KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2014

đăng 14:58, 6 thg 10, 2014 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10  /2014

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9

1.     Nề nếp:

-Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường đi vào ổn định, các giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp đầu giờ có hiệu quả , một số giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình với lớp, theo dõi sát lớp chủ nhiệm. Tuy nhiên, học sinh ở các lớp học ôn đặc biệt là học sinh các lớp 9 đi học còn vắng nhiều, các giáo viên chủ nhiệm cần có biên pháp chấn chỉnh.

2.     Công tác chuyên môn:

- Tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm của khối 6 theo đúng kế hoạch của PGD, chấm bài khảo sát và tổng hợp điểm kiểm tra kịp thời.

- Hoàn thành việc xây dựng PPCT cho năm học 2014-2015.

- Các tổ chuyên môn đã kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên định kỳ.

- Hướng dẫn học sinh thi giải Tiếng anh và Toán trên Internet.

- Hướng dẫn cho học sinh khối 6 ôn tập về kiến thức tiết kiệm điện, tổ chức cho học sinh khối 6 thi tìm hiểu và sử dụng điện một cách tiết kiệm.

-Tổ chức hội giảng và hội thi giáo viên dạy giòi cấp trường tiết tự chọn.

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh tham gia thi học sinh giỏi Casio cấp huyện. 

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 10

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.     Nề nếp:

-Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối  9 theo dõi lịch  học phụ đạo để thực hiện đúng giờ giấc, đồng thời nhắc nhỡ học sinh thực hiện tốt nề nếp các lớp học ôn.

- Giáo viên thực hiện tốt nề nếp giảng dạy 45 phút trên lớp, ra vào lớp đúng giờ .

2.     Công tác chuyên môn:

-Thực hiện các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tiết tự chọn theo đúng kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra các bài kiểm tra 1 tiết theo đúng kế hoạch trong PPCT đã quy định.

-Tiếp tục tổ chức tốt các buổi dạy ôn học sinh khối 9 và dạy phụ đạo học sinh yếu kém theo đúng lịch đã phân công.

- Thực hiện dạy các tiết HĐNGLL theo đúng kế hoạch.

- Tiếp tục tổ chức bổi dưỡng học sinh giỏi thi casio và học sinh giỏi các môn văn hóa theo đúng kế hoạch.

- Nhập điểm kiểm tra 15 phút và một tiết theo đúng thời gian đã quy định vào phần mềm.

- Tổ chức cho học sinh thi em yêu lịch sử Việt Nam, nộp bài dự thi về cho nhà trường trước ngày 13 tháng 10.

- Tổ chức cho học sinh thi nghiên cứu khoa học đối với học sinh khối 8,9 theo kế hoạch.

- Lập danh sách học sinh tham gia thi Casio cấp huyện nộp PGD.

-        Một số cộng việc cụ thể:

1.     Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, soạn giảng đúng theo chuẩn kỹ năng kiến thức đã được tập huấn và chú trọng đến nội dung dạy tích hợp,  nội dung dạy lồng ghép. Chú ý kiến thức dạy tăng cường cho các lớp chọn

2.     Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra tránh tình trạng để quá lâu .

3.     Dự giờ : các tổ lên kế hoạch  dự giờ thăm lớp giữa các thành viên trong tổ .

4.     Hội giảng , chuyên đề :các tổ tiến hành cho giáo viên đăng ký số lượng thành viên trong tổ tham gia hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Tiến hành dạy các tiết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và hội giảng từ ngày 29 tháng 9 năm 2014( lịch cụ thể sẽ có sau) .Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

5.      Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường. Các tổ lên kế hoạch làm ĐDDH trong năm.

6.     Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời, dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trưởng .

7.     Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Lưu ý trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức, các môm thuộc bộ môn khoa học xã hội cần phải tăng cường câu hỏi mở để phát huy tính sáng tạo của HS .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu,TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh, cũng không quá khó, mà cũng không dễ quá . Yêu cầu đề ra phải đúng mẫu đã quy định, đề cùng đáp án nộp một lúc. Nộp trước ngày KT ít nhất 5 ngày .

8.     Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp từ tuần 2 của tháng . Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên kế hoạch  ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

9.     Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém : GVCN, GVBM theo giỏi nhắc nhỡ học sinh về ý thức và nề nếp các lớp học ôn, học phụ đạo để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

10. Bồi  dưỡng học sinh giỏi: cho học sinh đăng ký môn bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa,  giải toán trên máy tính casio.

11. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 10 ( chuyên môn tuần 07 )  ( Từ 29 tháng 9 đến 04  tháng  10/2014 

-Thực hiện giảng dạy theo TKB .Phân công lại CM và TKB cho nhóm giáo viên Sử-GD tham gia học chuyên môn.

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 8, lên kế hoạch giảng dạy kịp thời, dạy bù chậm chương trình. Các tổ tiến hành các tiết  hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh tạo tài khoản thi giải Tiếng anh và Toán trên Internet.

- Thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 10  theo kế hoạch đã phân công.

- Dạy ôn cho học sinh theo lịch.

- Bồi dưỡng học sinh thi giải Toán trên máy tính Casio.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

2. Tuần 11 ( chuyên môn tuần 08) (Từ  06 tháng 10 đến 11 tháng 10/2014 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 9, lên kế hoạch giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình. Các tổ  tiếp tục tổ chức chức các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch.

-Kiểm tra hồ sơ định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục hướng dẫn cho học sinh tạo tài khoản thi giải Toán và Tiếng anh trên Internet và thực hiện các vòng tự luyện.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

-Tiếp tục thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 10  theo kế hoạch đã phân công

-Các tổ trưởng báo cáo chuyên môn tháng 10 về cho bộ phận phụ trách CM

-Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho học sinh tham gia cuốc thi Tiết kiệm điện.

- Nộp bài thi Em yêu lịch sử Việt Nam cho chuyên môn.

         3. Tuần 12 ( chuyên môn tuần 09 )  ( Từ 13 tháng  10  đến 18 tháng  10/2014  )

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 10, lên kế hoạch  giảng kịp thời,  dạy bù chậm chương trình.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Tiếp tục thực hiện lịch phụ đạo theo kế hoạch của CM

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

-Các tổ  tiếp tục tổ chức chức các tiết  hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch.

- Tiếp tục bồi dưỡng kiên thức về sử dụng điện một cách tiết kiệm để đội tuyển tham gia thi cấp huyện

4. Tuần 13 ( chuyên môn tuần 10 ) ( Từ 20  tháng 10 đến  25   tháng 10/2014  )

-Tiếp tục thực hiện  nề nếp chuyên môn theo TKB.

-Các tổ  tiếp tục tổ chức chức các tiết  hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 11, kế hoạch giảng dạy tuần 11.

-Duy trì tốt nề nếp các tiết dạy phụ đạo theo dõi để có chấn chỉnh kịp thời khâu nề nếp, sĩ số..

5. Tuần 14 ( chuyên môn tuần 11 ) ( Từ 27  tháng 10 đến  01   tháng 11/2014  )

-Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn.

-Các tổ báo cáo số liệu hội giảng  và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đợt 1 về cho CM.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 10, kế hoạch giảng dạy tuần 12.

-Tiếp tục thực hiện lịch phụ đạo theo kế hoạch của CM

                                                            Hòa Hiệp , ngày  30  tháng 9 năm 2014

                                                                         Phó Hiệu Trưởng

                                                                                (Đã ký)

 

 

 

               Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

Comments