ , giáo viên nắm bắt, cập nhật các thông tin của nhà trường tương đối đầy đủ, kịp thời.

B .KẾ HOẠCH THÁNG  2.

I . KẾ HOẠCH CHUNG

I.        NỀ NẾP :

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường ,  cập nhật kịp thời thay đổi TKB và PCCM mới , gv được phân công coi kiểm tra thực hiện đúng lịch , gvcn tăng cường công tác trực 15 phút đầu giờ. Giáo viên dạy thực hành tin, dạy HĐNGLL, TD trái buổi tiếp tục quán triệt nề nếp , cũng như ý thức , tinh thần trách nhiệm trong giờ học của các em

II.  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

       

1.      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng , chấn chỉnh các tồn tại đã được nhắc nhỡ,  hệ thống câu hỏi phải rõ ràng phù hợp các đối tượng học sinh trong lớp, đặc biệt những lớp , những môn học có tỷ lệ học sinh yếu kém cao , và những môn học có tỷ lệ điểm TB trở lên thấp so mặt bằng chung của nhà trường. chú trọng đến phần cũng cố .Trong nội dung giáo án cần chú trọng hơn nữa đến các đối tượng học sinh yếu kém, đối với các môn có chương trình lồng ghép thì phải thể hiện cụ thể nội dung dạy lồng ghép .

2.      Công tác kiểm tra, chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT  kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra tránh tình trạng để quá lâu . GVBM có biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn đối những môn có tỷ lệ học sinh yếu kém cao như toán , văn, anh văn , sinh, hóa, lịch sử…  Các tổ chyên môn thường xuyên theo dõi chất lượng các môn của tổ mình quản lý để trong các buổi sinh hoạt tổ nhóm cm thảo luận tìm biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng . như tăng cường dự giờ, tăng cường kiểm tra giám sát việc giảng dạy  của tổ viên  . Trong khâu ra đề KT cần chú ý đến các đối tượng yếu kém, nội dung đề phải phù hợp với hai loại đối tượng này .

3.      Dự giờ : Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp của tổ trưởng nhóm trưởng đặc biệt lớp có tỷ lệ yếu kém cao

4.      Thanh tra kiểm tra : các tổ cần thực hiện công tác thanh tra toàn diện và chuyên đề theo đúng kế hoạch của nhà trường. Báo cáo kết quả thanh tra về cho BGH trong phần báo cáo tổ hằng tháng.

5.        Hội giảng ,chuyên đề :tiếp tục   tổ chức các chuyên đề về đổi mối pp dạy học . Tập trung vào các chuyên đề về đổi mới công tác kiểm  tra đánh giá kết quả học tập của học sinh , các chuyên đề về nâng cao chất lượng bộ môn.

6.      Tăng cường việc Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm trong các tiết dạy, lên kế hoạch mượn ,sử dụng ĐDDH kịp thời để bộ phận thiết bị chuẩn bị. Giáo viên cần phát huy hơn nữa việc tự làm đồ dùng dạy học.

7.      Ra đề kiểm tra, nộp đề KT: đúng thời gian quy định, khắc phục các tồn tại trong khâu ra đề , chú ý đến nội dung lẫn hình thức , chú ý đến lỗi chính tả.

8.      Dạy HĐNGLL:  Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng , giáo viên được phân công giảng dạy HĐNGLL phải hoàn thành chủ điểm tháng 1 trước ngày 31 tháng 1 , để sang tháng thứ 2 sắp xếp lại GV dạy HĐNGLL.

9.      Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém:

Tiếp tục duy trì tốt dạy phụ đạo k9, và  đạo học sinh khối 8 . GVCN lớp 8,9 chấn chỉnh lại  học sinh học phụ đạo, ổ định lại sĩ số, nhắc nhõ học sinh chuẩn bị đầy đủ phấn khăn lau bảng .Bồi  dưỡng học sinh giỏi: tiếp tục dạy bồi dưỡng 02 môn lịch sử , địa lý  để học sinh tham gia thi cấp tỉnh vào ngày 23/ 2 /2010

10. Chế độ thông tin báo cáo :phải thực hiện kịp thời, báo cáo phải chính xác trung thực , xem lịch KT vào cuối tuần để triển khai đến hs kịp thời.

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 26 (CM tuần 25) ( Từ  01  tháng  02 đến  06  tháng 02/2010)

Thực hiện giảng dạy theo TKB .

Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần  26

Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời, tổng hợp điểm các bài KT học kỳ vào sổ thống kê chất lượng kịp thời , đúng quy định.

Tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh  giỏi 02 môn văn hóa: lịch sử , địa lý, nhắc nhỡ học sinh tham gia thi đúng lịch .

Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ , lê kế hoạch dự giờ.

GV phân công dạy HĐNGLL phải hoàn thành chủ điểm của tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1.

Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

Tiếp tục dạy phụ đạo hs yếu kém khối 8,9

2. Tuần  27  (Từ  08  tháng  02  đến  13   tháng  02 /2010  )

      Nghỉ tết Nguyên Đán

      3. Tuần  28 ( Từ 15  tháng 02   đến  20     tháng 02/2010  )

      Nghỉ tết Nguyên Đán

 

      4. Tuần  29 ( CM tuần 26)   ( Từ  22  tháng  02   đến 27   tháng 02/2010  )

Thực hiện chương trình theo TKB

Thực hiện các bài kiểm tra một tiết và 15 phút theo PPCT, giáo viên coi kiểm tra theo lịch.

Lên kế hoạch giảng dạy tuần 27, lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 27

Các tổ nộp báo cáo tổ chuyên môn về cho văn thư để tổng hợp làm báo cáo tháng.

Tiếp tục dạy hoạt động NGLL chủ điểm tháng 2 theo lịch phân công mới.

Lên kế hoạch dạy hướng nghiệp học sinh lớp 9, chấn chỉnh nề nếp học phụ đạo khối 8,9, triển khai kế hoạch dạy phụ đạo mới ( sau khi đã chấn chỉnh nề nếp, sĩ số)

Triển khai kế hoạch hội giảng lần 2 công nhận giáo viên giỏi trường năm học 2009-2010

BGH, tổ trưởng CM tiếp tục lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

Thanh tra toàn diện , chuyên đề theo kế hoạch., nộp hồ sơ thanh tra cho BGH kịp thời.

Kê tăng giờ tháng 2

                                                            Hòa Hiệp , ngày  31   tháng 01 năm 2010

                                                                                    KT Hiệu trưởng

                                                                                    Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

         Nguyễn Văn Sinh

 

Comments