KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2015

đăng 15:18, 18 thg 3, 2015 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02 /2015

 

A.      NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  01

1.     Nề nếp: Nhìn chung thực hiện nghiêm túc nề nếp CM, ra vào lớp. Tuy nhiên một số giáo viên coi kiểm tra chưa nghiêm.

2.     Công tác chuyên môn: Thực hiện nề nếp chuyên môn theo quy định, các tiếp tục tiến hành các tiết hội giảng, hôi thi theo kế hoạch.

-Các tổ lên kế hoạch dự giờ thăm lớp theo đúng tiến độ, Tổ chức thi giải Toán trên internet vòng thi cấp trường.

-Các tổ tổ chức sinh hoạt tổ nhóm CM tìm biện pháp nâng cao chất lượng.

- Tổ chức thi lý thuyết cho giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Tổ chức dạy ôn cho học sinh khối 9 và học sinh yếu kém các khối còn lại 6,7,8 

B.       KẾ HOẠCH THÁNG 02

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.     Nề nếp: Tiếp tục ổn định nề nếp lớp học thời gian trước và sau Tết.

2.     Công tác chuyên môn:

1.     Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, soạn giảng đúng theo chuẩn kỹ năng kiến thức.

2.     Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời đúng PPCT, thống kê chất lượng bài kiểm tra vào sổ kế hoạch. .

3.     Dự giờ : các tổ lên kế hoạch  dự giờ thăm lớp giữa các thành viên trong tổ một cách cụ thể nhất .

4.     Hội giảng , chuyên đề :Tiếp tục hoàn thành hội giảng học kỳ 2, tổ chức các chuyên đề theo kế hoạch đã đăng ký.

5.      Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.

6.     Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời, dạy bù chương trình. 

7.     Ra đề kiểm tra , nộp đề KT:

8.     Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp từ tuần 2 của tháng . Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên kế hoạch  ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

9.     Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém : Tiếp tục dạy ôn cho học sinh khối 9 và phụ đạo học sinh yếu kém các khối

10. Bồi  dưỡng học sinh giỏi: Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa theo kế hoạch.

11. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời, thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 28 ( chuyên môn tuần 25 )  ( Từ 02 tháng 02 đến 07  tháng  02/2015 )

- Thực hiện chuyên môn theo TKB .

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 26, lên kế hoạch giảng dạy kịp thời

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Tiếng anh trên Internet đến hết vòng thứ 20 để tham gia thi cấp huyện.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Toán trên Internet để tham gia vòng thi cấp trường vòng thứ 12.

- Thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 2  theo kế hoạch đã phân công.

- Dạy ôn cho học sinh khối 9 và các lớp phụ đạo học sinh yếu kém theo lịch.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch.

2. Tuần 29 ( chuyên môn tuần 26 ) (Từ  09 tháng 02 đến 14 tháng 02/2015 )– thực học đến ngày 11/2.

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 27, lên kế hoạch giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình.

-Tiếp tục thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 02  theo kế hoạch đã phân công

-Các tổ trưởng báo cáo chuyên môn tháng 02 về cho bộ phận phụ trách CM

          - Nghỉ tết Nguyên Đán theo kế hoạch

3. Tuần 30 ( Từ 16 tháng  02  đến 21 tháng  02/2015  )- Nghỉ Tết Âm lịch

4. Tuần 31( chuyên môn tuần 26 )   ( Từ 23  tháng 02 đến  28   tháng 02/2015  )-Thực học từ 25/2.

- Ổn định nề nếp chuyên môn sau khi nghỉ tết

-Tiếp tục thực hiện  nề nếp chuyên môn theo TKB.

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 27, kế hoạch giảng dạy tuần 27.

-Chấn chỉnh nề nếp các lớp phụ đạo theo dõi để có chấn chỉnh kịp thời khâu nề nếp, sĩ số..

                                                           

 

Hòa Hiệp , ngày  30  tháng 01  năm 2015

                                                                             Phó Hiệu Trưởng

                                                                                    (Đã ký)

 

 

 

                            Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

Comments