Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2009

đăng 07:53, 10 thg 11, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

I.       NỀ NẾP:

Nhìn chung thực hiện khá nghiêm túc về nề nếp chuyên môn , GVCN thực hiện tốt công tác trực 15 phút đầu giờ . Tuy nhiên, trong tháng vừa qua  một số giáo viên bộ môn còn vào lớp chậm  nhất là gv khối chiều , chậm   ít nhất 2 đến  4 phút. Trường hợp gv vắng báo tổ trưởng nhưng tổ trưởng không báo với BGH trực . Đi coi kiểm tra còn chậm , chưa đúng giờ , một số đ/c chưa nắm lịch KT.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1.      Soạn giảng : Qua kiểm tra BGH  kiểm tra  20  hồ sơ đột xuất  ( nộp 19 hs)  nhìn chung thực hiện  kịp thời việc  soạn bài trước khi đến lớp so với tháng trước  , đa số sử dụng giáo án máy . một số giáo án có đầu tư về nội dung . Tuy nhiên,  vẫn còn một số tồn tại sau : còn soạn gộp Tin 8 n , văn 9  , Sử dụng sai font chữ không đọc được ( đ/c  Đoàn) , Nội dung của giáo án không đúng với  thực tế  tình hình , điều kiện của trường , một số giáo án soạn chưa đúng theo yêu cầu quy định của nhà trường ngày từ đầu năm  , ngày soạn ghi rất bất hợp lý ( ghi trước ) . kiểm tra đã nhắc nhỡ nhưng chưa sủa .( đ/c đoàn thiếu 18 * ) .

2.      Kiểm tra chấm , trả bài kiểm tra : Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và  1 tiết đúng PPCT . Tuy nhiên,  tiến độ chấm trả  bài còn chậm  đối  với bài 15 phút . Việc tổng hợp điểm vào sổ kế hoạch  nhiều gv thực hiện chưa kịp thời , một số đ/c thông kế chưa đúng quy định ( phải tổng hợp cột TB trở lên ( Sinh Hóa có 02 đ/c chưa làm ) , cột cuối cùng là tỷ lệ % không phải số lượng  . Qua sổ thống kê chất lượng nhiều bài kiểm tra còn  thấp văn 6 , anh van 7,8, Toán Toàn trường , sinh khối 7 , hóa 8,9 . Kiểm tra điểm môn tin học  chưa đồng bộ .

3.      Dự giờ thắm lớp: Các tổ lên kế hoạch dự giờ kịp thời ,  trong tháng qua số tiết dự giờ của các tổ đảm bảo riêng  tổ TD nhạc thấp tổng số tiết dự 20 tiết  

4.      Hội giảng, chuyên đề : Hội giảng tiến hành đúng kế hoạch , thời gian quy định , đa phần các tiết hội giảng có sự đầu tư  ( một số tồn tại đã nhắc lần họp  trước)

Kết quả :  Tổ Sinh Hóa: Giỏi: 07 , khá :02 , TB: 01 . TB –nhạc: Giỏi :09, khá:04, Sử-GD; Giỏi :08, khá :01, Địa-CN: Giỏi :07, Khá :03, Lý –Tin: Giỏi :10 ,khá :04, AV: Giỏi :06, khá :03, Toán Giỏi :10, khá 02, miễn 01, Văn: Giỏi : 06, khá :03

Dạy chuyên đề :  Trong tháng 10 vừa qua tổ chức được 06 cđ :  01 cđ toán 8, Sinh , hóa tổ chức 02 cđ, Sử 01 Cđ, lý tin 01 cđ, địa 01 cđ

5.      Sử dụng ĐDDH, dạy các tiết thực hành thí nghiệm : Thực hiện khá đầy đủ các tiết có sử dụng đồ dùng dạy học tuy nhiên chỉ tập trung ở các tiết dự giờ , hội giảng là chủ yếu . Số lượt sử dụng ĐDDH tháng 10 là 835 lượt

6.      Dạy bù chương trình : Thực hiện dạy bù kịp thời

7.      Việc ra đề kiểm tra nộp đề , coi kiểm tra : Nộp  đề kịp thời hơn so với  tháng 9  ( nộp trước một tuần ), đã khắc phục được một số tồn tại trong khâu ra đề như đã thống nhất được thang điểm , phần trắc nghiệm và phần tự luận . Đáp án nộp cùng lúc với đề . Tuy nhiên, trong khâu ra đề vẫn còn mắc lỗi về cách dùng từ , câu lệnh chưa rõ ràng , đề hình 7 ký hiệu hình vẽ quá nhỏ không nhìn thấy , lỗi mathtime 

