KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2015

đăng 15:23, 18 thg 3, 2015 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03 /2015

 

A.      NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  02

1.     Nề nếp: Thực hiện tương đối nghiêm túc nề nếp ra vào lớp của giáo viên. Đa số giáo viên CN tham gia trực 15 đầu giờ đầy đủ. Một số lớp học sinh còn vắng học, trốn học nhiều. Tham gia học phụ đạo chưa chuyên cần.

2.            Công tác chuyên môn:

     - Thực hiện giảng dạy theo đúng PPCT. Tổ chức coi chấm kiểm tra 15 phút và 1 tiết đúng tiến độ.

     - Lên lịch giảng dạy kịp thời, giáo viên đã có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình.

     - Các tổ tổ chức các buổi sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo đúng quy định

Tồn tại:

     - Việc nhập điểm vào phần mên trên mạng còn chậm so với quy định. Việc thống kê điểm các bài kiểm tra 1 tiết còn chậm so với quy định.

B.       KẾ HOẠCH THÁNG 03

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.     Nề nếp:

-Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

     - GVCN các lớp có học sinh vắng học, bỏ học cần có biện pháp phối kết hợp với phụ huynh học sinh vận động các em ra lớp trở lại.

     - GV theo dõi lịch phân công coi kiểm tra của nhà trường để thực hiện, thực hiện nghiêm túc trong các tiết coi kiểm tra đánh để học sinh quay cóp.

2.     Công tác chuyên môn:

-        Một số cộng việc cụ thể:

-        Các tổ tiếp tục  tổ chức các buổi sinh hoạt CM tìm giải pháp nâng cao chất lượng các bài kiểm tra có tỷ lệ yếu kém cao. Tổ chức tập huấn lại cho các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn về trường học kết nối.

-        Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học.

-        Tổ chức dạy hướng nghiệp cho học sinh khối 9

-        Tổ chức dạy nghề tin học văn phòng cho học sinh khối 8

-        Chuẩn bị đề, câu hỏi thi rung chuông vàng cho học sinh khối 8,9 nộp qua mail CM chậm nhất vào ngày 15/3/2015

1.     Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, soạn giảng đúng theo chuẩn kỹ năng kiến thức đã được tập huấn và chú trọng đến nội dung dạy tích hợp,  nội dung dạy lồng ghép. Chú ý kiến thức dạy tăng cường cho các lớp chọn

2.     Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời đúng PPCT, thống kê chất lượng bài kiểm tra vào sổ kế hoạch, có giải pháp nâng cao chất lượng các bài kiểm tra có tỷ lệ yếu kém cao.. .

3.     Dự giờ : các tổ lên kế hoạch  dự giờ thăm lớp giữa các thành viên trong tổ một cách cụ thể nhất trong kế hoạch của tổ .

4.     Hội giảng , chuyên đề :Tiếp tục hoàn thành hội giảng tiết thứ 2 đối với các tổ chưa xong , tổ chức các chuyên đề theo kế hoạch đã đăng ký. Hoàn thành các nội dung sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối

5.      Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường. Các tổ lên kế hoạch làm ĐDDH trong năm.

6.     Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời các ngày nghỉ lễ , các ngày nghỉ trong đợt cắm trại.

7.     Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Lưu ý trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức, các môm thuộc bộ môn khoa học xã hội cần phải tăng cường câu hỏi mở để phát huy tính sáng tạo của HS .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu,TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh, cũng không quá khó, mà cũng không dễ quá . .

8.     Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp từ tuần 2 của tháng . Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên kế hoạch  ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

9.     Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém : Tiếp tục dạy ôn cho học sinh khối 9 và phụ đạo học sinh yếu kém các khối. GVCN các lớp theo dõi nề nếp lớp học để kịp thời chấn chỉnh.

10. Bồi  dưỡng học sinh giỏi: Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi thi Toán tuổi thơ khối 8 và hướng dẫn học sinh thực hiện các vòng tự luyện tiếp theo các cuộc thi trên Internet các cấp..

11. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 32 ( chuyên môn tuần 27 )  ( Từ 02 tháng 03 đến 07  tháng  03/2015 )

- Thực hiện chuyên môn theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 28, lên kế hoạch giảng dạy kịp thời

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Toán trên Internet đến hết vòng thứ 16 để tham gia thi cấp tỉnh.

-Kiểm tra hồ sơ định kỳ theo quy định.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi Toán tuổi thơ khối 8

- Thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 3  theo kế hoạch đã phân công.

- Dạy ôn cho học sinh khối 9 và các lớp phụ đạo học sinh yếu kém theo lịch.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch.

- Lên kế hoạch dạy nghề tin 8 theo kế hoạch

2. Tuần 33 ( chuyên môn tuần 28 ) (Từ  09 tháng 03 đến 14 tháng 03/2015 )        -Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 29, lên kế hoạch giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình. Các tổ  tiếp tục tổ chức chức các tiết hội giảng

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Toán trên Internet để tham gia vòng thi cấp tỉnh vòng thứ 17.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi Toán tuổi thơ khối 8

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

-Tiếp tục thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 03  theo kế hoạch đã phân công. Lên lịch dạy hướng nghiệp khối 9.

-Các tổ trưởng báo cáo chuyên môn tháng 03 về cho bộ phận phụ trách CM

3. Tuần 34( chuyên môn tuần 29 )( Từ 16  tháng 03 đến  21   tháng 03/2015  ).

-Thực hiện giảng dạy theo TKB ( áp dụng cho giáo viên tiếng Anh hoàn thành chương trình học nâng chuẩn)

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 30, lên kế hoạch giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình.

- Lập danh sách cử giáo viên đưa học sinh  khối 8,9 tham gia thi giải Toán trên Internet cấp tỉnh.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Lập danh sách cử giáo viên đưa học sinh  khối 8 tham gia thi Toán tuổi thơ cấp huyện.

-Dạy hướng nghiệp khối 9 theo kế hoạch đã phân công.

4. Tuần 35( chuyên môn tuần 30 )( Từ 23  tháng 03 đến  28   tháng 03/2015  ).                                                         

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 31, lên kế hoạch giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình theo kế hoạch.

- Học sinh lớp 9 tham gia thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh

- Các tổ chuyên môn triển khai ra đề cương ôn tập, chuan bị câu hỏi ôn tập, ra đề kiểm tra học kỳ 2.

- Lên kế hoạch thi học sinh giỏi 03 môn Toán, Tiếng anh, Ngữ văn lớp 6,7,8

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Tiếp tục dạy hướng nghiệp khối 9 theo kế hoạch đã phân công.

 

 

 

Hòa Hiệp , ngày  28  tháng 02  năm 2015

                                                              Phó Hiệu Trưởng

                                                                     (Đã ký)

 

 

 

               Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

Comments