KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2011

đăng 20:55, 31 thg 10, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11  /2011

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  10

1.      Nề nếp: Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường ổn định , nề nếp dạy và học tiến hành đồng bộ theo quy định, các lớp phụ đạo lớp 9 và khối 6 duy trì sĩ số tương đối tốt, riêng nề nếp phụ đạo của học sinh khối 7,8 còn vắng nhiều ở 2 tiết cuối.Học sinh đi kiểm tra trái buổi đầy đủ, nghiêm túc.

2.      Công tác chuyên môn:

Thực hiện tốt công tác soạn giảng , việc chuản bị bài trước khi lên lớp nhìn chung kịp thời.

Công tác dự giờ : các tổ lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, đúng kế hoạch

Hội giảng và hội thi: thực hiện các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đúng theo kế hoạch.

Công tác thanh tra kiểm tra : mới chú trọng đến việc kiểm tra hồ sơ giáo án , việc thanh tra toàn diện thanh tra chuyên đề thực hiện còn chậm so với kế hoạch.

Việc bồi dưỡng học sinh giỏi: đã tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi kỹ năng thực hành và đang tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa.

Dạy phụ đạo học sinh yếu kém: việc thực hiện dạy phụ đạo ở khối 6 và 9 học sinh thực hiện tương đối tốt, đảm bảo sĩ số , riêng khối 7,8 thực hiện chưa nghiêm túc học sinh còn vắng nhiều nhất là các tiết 3,4 .

Dạy hoạt động ngoài giờ: một số lớp tiến hành còn chậm so kế hoạch.

Lê kế hoạch mượn trả , sử dụng ĐDDH: nhìn chung giáo viên có sử dụng ĐDDH ở các tiết dạy , tuy nhiên một số giáo viên mượn tra chưa đúng kế hoạch , chưa đúng quy định.

Ra đề kiểm tra:nộp đề về BGH một số tổ còn chậm; Lý tin, Toán, Sử GD

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 11

 

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.      Nề nếp:

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối 6,7,8, 9 theo dõi lịch  học phụ đạo để thực hiện đúng giờ giấc như dạy chính khóa .Nhắc nhỡ học sinh tham gia đầy đủ các lớp học phụ đạo học nghề tin lớp 8.

.

2.      Công tác chuyên môn:

1.      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, tích cực sử dụng BĐTD trong việc soạn giảng và giảng dạy trên lớp , chú trọng đến chuẩn kỹ năng kiến thức, đến nội dung giảm tải, chú trọng đến nội dung lồng ghép, dạy tích hợp đặc biệt bám sát PPCT mới. BGH và các tổ chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra đột xuất kết hợp cùng với hình thức kiểm tra định kỳ.

2.      Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra .

3.      Dự giờ : Tăng cường dự giờ thăm lớp của tổ trưởng , giáo viên dự giờ đúng số tiết quy định tối thiểu, chú trọng đến nội dung ghi chép trong sổ dự giờ.

4.      Sổ kế hoạch giảng dạy: Lên kế hoạch tháng tuần kịp thời, thống kê chất lượng các bài kiểm tra đầy đủ đúng thời gian quy định, nội dung dạy bù, dạy HĐNG, dạy phụ đạo đều phải lên đầy đủ ở sổ kế hoạch giảng dạy.

5.      Hội giảng , chuyên đề :các tổ tiến hành  hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tiết bốc thăm theo thời gian ,đúng quy định sắp xếp ban giám khảo đi dự đầy đủ , đảm bảo số lượng giám khảo tối thiểu theo quy định .Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

6.       Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.Các tổ thống kê số tiết sử dùng ĐDDH hàng tháng chính xác.

7.      Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trưởng .

8.      Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Lưu ý trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu , TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh. Yêu cầu đề ra phải đúng mẫu đã quy định, đề cùng đáp án nộp một lúc.Nộp trước ngày KT ít nhất 5 ngày .

