Kế hoạch chuyên môn tháng 10/2009

đăng 07:45, 10 thg 11, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

A.              NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9

Nề nếp:

Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường , thực hiện đúng 45 phút trên lớp , GVCN thực hiện nghiêm túc việc trực 15 phút đầu giờ .Tuy nhiên vẫn còn một vài giáo viên nhầm TKB , vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học , trốn tiết đặc biệt học sinh khối 6 , học sinh học thực hành trái buổi một số em chưa chuyên cần.

Công tác chuyên môn:

Công tác soạn giảng : Thực hiện khá tốt công tác soạn giảng , một số giáo án có đầu tư về nội dung lẫn hình thức . Tuy nhiên qua kiểm tra theo dõi vẫn còn một số giáo án chưa đầu tư về chất lượng , trình bày chưa khoa học

Thực hiện kiểm tra và chấm trả bài kiểm tra : Thực hiện các bài kiểm tra đúng PPCT . Tuy nhiên việc chấm trả bài còn chậm ( qua kiểm tra sổ điểm cá nhân) . Một số giáo viên chưa tăng cường kiểm tra bài cũ . Một số giáo viên coi kiểm tra chưa nghiêm dẫn đến chưa phản ánh đúng thực chất học tập của học sinh.Một số giáo viên nộp đề kiểm tra chưa đúng thời gian quy định ( Môn Anh văn)

Công tác dự giờ thăm lớp : Giáo viên tích cực trong công tác dự giờ , các tổ trưởng lên lịch dự giờ rõ ràng cụ thể .

Công tác hội giảng và dạy chuyên đề : đang tiến hành hội giảng đợt I nhìn chung các tiết hội giảng chuẩn bị chu đáo , có đầu tư, ban giám khảo dự giờ góp ý thẳng thắn.Tuy nhiên một số bộ môn thành phần ban giám khảo đi dự giờ chưa đầy đủ ở một số tiết như Âm nhạc , anh văn , Tin học . một số bộ môn kết hợp với hội giảng để dạy các tiết chuyên đề như môn Sinh, Địa, Toán..

Việc sử dụng đồ dùng dạy học và dạy các tiết thực hành thí nghiệm : Có thực hiện nhưng chủ yếu ở các tiết hội giảng còn các tiết dạy bình thường giáo viên sử dụng ĐDDH chưa tích cực .

Dạy bù chương trình : nhìn chung thực hiện kịp thời . Tuy nhiên ở tuần 6, 7 giáo viên dạy bù quá nhiều gây quá tải đối với học sinh , một số giáo viên dạy bù vào tiết 5 trái buổi ảnh hưởng đến tiết học của buổi chiều .

Chế độ thông tin báo cáo : Thực hiện công tác thông tin báo cáo kịp thời . Tuy nhiên một số giáo viên đăng ký chất lượng bộ môn thống kê con số không hợp lý , còn sai sót . Nộp báo cáo chuyên môn tháng 9 còn chậm , tổ thể dục , tổ văn

Các hoạt động khác : Thực hiện dạy HĐNGLL kịp thời .Tuy nhiên nôi dung dạy và cách tiến hành các hoạt động giảng dạy còn đơn điệu .

 

B.               KẾ HOẠCH THÁNG 10

 

I . KẾ HOẠCH CHUNG

Nề nếp:

-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn của nhà trường , thực hiện đúng 45 phút trên lớp , không ra sớm vào trễ.

-GVCN tiếp tục duy trì tốt nề nếp sinh hoạt 15 phút đầu giờ , lớp trực tuần thực hiên nghiêm túc công việc được phân công.

-Tổng phụ trách , trực quản sinh theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời những học sinh vi phạm

-Giáo viên nghỉ phải có phép và phải báo trước ít nhất 1 ngày trừ trường hợp đột xuất.

-GVCN , GVBM chấn chỉnh nề nếp học sinh học thực hành tin trái buổi và học bù, học phụ đạo khối 9 .

2.               Công tác chuyên môn:

-Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp.BGH tiếp tục kiểm tra đột   xuất giáo án và sổ điểm cá nhân của một số giáo viên  .

-Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy kịp thời ,đúng quy định.

-Phê sổ đầu bài chính xác, hạn chế việc tẩy xóa, không dùng bút đỏ để phê sổ đầu bài.

-Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình dạy tích hợp , dạy lồng ghép một số nội dung ở một số môn học đã quy định .

-GV chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp thời , dạy bù phải đăng ký ở sổ dạy bù .

