KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2013

đăng 18:00, 2 thg 10, 2013 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp  

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 /2013

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9

         Nề nếp chuyên môn của nhà trường ổn định, thực hiện các kế hoạch của công tác chuyên môn đúng tiến độ đã đề ra. Đa số chấp hành tốt nội quy, quy chế chuyên môn. Tuy nhiên vẫn còn một vài trường hợp vào lớp chậm, chưa thực hiện tốt công tác trực 15 phút đầu giờ.

- Đã hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký thi đua các loại, đã tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém và dạy ôn tập cho học sinh khối 9. Nề nếp các lớp học ôn bước đầu đã ổn định.

- Các tổ xây dựng kế hoạch năm học của tổ, triển khai kế hoạch hội giảng, hội thi của chuyên môn nhà trường.

- Đã tổ chức họp phụ huynh học sinh thống nhất các chỉ tiêu và biện pháp thực hiên các chỉ tiêu thi đua của các lớp.

- Các tổ đã hoàn thành kế hoạch sử dụng ĐDDH năm học 2013-2014.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án định kỳ, báo cáo chuyên môn tháng 9 đúng tiến độ.

        B.        KẾ HOẠCH THÁNG 10

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.      Nề nếp:

-Tiếp tục ổn định nề nếp tổ chức lớp học, nề nếp chuyên môn của nhà trường. Chấn chỉnh nề nếp các lớp học phụ đạo, học ôn.

-GVCN tăng cường  theo dõi nhắc nhỡ học sinh thực hiện tốt các buổi lao động, các buổi trực tuần, trực 15 phút đầu giờ. Tăng cường trực 15 đầu giờ ở các lớp yếu. Nhắc nhỡ học sinh tiếp tục thực hiện tốt khâu đồng phục, đặc biệt chấn chỉnh tác phong chính khóa cũng như tác phong học sinh học phụ đạo.

2.   Công tác chuyên môn:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác soạn giảng, tích cực sử dụng trang thiết bị ĐDDH và thực hiện giảng dạy tốt các tiết THTN trên lớp hoặc trên phòng thực hành.

- Các tổ tiến hành dạy các tiết hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch đã triển khai.

- Các tổ lập danh sách đề xuất giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường nộp cho CM.

- Các tổ hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký thi đua, điều chỉnh chỉ tiêu thi đua cho phù hợp với tình hình thực tế của tổ.

- Tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi văn hóa cấp trường tiến hành ôn luyện thành lập đội tuyển tham gia thi cấp huyện.

- Tuyển chọn thành lập đội tuyển bồi dưỡng tham gia  thi casio và olympic tiếng anh cấp huyện

- Các tổ nộp danh sách giáo viên đề xuất tham gia dạy bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Theo dõi nề nếp dạy học các lớp ôn tập học sinh khối 9 và phụ đạo học sinh yếu kém các khối. Thường xuyên theo dõi nề nếp học tập, nề nếp giảng dạy để kịp thời chấn chỉnh đôn đốc nhắc nhỡ học sinh tham gia tích cực, chuyên cần.

- Tổ chức dạy nghề môn Tin học văn phòng cho học sinh khối 8.

- Tổ chức tập huấn nhắn tin sổ liên lạc điện tử cho giáo viên chủ nhiệm.

- Tổ chức họp giáo viên bộ môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh để chấn chỉnh việc dạy ôn, dạy phụ đạo cho học sinh.

- Tổ chức ra đề kiểm tra theo ma trận đã thống nhất đối với 03 bộ môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh.

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 10 ( chuyên môn tuần 7) ( Từ 30  tháng 9 đến 05  tháng 10  )

- Thực hiện giảng dạy theo TKB.

- Tổ chức các tiết hội thi chọn nhân sự tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cho giáo viên tổ TD-Nhạc-Họa, Hóa-Sinh, Lý-Tin,Địa-CN.

- Dạy ôn tập và dạy phụ đạo cho học sinh khối 9 và các khối lớp.

- Cho học sinh khối 8 đăng ký học nghề tin.

- Lập danh sách học sinh thi casio cấp huyện nộp PGD.

- Lên kế hoạch kiểm tra một tiết tuần 8, lên kế hoạch giảng dạy, THTN và mượn đồ dùng DH tuần 8.

2. Tuần 11 ( chuyên môn tuần 8) (Từ 07  tháng  10  đến 12 tháng 10 )

- Thực hiện giảng dạy theo TKB.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các buổi dạy ôn cho học sinh khối 9 và các khối lớp theo kế hoạch.

-Tổ chức dạy các tiết hội thi chọn nhân sự tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cho giáo viên tổ Toán, Anh văn, Ngữ văn và Sử-GD.

- Tổ chức thi lý thuyết cho giáo viên đăng ký hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014.

-Lập danh sách giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện nộp PGD.

-Lập danh sách giáo viên đề cử làm giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện     nộp PGD.

-Lập danh sách học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa.

-Tổ chức dạy nghề tin cho học sinh khối 8.

- Lên kế hoạch kiểm tra 1 tiết và kế hoạch giảng dạy, mượn ĐDDH tuần 9

 3. Tuần 12 ( chuyên môn tuần 9)   ( Từ 14  tháng 10  đến  19  tháng 10  )

- Thực hiện chuyên môn theo TKB.

- Thực hiện nghiêm túc giờ giấc các lớp học ôn học phụ đạo tháng thứ 2.

- Thực hiện nghiêm túc các buổi dạy nghề tin.

- Tiếp tục tổ chức các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Điều chỉnh lại danh sách học sinh tham gia học phụ đạo các khối, chấn chỉnh nề nếp học phụ đạo.

- Lên kế hoạch kiểm tra 1 tiết và kế hoạch giảng dạy, mượn ĐDDH tuần 10

- Tổng hợp điểm kiểm tra 1 tiết  3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh nộp PGD.

- Nộp danh sách giáo viên tham gia hội thi giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cho PGD.

- Các tổ nộp báo cáo chuyên môn tháng 10 cho chuyên môn.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án định kỳ.

4. Tuần 13 ( chuyên môn tuần 10) ( Từ 21  tháng 10 đến 26   tháng 10  )

- Thực hiện chuyên môn theo TKB.

- Thực hiện nghiêm túc giờ giấc các lớp học ôn học phụ đạo .

- Thực hiện nghiêm túc các buổi dạy nghề tin.

- Tiếp tục tổ chức các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Lên kế hoạch kiểm tra 1 tiết và kế hoạch giảng dạy, mượn ĐDDH tuần 11

 

 

                                         Hòa Hiệp , ngày 02 tháng 10 năm 2013

                                                     Phó Hiệu Trưởng

                                                           (Đã ký)

 

 

                                                   Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

 

\

 

 

 

Comments