KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2012

đăng 01:53, 22 thg 11, 2012 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10  /2012

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9

1.      Nề nếp:

-Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường ổn định, giáo viên chủ nhiệm các lớp thực hiện tốt công tác trực 15 phút đầu giờ

-Giáo viên bộ môn theo dõi và nắm bắt kịp thời việc thay đổi TKB,PCCM, lịch coi kiểm tra.Duy trì tương đối tốt nề nếp các lớp học ôn khối 9.

2.      Công tác chuyên môn:

- Thực hiện giảng dạy theo đúng phân phối chương trình,đúng kế hoạch giảng dạy.Các tổ thực hiện đầy đủ các tiết dự giờ theo đúng tiêu chuẩn quy định,thực hiện kiểm tra hồ sơ định kỳ,tổng hợp số liệu báo cáo hằng tháng kịp thời.

-Đã tổ chức bồi dưỡng học sinh thi casio cấp huyện,thành lập đội tuyển học sinh giỏi kỹ năng thực hành thí nghiệm và đã tiến hành ôn tập cho học sinh thi kỹ năng thực hành thí nghiệm.

-Duy trì tốt việc tổ chức ôn tập cho học sinh khối 9 và các lớp nâng cao 6a5,7a5,8a5.Duy trì việc tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh các khối 6,7,8 tương đối tốt.

-Thành lập đội tuyển Olympic tiếng anh ,tổ chức ôn tập tham gia thi cấp huyện.

-Tổ chức các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi trường tiết tự chọn.

-Thực hiện các bài 15 và một tiết đúng quy định,đúng kế hoạch,kiểm tra đồng loạt ở tất cả các bộ môn, việc ra đề ,nộp đề nhìn chung kịp thời.

Tồn tại:

Vẫn còn một số giáo viên chưa có sự đầu tư cho hồ sơ giáo án: sổ dự giờ ghi chép còn sơ sài ,thiếu các thông tin cần thiết, sổ hội họp ghi chép chưa đầy đủ các nội dung .

Một số giáo viên nộp hồ sơ kiểm tra chưa đúng theo lịch của nhà trường.

 

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 10

 

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.      Nề nếp:

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối  9 và khối 6,7,8 đôn đốc nhắc nhỡ học sinh tham gia học ôn ,học phụ đạo đầy đủ , theo dõi lịch  học phụ đạo để thực hiện đúng giờ giấc  .

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn  khi có  thay đổi phải thực hiện tốt công tác bàn giao về hồ sơ sổ sách cũng như nội dung chương trình giảng dạy tại thời điểm bàn giao và phải có biên bản .

2.      Công tác chuyên môn:

1.      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng , soạn giảng đúng theo chuẩn kỹ năng kiến thức đã được tập huấn và chú trọng đến nội dung dạy tích hợp , nội dung dạy lồng ghép. Chú ý kiến thức dạy tăng cường cho các lớp chọn.Chú trọng đến nội dung chương trình kiến thức địa phương ở các môn sử, văn, địa lý…Một số giáo viên cân đầu tư hơn nữa cho công tác soạn giảng, tích cực dạy các tiết có sử dụng công nghệ thông tin.

2.      Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và một tiết đúng phân phối chương trình, coi kiểm tra nghiêm túc , chấm trả bài KT kịp thời ,chính xác ,khách quan .

3.      Dự giờ :Thực hiện dự giờ theo quy định  các tổ lên kế hoạch   dự giờ thăm lớp giữa các thành viên trong tổ đặc biệt các giáo viên còn yếu về chuyên môn cần tăng cường công tác dự giờ để học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp.Thực hiện ghi chép đầy đủ, khoa học ở các tiết dự giờ.