-Thực hiện tốt công tác coi kiểm tra 1 tiết, coi kiểm tra phải thực hiện đồng bộ , đều tay nắm bắt lịch coi kiểm tra kịp thời.

-Thực hiên nghiêm túc lịch dạy phụ đạo học sinh lớp 9.Theo dõi thường xuyên  sĩ số lớp học , nề nếp cũng như sự chuyên cần của học sinh.

-Tiếp tục thực hiện các tiết hội giảng đợt I 

-Các tổ lên kế hoạch thanh tra toàn diện , chuyên đề , thực hiện chuyên đề và làm   ĐDDH trong tháng .

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và một tiết theo đúng PPCT .Nộp đề kiểm tra đúng thời gian quy định ( nộp trước một tuần)

-Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh thi kỹ năng thực hành , thi casio , thi học sinh giỏi các môn văn hóa.

-GVBM tăng cường việc sử dụng ĐDDH và trang thiết bị hiện có ở các tiết dạy

-Lê kế hoạch họp chuyên môn

-Các tổ xây dựng chuyên đề về đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Nộp danh sách học sinh tham gia thi kỹ năng thực hành thí nghiệm về PGD.

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 9 ( Từ 05 tháng 10 đến 10 tháng 10)

-Thực hiện giảng dạy theo TKB .

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 10

-Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy kịp thời

-Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời

-Thực hiện tốt nội dung chương trình dạy tích hợp , lồng ghép ở các bộ môn theo quy định , kiểm tra việc dạy lồng ghép , dạy tích hợp (Cm cùng t ổ trưởng KT)

- Dạy phụ đạo học sinh lớp 9 theo lịch , theo dõi sĩ số ở các lớp học phụ đạo để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời .

-Dạy bồi dưỡng học sinh thi kỹ năng thực hành , thí nghiệm bắt đầu từ tần 9

-Tổng hợp danh sách học sinh tham gia thi học sinh giỏi các môn văn hóa, casio.

-Thực hiện các bài KT một tiết theo PPCT

-Họp chuyên môn ngày 8/10/2009

2. Tuần 10 (Từ 12 tháng 10 đến 17 tháng 10 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB và PCCM mới  , dạy phụ đạo khối 9 theo lịch

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 11 , GVBM tăng cường sử dụng ĐDDH trong các tiết dạy

-BGH và tổ trưởng CM tiếp tục có kế hoạch dự giờ thăm lớp, đặc biệt các giáo viên có tỷ lệ điểm yếu kém cao .

-Tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa và casio từ tuần 10

 -Thực hiện các tiết HĐNGLL

 -Các tổ báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyên môn tháng 9 về cho CM trường

 -Nộp báo cáo chuyên môn tháng 10

  -BGH cùng tổ trưởng kiểm tra hồ sơ, giáo án của GV toàn trường.

   -Kiểm tra đột xuất hồ sơ giáo án và sổ điểm các nhân  của một số giáo viên

    3. Tuần 11 ( Từ 19 tháng 10 đến 24 tháng 10 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

-Lên lịch  giảng dạy tuần , lên kế hoạch thực hành thí nghiệm tuần 12

-Thực hiện giảng dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp K 6, 7,8,9

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Tiếp tục dạy bổi dưỡng và dạy phụ đạo theo lịch

-BGH và tổ trưởng CM tiếp tục có kế hoạch dự giờ thăm lớp, đặc biệt các giáo viên có tỷ lệ điểm yếu kém cao .

-Các tổ nộp báo cáo kết quả hội giảng đợt I về cho BGH

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT

-Kiểm tra đột xuất hồ sơ giáo án và sổ điểm các nhân  của một số giáo viên

      4. Tuần 12 ( Từ 26 tháng 10 đến 31 tháng 10 )

-Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn

-Các tổ chủ động lên kế họach dự giờ thăm lớp .

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 13

-Lên kế hoạch thực hành, thí nghiệm tuần 13   .

-Tiếp tục thực hiện giảng dạy hoạt động GDNGLL

-Tiếp tục bồi dưỡng HS tham gia thi học sinh giỏi và TH,TN lớp 9, Thi giải toán Casio

-Kiểm tra đột xuất hồ sơ giáo án và sổ điểm các nhân  của một số giáo viên

- Nộp danh sách học sinh tham gia thi kỹ năng thực hành thí nghiệm về PGD

                                                                      Hòa Hiệp , ngày 29 tháng 9 năm 2009

                                                                                      Phó Hiệu Trưởng 

                            

                                                                                       Nguyễn Văn Sinh

 

Comments