8.      Dạy HĐNGLL: thực hiện việc dạy HĐNGLL  tháng 10  còn chậm   tính đến chiều 29/10 mới có 34 lớp thực hiện , còn một số lớp 9 do trùng với học phụ đạo này nhà trường trong tuần này sẽ đổi  

9.      Dạy thêm học thêm , phụ đạo học sinh yếu kém :Dạy thêm học thêm có 06 thầy cô đăng kí ,( Bình , Diễm , Trang , Tuân , T Huyền , Oanh  ,Huệ

Phụ đạo học sinh của khối 9 hai  tuần đầu số lượng học sinh tham gia khá đầy đủ nhưng vào các  tuần cuối số học sinh vắng nhiều như  9a1,9a6 , các lớp khác vắng từ 5-7 em mỗi buổi .Một số học sinh đi học chưa chuyên cần , chuẩn bị phấn khăn lau bảng chưa tốt 9a6,9a7 .Một phần do học bồi dưỡng kỹ năng thực hành một số em vắng  Riêng 9a5 tách lớp nhưng vẫn đảm bảo được số hs tham gia học , có  22 hoc sinh tham gia học và đã thu học phí đủ 22 em  , 

10. Bồi dưỡng học sinh giỏi: đã tiến hành bổi dưỡng  thi kỹ năng thực hành 04 môn và bồi dưỡng thi giải toán trên máy tính casio   đang tiến hành dạy . Học sinh  giỏi VH mới cập nhật danh sách chưa tổ chức được vì một số em này trùng với bồi dưỡng kỹ năng thực hành , học phụ đạo ...

11. Sổ đầu bài : Nhìn chung nhiều lớp bảo quản sổ  tốt , giữ gìn sạch sẽ đa số sổ đầu bài bao bọc cẩn thận. Qua  kiểm tra 13 lớp khối 8 , 6 lớp khối 7, 8 lớp khối 9  Tồn tại : một số lớp bảo quản sổ chưa tốt như 8a7,8a5, 8a13, 7a7, 7a8, , một số tiết GV bộ môn chưa ghi tiết PPCT như : 8a5 gv day văn , sinh chưa ghi Tiết PPCT , 8a3 Môn tin giáo viên chưa ghi tiết PPCT từ tuần 2 , 8a9 toán 13/10 gv chưa ghi , chưa nhận xét , 8a2 gv dạy tin chưa ghi tiết PPCT , lớp 7a8, 7a3, 7a2 , 7a5,7a4  nhiều tiết gv bộ môn chưa ghi tiết ppct , trong đó môn tin học nhiều nhất , ngoài ra còn có một số môn khác  ( gv bô môn dạy lớp nầy xem lại)

Một số tiết GV bộ môn nghỉ không ghi chú vào ( nghỉ ) nên GVCN không tổng hợp được , một số gv cn tổng  hợp sổ chưa kịp thời , chưa đầy đủ các tuần , ở khối 9 môn TD tuần 3 lớp 9a5,10,4 chưa ghi nội dung bài dạy .

Tồn tại đánh giá xếp loại giờ dạy của GV BM chưa chính xác với quy định , lời phê chưa chính xác , tạm , được ….

12. Chế độ thông tin báo cáo :

-Thực hiện chế độ thông tin báo cáo tương đối kịp thời . lịch kiểm tra vẫn còn một vài trường hợp nhầm , đi trễ , hiện nay vẩn còn một vài đ/c không biết sơ đồ ,vị trí phòng kT.

B .KẾ HOẠCH THÁNG 11.

I . KẾ HOẠCH CHUNG

I.        NỀ NẾP :

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , khắc phục tình trạng vào lớp trễ , nắm bắt kịp thời lịch coi kt để thực hiện cho đúng . GVCN tăng cường trực 15 phút đầu giờ .

II.  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

1.      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng , chấn chỉnh các tồn tại đã được nhắc nhỡ,  tách các tiết soạn gộp, ghi đầy đủ các mục theo yêu cầu , hệ thống câu hỏi phải rõ ràng phù hợp các đối tượng học sinh trong lớp, chú trọng đến phần cũng cố . đối với các môn có chương trình lồng ghép thì phải thể hiện cụ thể nội dung dạy lồng ghép . Tổ trưởng, tổ phó, BGH kiểm tra cũng phải lưu ý vấn đề này .Trong bài kiểm tra có ít nhất một câu về các vấn để,  nội dung chương trình dạy lồng ghép.

