KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2014

đăng 14:21, 30 thg 12, 2014 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11  /2014

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  10

1.     Nề nếp:

-Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường đi vào ổn định, các giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp đầu giờ  theo dõi sát lớp chủ nhiệm. GVBM thực hiện khá nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp.

2.     Công tác chuyên môn:

- Thực hiện được các tiết hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tiết tự chọn.

- Thực hiện chế độ dự giờ thăm lớp theo kế hoạch đã phân công.

- Thực hiên các bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết đúng tiến độ, ra đề kiểm tra, nộp đề kiểm tra đúng thời gian quy định.

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh tham gia thi casio cấp trường.

- Tổ chức tập huấn được các chuyên đề về đổi mới PP dạy học đã được tập huấn trong đợt hè.

- Đã kiểm tra hồ sơ định kỳ theo đúng kế hoạch.

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 11

 

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.     Nề nếp:

-Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối  9 theo dõi lịch  học phụ đạo để thực hiện đúng giờ giấc, đồng thời nhắc nhỡ học sinh thực hiện tốt nề nếp các lớp học ôn.

- Giáo viên thực hiện tốt nề nếp giảng dạy 45 phút trên lớp, ra vào lớp đúng giờ .

2.     Công tác chuyên môn:

-Thực hiện các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tiết tự chọn theo đúng kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra các bài kiểm tra 1 tiết theo đúng kế hoạch trong PPCT đã quy định.

-Tiếp tục tổ chức tốt các buổi dạy ôn học sinh khối 9 và dạy phụ đạo học sinh yếu kém theo đúng lịch đã phân công.

- Thực hiện dạy các tiết HĐNGLL theo đúng kế hoạch đã phân công.

- Tiếp tục tổ chức bổi dưỡng học sinh giỏi thi casio và học sinh giỏi các môn văn hóa theo đúng kế hoạch.

- Nhập điểm kiểm tra 15 phút và một tiết theo đúng thời gian đã quy định vào phần mềm.

-        Một số cộng việc cụ thể:

1.     Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, soạn giảng đúng theo chuẩn kỹ năng kiến thức đã được tập huấn và chú trọng đến nội dung dạy tích hợp,  nội dung dạy lồng ghép. Chú ý kiến thức dạy tăng cường cho các lớp chọn

2.     Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra.

3.     Dự giờ : các tổ lên kế hoạch  dự giờ thăm lớp giữa các thành viên trong tổ .

4.     Hội giảng , chuyên đề :các tổ tiến hành các tiết hội giảng, hội thi theo kế hoạch chú ý phân công giám khảo dự giờ các tiết dạy đầy đủ.

5.      Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.

6.     Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời, dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trưởng .

7.     Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Lưu ý trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức, các môm thuộc bộ môn khoa học xã hội cần phải tăng cường câu hỏi mở để phát huy tính sáng tạo của HS .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu,TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh, cũng không quá khó, mà cũng không dễ quá . Yêu cầu đề ra phải đúng mẫu đã quy định, đề cùng đáp án nộp một lúc. Nộp trước ngày KT ít nhất 5 ngày .

8.     Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp từ tuần 2 của tháng . Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên kế hoạch  ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

9.     Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém : GVCN, GVBM theo giỏi nhắc nhỡ học sinh về ý thức và nề nếp các lớp học ôn, học phụ đạo để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

10. Bồi  dưỡng học sinh giỏi: Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa,  giải toán trên máy tính casio cấp huyện.

11. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

 

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 15 ( chuyên môn tuần 12 )  ( Từ 03 tháng 11 đến 08  tháng  11/2014 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 13, lên kế hoạch giảng dạy kịp thời, dạy bù chậm chương trình. Các tổ tiến hành các tiết  hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

- Thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 11  theo kế hoạch đã phân công.

- Dạy ôn cho học sinh theo lịch.

-Tiếp tục hướng dẫn cho học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Toán và Tiếng anh trên Internet .

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

-Kiểm tra hồ sơ định kỳ theo quy định.

2. Tuần 16 ( chuyên môn tuần 13 ) (Từ  10 tháng 11 đến 15 tháng 11/2014 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 14, lên kế hoạch giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình. Các tổ  tiếp tục tổ chức chức các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch.

-Tiếp tục hướng dẫn cho học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Toán và Tiếng anh trên Internet . Lập danh sách học sinh tham gia thi Tiếng anh trên Internet cấp trường.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

-Tiếp tục thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 11  theo kế hoạch đã phân công

-Các tổ trưởng báo cáo chuyên môn tháng 11 về cho bộ phận phụ trách CM

-Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho học sinh tham gia cuốc thi Tiết kiệm điện.

         3. Tuần 17 ( chuyên môn tuần 14 )  ( Từ 17 tháng  11  đến 22 tháng  11/2014  )

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 15, lên kế hoạch  giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

-Tiếp tục thực hiện lịch phụ đạo theo kế hoạch của CM

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Tiếp tục bồi dưỡng kiên thức về sử dụng điện một cách tiết kiệm để đội tuyển tham gia thi cấp huyện

4. Tuần 18 ( chuyên môn tuần 15 ) ( Từ 24  tháng 11 đến  29   tháng 11/2014  )

-Tiếp tục thực hiện  nề nếp chuyên môn theo TKB.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 16, kế hoạch giảng dạy tuần 16.

- Tổ chức cho học sinh thực hiện xong vòng tự luyên thứ 15 tham gia thi giải Tiếng anh trên Internet cấp trường vào ngày 29 tháng 11 năm 2014.

-Duy trì tốt nề nếp các tiết dạy phụ đạo theo dõi để có chấn chỉnh kịp thời khâu nề nếp, sĩ số..

                                                           

Hòa Hiệp , ngày  30  tháng 10  năm 2014

                                                           Phó Hiệu Trưởng

                                                                   (Đã ký)

 

 

 

               Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

Comments