KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/ 2010

đăng 04:32, 7 thg 11, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp  

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11  /2010

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  10

1.      Nề nếp:

Tồn tại: Một số giáo viên không nắm được lịch coi kiểm tra , một số giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn của một số lớp chưa theo giỏi kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém của nhà trường, để nhắc học sinh thực hiện.

 

2.      Công tác chuyên môn:

- Hồ sơ sổ sách:

Giáo án : Tồn tại : qua kiểm tra đột xuất công tác soạn giảng một số giáo viên thực hiện chưa kịp thời.

- Một số sổ hội họp ghi chép chưa đầy đủ nội dung, sổ ghi biên bản sinh hoạt tổ nhóm chưa ghi đầy đủ .

- Một số lớp học sinh đến nhận sổ đầu bài chưa kịp thời 7a2,8a2,8a11, 8a8,8a10,8a12,9a4.

- Công tác thanh tra toàn diện, chuyên đề các tổ tiến hành còn chậm so với kế hoạch ,trong tháng vừa qua thực hiện được 03 trường hợp.

- Công tác sử dụng ĐDDH mượn trả chưa kịp thời, mượn tra không đúng quy định , thiếu về số lượng so với khi mượn.

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 11

 

I . KẾ HOẠCH CHUNG

3.      Nề nếp:

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối6,7,8 9 theo dõi nề nếp học phụ đạo để kịp thời chấn chỉnh.

2.   Công tác chuyên môn:

1.      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng , soạn giảng đúng theo chuẩn kỹ năng kiến thức đã được tập huấn. .

2.      Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra tránh tình trạng để quá lâu .

3.      Dự giờ : Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp giữa tổ trưởng với tổ viên , giửa tổ viên với các tổ viên.

4.      Hội giảng , chuyên đề :tiến hành hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường , thực hiện dạy tiết 1( tiết tự chọn) .Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

5.       Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.

6.      Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trường.

7.      Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu , TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh, cũng không quá khó , mà cũng không dễ quá . Yêu cầu đề ra phải đúng mẫu đã quy định, đề cùng đáp án nộp một lúc.Nộp trước ngày KT ít nhất 5 ngày .

8.      Dạy HĐNGLL:  Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên ở sổ kế hoạch của nhà trường .

9.      Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém:

Tiếp tục duy trì tốt dạy phụ đạo k9, và lên lại  kế hoạch dạy phụ đạo cho hs TB yếu, yếu , kém khối 6,7,8 .Yêu cầu GVCN lập lại danh sách học sinh tham gia học phụ đạo.

10. Bồi  dưỡng học sinh giỏi: Theo kế hoạch.Tiến hành bồi dưỡng hoc sinh giỏi các môn văn hóa

11. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

 

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 14 ( chuyên môn tuần 13)  ( Từ 01 tháng  11 đến 06    tháng  11 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 14, lên kế hoạch  giảng kịp thời , dạy bù chậm chương trình.Các tổ tiếp tục  hội giảng và tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các môn kỹ năng thực hành, lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa. Lên kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém khối 6, 7,8

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Học sinh tham gia thi học sinh giỏi casio

2. Tuần 15 ( chuyên môn tuần 14) (Từ  8  tháng  11  đến 13 tháng 11 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 15, lên kế hoạch  giảng kịp thời , dạy bù chậm chương trình.Các tổ tiếp tục  hội giảng

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục  bồi dưỡng học sinh giỏi  kỹ năng thực hành, các môn văn hóa. Phụ đạo học sinh yếu kém 7,8,9.

            -Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

            - Lên kế hoạch ôn tập kiểm tra học kỳ I thông báo đến các tổ

     3. Tuần 16 ( chuyên môn tuần 15)  ( Từ 15  tháng  11  đến   20  tháng  11  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 16, lên kế hoạch  giảng kịp thời , dạy bù chậm chương trình.Các tổ tiếp tục  hội giảng

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục  bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém theo kế hoạch.

-Các tổ trưởng báo cáo chuyên môn tháng 11 về cho bộ phận phụ trách CM

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ

- Nộp danh sách học sinh tham gia thi kỹ năng thực hành

4. Tuần 17 ( chuyên môn tuần 16 ) ( Từ 22  tháng 11 đến  27   tháng 11  )

-Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn.

-Các tổ tiếp tục có kế  họach dự giờ các tiết hội giảng

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 17

-Các tổ nộp kết quả hội giảng vòng tổ .

- Xét duyệt và in ấn đề kiểm tra học kỳ

- Học sinh giỏi kỹ năng thực hành tham gia thi cấp huyện

 

                                                            Hòa Hiệp , ngày  01  tháng 11 năm 2010

                                                                                    Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

         Nguyễn Văn Sinh

 

 

Comments