 

2.      Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra tránh tình trạng để quá lâu . GVBM có biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn đối những môn có tỷ lệ học sinh yếu kém cao như toán , văn, anh văn , lý, hóa , sinh. Các tổ chyên môn thường xuyên theo dõi chất lượng các môn của tổ mình quản lý để trong các buổi sinh hoạt tổ nhóm cm thảo luận tìm biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng . như tăng cường dự giờ, tăng cường kiểm tra giám sát việc giảng dạy  của tổ viên  .

3.      Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy phải kịp thời và chính xác . Trong khâu ra đề KT cần chú ý đến các đối tượng yếu kém, nội dung đề phải phù hợp với hai loại đối tượng này .

 

4.      Dự giờ : Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp của tổ trưởng nhóm trưởng đặc biệt lớp có tỷ lệ yếu kém cao , xem pp dạy như thế nào, cách truyền đạt kiến thức ra làm sao, xem tình hình học tập của hs ..

5.      Hội giảng : Đầu tư, góp ý xây dựng  cho các tiết hội giảng huyện sắp tới, các thành viên trong tổ, nhóm  có trách nhiệm góp ý xây dựng tiết HG, dạy thay cho các giáo viên đi tham gia hội giảng. Thi lý thuyết vào sáng 2 tháng 11 tại trường Phước Bửu .

6.        Chuyên đề :Tiếp tục  tổ chức các chuyên đề về đổi mối pp dạy học . Tập trung vào các chuyên đề về đổi mối công tác kiểm  tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

7.      Tăng cường việc Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm trong các tiết dạy, lên kế hoạch mượn ,sử dụng ĐDDH kịp thời để bộ phận thiết bị chuẩn bị

8.      Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời nếu chậm từ 2 tiết trở lên, còn chậm 1 tiết thì có tiết KT trái buổi bù vào hoặc còn tuần dự phòng .

9.      Ra đề kiểm tra, nộp đề KT: đúng thời gian quy định, khắc phục các tồn tại trong khâu ra đề như lỗi chính tả, nội dung phải chính xác , biểu điểm phải rõ ràng . thống nhất các môn 2 điểm trắc nghiệm, mỗi câu trắc nhiệm từ 0,25 đến 0,5 đ:

10. Dạy HĐNGLL:  Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng

11. Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém:

Tiếp tục duy trì tốt dạy phụ đạo k9, và lên kế hoạch phụ đạo học sinh khối 8 . GVCN lớp 9 chấn chỉnh lại  học sinh học phụ đạo, ổ định lại sĩ số, nhắc nhõ học sinh chuẩn bị đầy đủ phấn khăn lau bảng . hoàn thành thu học phí tháng thứ nhất . trong tuần 13.

12. Bồi  dưỡng học sinh giỏi: Theo kế hoạch học sinh giỏi văn hóa sẽ thực hiện từ tuần 13 trở đi, tiếp tục bồi dưỡng các môn kỹ năng và casio. Ngày 4 tháng 12 học sinh tham gia thi kỹ năng thực hành

13.  Sổ đầu bài: chấn chỉnh các tồn tại  đã nêu ở phần trên ,bổ sung tiết PPCT , nhắc hs giữ gìn và bảo quản sổ tốt hơn. GVCN cần tổng hộp sổ kịp thời .GVBM chú ý lời phê chính xác chuẩn

14. Cách làm tròn điểm: theo hướng dẫn kiểm tra đánh giá  cách làm tròn : ( đã triển khai trong tháng 10)

15. Dạy nội dung chương trình lồng ghép : Thực hiện nghiêm túc việc dạy chương trình lồng ghép,  các tổ trưởng, nhóm trưởng  phải chú ý đến các nội dung lồng ghép ở các bộ môn đã quy định từ năm học 2008-2009

16. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , xem lịch KT vào cuối tuần để triển khai đến hs

17. GV day tin 9 có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời .

18. GVBM dạy khối 8 năm học 2008-2009 đến văn thư ký phiếu điểm học sinh thi kỹ năng thực hành.

19. Tổ trưởng phân công dạy thay các đ/c đi tham gia hội giảng 

20. Xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học năm học 2009-2010. Phân công cụ thể cho các tổ như sau:

-Tổ Toán  và Anh văn:  tổ chức viết sáng kiến về  đổi mới cách ra đề kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong điều kiện thực tế của nhà trường .