9.      Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp đúng thời gian quy định, phải lên lịch trước 01 tuần . Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

10. Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém :

Theo dõi chấn chỉnh tình hình học sinh khối 6,7,8,9 tham gia học ôn, theo dõi sĩ số để thường xuyên nhắc nhỡ , chấn chỉnh kịp thời những lớp có số học sinh vắng nhiều .

11. Bồi  dưỡng học sinh giỏi:  Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi  năng thực hành thí nghiệm theo kế hoạch và  bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa.

12. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

13. Dạy nghề : Theo dõi và nhắc nhỡ tình hình học sinh tham gia các lớp học nghề tin 8.

 

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 14 ( chuyên môn tuần 12 )  ( Từ 31 tháng  10 đến 05    tháng  11/2011 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 13, lên kế hoạch  giảng dạy  kịp thời , dạy bù chậm chương trình.Các tổ tiến hành dự giờ các tiết   hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tiết bốc thăm gồm tổ Hóa –Sinh và Anh văn.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Duy trì tốt các lớp dạy ôn lớp 9,dạy phụ đạo yếu kém khối 6,7,8 và học nghề tin 8 .

-Tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa.

2. Tuần 15 ( chuyên môn tuần 13) (Từ  07  tháng  11  đến 12 tháng 11/2011 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 14, lên kế hoạch  giảng kịp thời , dạy bù chậm chương trình. 02 tổ Hóa Sinh và Anh văn tiến hành dạy các tiết hội thi theo lịch của nhà trường,  02 tổ Toán và Lý –Tin bốc thăm bài dạy

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Duy trì tốt các lớp dạy ôn lớp 9,dạy phụ đạo yếu kém khối 6,7,8 và học nghề tin 8 .

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

-Tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa.

       3. Tuần 16 ( chuyên môn tuần 14 )  ( Từ 14  tháng  11  đến   19  tháng  11/2011  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 11, lên kế hoạch  giảng kịp thời , dạy bù chậm chương trình. Tổ Toán và Lý –Tin dạy các tiết hội thi theo lịch của nhà trường . Tổ văn bốc thăm bài dạy

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Các tổ trưởng báo cáo chuyên môn tháng 11 về cho bộ phận phụ trách CM

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ

-Thực hiện tốt công tác ôn tập cho học sinh chuẩn bị kiểm tra học kỳ I

- Chuyên môn lập danh sách học sinh khối 9 tham gia thi casio cấp huyện và thi kỹ năng thực hành cấp huyện.

4. Tuần 17 ( chuyên môn tuần 15 ) ( Từ 21  tháng 10 đến  26   tháng 11/2011  )

-Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn.

-Tổ văn  dự giờ các tiết hội giảng và hội thi theo lịch của CM . Tổ Sử-GD, TD, Địa bốc thăm bài dạy

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 12

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Duy trì nề nếp các lớp học ôn , học phụ đạo.

-Tiếp tục thực hiện tốt công tác ôn tập cho học sinh chuẩn bị kiểm tra học kỳ I

-Ra đề tham khảo 03 môn Toán, Văn , Anh văn nộp PGD                                                 

4. Tuần 17 ( chuyên môn tuần 16 ) ( Từ 27  tháng 11 đến  03   tháng 12/2011  )

-Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn.

-Tổ Sử-GD, Địa, TD  dự giờ các tiết hội giảng và hội thi theo lịch của CM .

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Tiếp tục thực hiện tốt công tác ôn tập cho học sinh chuẩn bị kiểm tra học kỳ I.

-Ra đề kiểm tra học kỳ các môn nộp cho nhà trường.

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 17

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Duy trì nề nếp các lớp học ôn , học phụ đạo.

-Các tổ báo cáo công tác hội giảng và hội thi đợt II          

Hòa Hiệp , ngày  31  tháng 10 năm 2011

                                                                                                             Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

                                     Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

Comments