4.      Hội giảng , chuyên đề :Các tổ tiến hành dự giờ các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tiết tự chọn theo kế hoạch. Ban giám khảo đi dự các tiết hội giảng và hội thi đầy đủ,cần bố trí sắp xếp thời gian hợp lý tránh ảnh hưởng đến tiết dạy của giám khảo,hạn chế tối đa việc vừa dạy vừa đi chấm  .Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.Các giáo viên tham gia hội giảng và hội thi đăng ký tiết dạy đúng thời gian quy định ( trước khi dạy ít nhất  02 ngày) để BGK sắp xếp lịch đi dự .

Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.Tăng cường các chuyên đề đổi mới công tác ra đề , công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

5.       Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.Các tổ đôn đốc nhắc nhỡ giáo viên thực hiện tốt việc tự làm ĐDDH trong năm.

6.      Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trưởng .

7.      Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Lưu ý trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu , TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh, cũng không quá khó , mà cũng không dễ quá . Yêu cầu đề ra phải đúng mẫu đã quy định, đề cùng đáp án nộp một lúc.Nộp trước ngày KT ít nhất 5 ngày .

8.      Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp. Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

9.      Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém :

Động viên toàn bộ học sinh lớp 9 và những học sinh yếu kém của khối 6,7,8 tham gia học phụ đạo do nhà trường tổ chức.GVCN cần theo dõi những trường hợp học sinh vắng các lớp phụ đạo để có thông tin kịp thời về gia đình.

10. Bồi  dưỡng học sinh giỏi: cho học sinh đăng ký môn bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa, kỹ năng thực hành và giải toán trên máy tính casio.

11. Chế độ thông tin báo cáo :Báo cáo phải chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

 

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 10 ( chuyên môn tuần 07 )  ( Từ 01 tháng  10 đến 06  tháng  10/2012 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB .

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 8, lên kế hoạch  giảng dạy  kịp thời , dạy bù chậm chương trình.Các tổ tiến hành dự giờ các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục hướng dẫn cho học sinh tạo tài khoản thi giải Toán và Tiếng anh trên Internet.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết của tuần 7.

-Tiếp tục dạy phụ đạo, dạy ôn các khối và dạy nghề tin cho học sinh khối 8.

-Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi casio cấp huyện.

2. Tuần 11 ( chuyên môn tuần 08) (Từ  08  tháng  10  đến 13 tháng 10/2012 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 9, dạy bù chậm chương trình.Các tổ tiếp tục dự giờ các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường .

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

            -Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

            -Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng học sinh tham gia thi casio

- Tiếp tục hướng dẫn cho học sinh tạo tài khoản thi giải Toán và Tiếng anh trên Internet.

-Tiếp tục dạy phụ đạo, dạy ôn các khối và dạy nghề tin cho học sinh khối 8.

-Tổ chức dạy bồi dưỡng kỹ năng thực hành thí nghiệm cho học sinh khối 9.

 

         3. Tuần 12 ( chuyên môn tuần 09 )  ( Từ 15  tháng  10  đến   20  tháng  10/2012  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB . Các tổ tiếp tục dự giờ các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường .

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 10, lên kế hoạch  giảng kịp thời , dạy bù chậm chương trình.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Các tổ trưởng báo cáo chuyên môn tháng 10 về cho bộ phận phụ trách CM

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

-Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng học sinh tham gia thi casio

-Tiếp tục dạy phụ đạo, dạy ôn các khối và dạy nghề tin cho học sinh khối 8.

 

4. Tuần 13 ( chuyên môn tuần 10 ) ( Từ 22  tháng 10 đến  27   tháng 10/2012  )

-Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn.Các tổ tiếp tục dự giờ các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường .

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 11

-Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng học sinh tham gia thi casio

-Tiếp tục dạy phụ đạo, dạy ôn các khối và dạy nghề tin cho học sinh khối 8.

-Tổ chức dạy bồi dưỡng kỹ năng thực hành thí nghiệm cho học sinh khối 9.

 

.                                                                       Hòa Hiệp , ngày  01  tháng 10 năm 2012

                                                                                       Phó Hiệu Trưởng

                                                                                                (Đã ký)

 

 

 

                                Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

Comments