-Tổ Hóa -sinh, Lý -tin :tổ chức viết sáng kiến  về dạy  các tiết thực hành thí nghiệm trong điều kiện hiện có của nhà trường.

-Tổ TD- nhạc –họa: tổ chức viết sáng kiến về  làm thế nào học sinh hứng thú với các môn học thuộc lĩnh vực năng khiếu.

-Tổ Sử -GDCD: viết sáng kiến về làm thế nào học sinh yêu thích môn lịch sử

-Tổ Địa-CN : viết sáng kiến về làm thế nào để  phát triển kỹ năng sử dụng bản đồ, biểu đồ của học sinh .

-Tổ văn :viết sáng kiến làm thế nào để học sinh THCS yêu thích môn văn.

Các sáng kiến trên khi viết đều gắn với nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực .( tham khảo tài liệu xây dựng trường học thân thiện )

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 13 ( Từ  02 tháng  11 đến  07  tháng 11)

-Thực hiện giảng dạy theo TKB .

-Chuẩn bị các tiết tham gia dạy hội giảng cấp huyện .Phân công giáo viên dạy thay .

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 14

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời, tổng hợp điểm các bài KT kịp thời , đúng quy định.

-Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời

- Dạy phụ đạo học sinh lớp 9 theo lịch , theo dõi sĩ số ở các lớp học phụ đạo để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời .

-Dạy bồi dưỡng học sinh thi kỹ năng thực hành ,thí nghiệm , thi casio

-Thực hiện các bài KT một tiết theo PPCT

          -Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Dạy bù tin học 9. Nộp danh sách học sinh thi casio về phòng .

2. Tuần 14  (Từ  09  tháng  11 đến 14 tháng  11 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB mới  , dạy phụ đạo khối 9 theo lịch

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 15 , GVBM tăng cường sử dụng ĐDDH trong các tiết dạy

-BGH và tổ trưởng CM tiếp tục có kế hoạch dự giờ thăm lớp, đặc biệt các giáo viên có tỷ lệ điểm yếu kém cao .

-Tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa . -Dạy bù tin học 9

          -Thực hiện các tiết HĐNGLL chủ điểm tháng 11

-BGH cùng tổ trưởng kiểm tra hồ sơ,  giáo án của GV toàn trường.

-Triển khai đề cương ôn tập đối với các môn trường ra đề.

     3. Tuần 15 ( Từ 16  tháng 11  đến  21   tháng 11  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB 

          -Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

          -Lên lịch  giảng dạy tuần , lên kế hoạch mượn ĐDDH tuần 16

          -Thực hiện giảng dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 11

-Tiếp tục dạy bổi dưỡng và dạy phụ đạo theo lịch -Dạy bù tin học 9

-BGH và tổ trưởng CM tiếp tục có kế hoạch dự giờ thăm lớp, đặc biệt các giáo viên có tỷ lệ điểm yếu kém cao .

-Tiếp tục triển khai đề cương ôn tập đối với các môn trường ra đề.

         -Nộp báo cáo chuyên môn tháng 11

         -Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT

         -Kiểm tra  đột xuất hồ sơ giáo án và sổ điểm các nhân  của một số giáo viên

         -Các tổ báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyên môn tháng 11 về cho CM trường

         -Tổ chức lễ kỷ niệm 20-11

     4. Tuần 16 ( Từ 23  tháng  11  đến 28  tháng 11  )

         -Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn

         -Các tổ chủ động lên kế họach dự giờ thăm lớp .

         -Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT

         -Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần  17  

         -Lên kế hoạch thực hành, thí nghiệm tuần 17   .

         -Tiếp tục thực hiện giảng dạy hoạt động GDNGL chủ đề tháng 11

-Dạy bù tin học 9

          - Tiếp tục  bồi dưỡng HS tham gia thi học sinh giỏi và TH,TN lớp 9, Thi giải toán Casio

          -Kiểm tra  đột xuất hồ sơ giáo án và sổ điểm các nhân  của một số giáo viên

          -Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Tiếp tục triển khai đề cương ôn tập đối với các môn trường ra đề.

 

 

                                                            Hòa Hiệp , ngày  31  tháng 10 năm 2009

                                                                                    Phó Hiệu Trưởng

 

 

                                                                                     Nguyễn Văn Sinh

 

Comments